Tài liệu hướng dẫn học - Chương trình A2 - Khoa Tiếng Anh

 Tên môn học: Tiếng Anh A2

 Mã số môn học: FLF1106

 Số tín chỉ: 05

 Môn học tiên quyết: tiếng Anh A1, mã số FLF1105

 Học liệu:

 Bắt buộc:

 1. Oxenden, C., Lathem-Koenig & Seligson, P., 2008, New

English File -Pre-intermediate, Student’s Book & Workbook.

Oxford: Oxford University Press.

 2. Marks J., 2007, English Pronunciation in Use. Elementary.

Cambridge: Cambridge University Press.

 Tham khảo: Xem tài liệu tham khảo tại đề cương môn học

pdf57 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1048 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tài liệu hướng dẫn học - Chương trình A2 - Khoa Tiếng Anh, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gợi ý cách học kỹ năng Nghe (1) 
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 29
 Khi nghe tiếng anh, nếu không quen với các yếu tố trên
thì ta sẽ không nhận ra được các từ và nghĩa của câu,
mặc dù tất cả các từ được dùng có thể ta đều đã biết. Do
vậy, hãy tập chú ý đến các yếu tố trên trong quá trình
nghe.
 Các website gợi ý:
 
 
 
and_ActivitiesEffective_Listening_Practice.htm
 
 
appointments.htm
Gợi ý cách học kỹ năng Nghe (2) 
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 30
Mục tiêu: Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
 hiểu những văn bản ngắn, đơn giản về những chủ đề quen
thuộc cụ thể được diễn đạt bằng ngôn ngữ gần gũi hàng
ngày;
 hiểu được các bài đọc ngắn, đơn giản sử dụng những từ vựng
xuất hiện với tuần xuất cao;
 phát triển kỹ năng đọc sau: đọc tìm kiếm thông tin cụ thể và
dễ nhận biết từ những tài liệu đơn giản hàng ngày như quảng
cáo, thực đơn, lịch trình, danh sách ; đọc hiểu những biển
chỉ dẫn và thông báo hàng ngày ở nơi công cộng, như trên
đường phố, nhà hàng, nhà ga, nơi làm việc, biển chỉ đường, 
thông báo, các biển báo nguy hiểm; đọc hiểu luật lệ và quy
định khi được diễn đạt bằng ngôn ngữ đơn giản. 
KỸ NĂNG ĐỌC 
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 31
 (1) SV cần phát triển kỹ năng đọc (xem phần mô tả ở 
mục tiêu)
 (2) Giữ thói quen đọc thường xuyên. 
 (3) Ở trình độ này, cố gắng giữ nhịp độ đọc đều đặn. 
 (4) Một số website gợi ý:
 
intermediate.html
 
Gợi ý cách học kỹ năng Đọc
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 32
 Mục tiêu: Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
 giao tiếp một cách tương đối dễ dàng trong những tình
huống cố định và với những hội thoại ngắn về những chủ
đề gần gũi và với sự giúp đỡ của người khác khi cần
thiết;
 hỏi và trả lời câu hỏi cũng như trao đổi ý kiến và thông tin 
về những chủ đề quen thuộc trong những tình huống
giao tiếp quen thuộc hàng ngày: thói quen hàng ngày, sở
thích ;
KỸ NĂNG NÓI 
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 33
 (1) Ngoài những cách học được giới thiệu trong chương
trình A1 như luyện nói thường xuyên, tập các phát âm từ
bằng cách đọc to nội dung một tài liệu, hay bắt chước
phần phát âm trong băng, hoặc học nói thông qua bài
hát, có thể tăng cường việc luyện nói thông qua các hoạt
động sau:
 (2) Luyện kỹ năng nói trôi chảy (fluency):
 (3) Song song với việc luyện nói trôi chảy (fluency), cần
luyện tập phát âm (pronunciation). 
 Quá trình luyện nói trôi chảy và luyện phát âm có thể
thực hiện tách biệt. 
Gợi ý cách học kỹ năng Nói
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 34
 Mục tiêu: Kết thúc chương trình, sinh viên có thể: 
 viết thư cá nhân đơn giản; viết các tin nhắn đơn giản; 
 viết các cụm từ, các câu đơn giản sử dụng những từ nối như
“and”, “but” và “because”;
 viết về những chủ đề quen thuộc gần gũi như tả người, nơi
chốn, công việc hay kinh nghiệm học tập.
KỸ NĂNG VIẾT 
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 35
 (1) Cần duy trì thói quen viết thường xuyên (thông qua việc
viết nhật ký hoặc viết blog), đọc các bài viết tham khảo;
 (2) Cần định hướng rõ ràng hơn mục đích viết (thay vì viết
freewriting). Ví dụ khi viết thư cần xác định rõ mục đích, viết
thư hỏi thông tin, hay viết thư cảm ơn, xin lỗi. 
 (3) Tập phát triển các ý tưởng cho bài viết: đối với những bạn
có vốn từ vựng và ngữ pháp hạn chế, sẽ ảnh hưởng đến việc
phát triển ý tưởng cho bài viết. 
 (4) Tập tư duy bằng tiếng Anh: một trong những lỗi dễ nhận
thấy ở bài luận của là word-by-word translation (dịch bám từ). 
 (5) Sử dụng ngay những từ vừa học
 (6) Hình thành thói quen viết tiếng Anh bất cứ khi nào có thể. 
Gợi ý cách học kỹ năng Viết
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 36
Cấu phần bài thi
1. Nghe: 25 %
2. Đọc-Viết: 50%
3. Nói: 25 %
- Bài KT Nói tiến hành từ tuần 12-15 của HK
- Bài KT Nghe-Đọc-Viết kết thúc HK
LÀM QUEN VỚI DẠNG THỨC ĐỀ THI A2
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 37
Hướng dẫn chung: 
 2 phần
 Nghe 2 lần
 10 câu hỏi
 1 điểm/câu hỏi
 10 điểm
 Khoảng 15 phút (bao gồm 12 phút nghe và 03 
phút chuyển câu hỏi sang PTL)
ĐỀ NGHE
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 38
Yêu cầu:
Nghe 05 độc thoại ngắn và trả lời câu hỏi tương ứng - trắc
nghiệm 3 lựa chọn (tranh ảnh/chữ viết)
Sample: 
Q1- When is the football match?
A. Saturday morning
B. Saturday afternoon
C. Sunday afternoon
ĐỀ NGHE-PHẦN 1
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 39
Yêu cầu: 
Hoàn thành biểu bảng với 05 chỗ trống.
Sample:
PHONE MESSAGE
To: Martin
From:(6)______________________
Party at: (7) _____________________
Time: (8) ______________________
Please bring: (9) ______________________
Her telephone number: (10) _____________________
ĐỀ NGHE- PHẦN 2
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 40
Kết thúc phần 2, thí sinh sẽ nghe: 
This is the end of part 2. Now you will have 3 minutes to 
transfer your answer to the answer sheet.
ĐỀ NGHE
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 41
HƯỚNG DẪN CHUNG:
 5 phần
 70 điểm (quy về thang điểm 10)
 75 phút bao gồm cả thời gian chuyển câu trả lời sang 
PTL
ĐỀ ĐỌC-VIẾT
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 42
MIÊU TẢ CHUNG
 MCQ (20 điểm)
 20 câu trắc nghiệm 3 lựa chọn
 Chủ đề lựa chọn: giao tiếp cơ bản, đời sống cá nhân, sở
thích, vv.
 Các cấu trúc và từ vựng phù hợp với trình độ A2
Sample:
1. Please, keep the fire ---------________. It’s so cold in here.
A. burning B. burn C. burned
2. It’s time we __________ now.
A. start B. started C. starting
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 1
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 43
MIÊU TẢ CHUNG
 Cloze-text (10 điểm)
 10 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn
 Chủ đề lựa chọn: giao tiếp hàng ngày, đời sống cá nhân, tiểu sử, vv. 
 Độ dài bài đọc: 120-150 từ. 10 chỗ trống, 10 câu hỏi trắc nghiệm 3 
lựa chọn.
 Cấu trúc và từ vựng phù hợp với trình độ A2
Sample: 
Last year I stayed for a few days in an old house in Scotland which 
was famous (21) _____ its ghost. I don’t believe (2)______ ghosts, 
so I’m not afraid of them, of course...
21. A. with B. for C. from 
22. A. in B. at C. on
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 2
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 44
MIÊU TẢ CHUNG
 Reading comprehension (10 điểm)
 2 bài đọc-10 câu hỏi trắc nghiệm 3 lựa chọn
 Chủ đề đời sống, du lịch, sách, tiểu sử, v.v..
 Độ dài 01 bài đọc: 120-150 từ. Mỗi bài có 05 câu hỏi trắc
nghiệm 3 lựa chọn
 Cấu trúc và từ vựng phù hợp với trình độ A2
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 3
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 45
Sample:
There are students, teachers, books, blackboards and 
exams in school everywhere in the world. However, a school 
system in one country is not identical to the system in any 
other country. It cannot be exactly the same because each 
culture is different. 
Visitors to Kenya in Africa might be surprised to learn that 
90% of all students who finish primary school don’t continue 
on to secondary school. One reason is economic. Education in 
Kenya is free only through primary school, students must pay 
tuition in secondary school, and many people cannot afford 
this. The other reason is social. Some rural tribes don’t want 
their children to study more because they don’t see the 
connection of formal education to real life. .....
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 3
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 46
31. The education system is different from one country to 
another because 
A. the economy is different in each country.
B. the culture is not the same.
C. the government don’t have money for schools.
D. students cannot afford to go to schools at high levels.
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 3
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 47
MIÊU TẢ CHUNG
 Complete a text (20 điểm)
 (Hoàn thành lá thư với 1 từ vào chỗ trống. 10 chỗ
trống/bài)
 2 điểm/ 1 câu hỏi
 Các cấu trúc và từ vựng phù hợp với trình độ A2
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 4
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 48
Sample:
Asking for directions
Have you ever tried asking people for directions? I (41) 
_____ to go to London on business 2 weeks ago, and I 
soon realized that I (2) _____ have bought a street map...
41. had
42. should 
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 4
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 49
MIÊU TẢ CHUNG
 Thể loại: Viết đoạn văn ngắn 100 – 120 từ (20 điểm)
 Chủ đề: Bản thân, sở thích, gia đình, bạn bè, ...
Sample: 
Write a paragraph (100-120 words) about your favourite
teacher. In your paragraph, you should mention:
 The subject she/she teaches you;
 Her appearance;
 Why you like her/him. 
ĐỀ ĐỌC-VIẾT-PHẦN 5
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 50
- THÍ SINH VIẾT CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐỀ NGHE, ĐỌC-
VIẾT VÀO CÁC PHIẾU TRẢ LỜI RIÊNG.
- THÍ SINH GHI ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN TRÊN PHIẾU 
TRẢ LỜI. THÍ SINH KHÔNG ĐƯỢC VIẾT VÀO PHẦN 
KẺ PHÁCH.
PHIẾU TRẢ LỜI
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 51
HƯỚNG DẪN CHUNG
 1 giám khảo/ 1 TS
 2 phần
 6 phút/TS
 30 giây đọc và chuẩn bị cho topic card (phần 2)
ĐỀ NÓI
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 52
MIÊU TẢ CHUNG
 Interview (2-3 phút)
 GK hỏi TS những câu hỏi liên quan đến cá nhân như:
- họ tên
- ngày tháng năm sinh
- quê quán
- gia đình
- sở thích
 Từ vựng và cấu trúc trong câu hỏi phù hợp với trình độ
A2.
ĐỀ NÓI-PHẦN 1
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 53
Sample:
Scripts for the examiner:
 Hello. What’s your full name, please? 
 Can I see your student card? Thank you. 
 Now, can you tell me something about your family?
 Who do you like most in your family?
 What do you often do in your free time?
 Do you play any kinds of sports? 
Thank you! That’s the end of part 1. Now, let’s move to 
part 2. 
ĐỀ NÓI-PHẦN 1
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 54
MIÊU TẢ CHUNG
Topic card (2-3 phút)
 Kiểm tra kỹ năng đặt câu hỏi theo tình huống
 Cấu trúc và từ vựng trong phần yêu cầu phù hợp với
trình độ A1
 TS có 30 giây để đọc tình huống và trả lời
ĐỀ NÓI-PHẦN 2
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 55
Sample
Scripts for the examiner:
In part 2, you are going to be given a topic card. You will 
have 30 seconds to read the situation and prepare your 
answers. (Give the candidate the topic card)
Topic card
Your friend has just bought a new computer. Ask him/her 
at least 5 questions about that.
ĐỀ NÓI-PHẦN 2
30 July 2013 Khoa Tiếng Anh 56
30 July 2013 57Khoa Tiếng Anh

File đính kèm:

  • pdfhuong_dan_hoc_a2_1__9214.pdf
Tài liệu liên quan