Nâng cao kĩ năng speaking thông qua thang điểm chấm

INTRODUCTION

Speaking là một trong những phần thi mà học viên không đạt điểm như kì vọng. Có nhiều lí do cho kết quả thấp và hầu hết học viên cho rằng đó là do phát âm không chuẩn (Pronunciation). Tuy nhiên, cải thiện phát âm chỉ là một trong rất nhiều chiến lược nâng cao điểm Speaking. Trước khi đi vào các chiến lược cụ thể hơn, bài viết đưa ra 1 hướng tiếp cận khác đối với phần thi Speaking.

Thang điểm được đánh giá qua các tiêu chí như sau:

1. Fluency and Coherence

2. Lexical Resource (Vocabulary)

3. Grammatical Range & Accuracy

4. Pronunciation.

 

docx2 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao kĩ năng speaking thông qua thang điểm chấm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài viết có sử dụng tài liệu của Mark Allen(IELTS speaking 2007 )
INTRODUCTION
Speaking là một trong những phần thi mà học viên không đạt điểm như kì vọng. Có nhiều lí do cho kết quả thấp và hầu hết học viên cho rằng đó là do phát âm không chuẩn (Pronunciation). Tuy nhiên, cải thiện phát âm chỉ là một trong rất nhiều chiến lược nâng cao điểm Speaking. Trước khi đi vào các chiến lược cụ thể hơn, bài viết đưa ra 1 hướng tiếp cận khác đối với phần thi Speaking.
Thang điểm được đánh giá qua các tiêu chí như sau:
Fluency and Coherence
 Lexical Resource (Vocabulary)
 Grammatical Range & Accuracy
Pronunciation.
Tất cả các phần đều có trọng số như nhau và được tính trên thang điểm 9 và lấy trung bình 4 tiêu chí để ra kết quả cuối cùng. Bài viết giới thiệu tiêu chí số 1 “Fluency and Coherence”, bằng cách tiếp cận theo tiêu chí đánh giá, chúng ta sẽ nâng cao dần các kĩ năng cần thiết khi thi Speaking.
FLUENCY 
AND COHERENCE
Tiêu chí này được đánh giá gồm:
Ability to produce long responses ( Khả năng đưa ra câu trả lời dài)
How easily the candidate can produce long responses (Các đưa ra câu trả lời dài đó có dễ dàng hay không?)
The amount of hesitation (lượng thời gian chần chừ không đưa ra ra câu trả lời và thời gian trống giữa các câu và các từ với nhau)
The speed of speech ( Tốc độ nói)
Use of discourse marker/linking phrases/connectives (Dùng từ nối hoặc các phương thức để nói rõ luận điểm).
The amount of self-connection (Tự liên kết ngữ nghĩa).
6 tiêu chí đánh giá chính là cơ sở để xây dựng các kĩ năng cần thiết khi làm bài thi Speaking. Chiến lược nói chính là cách thức giúp bạn nâng cao các kĩ năng này, và trong nội dung bài viết đề cập đến cách tạo câu trả lời dài và truyền tải ý mạch lạc.
2 yêu cầu quan trọng nhất của người chấm thi (examiner) trong Fluency and Coherence là trả lời câu hỏi bằng LONG RESPONSE Trả lời dài
, COHESIVE FEATURE Phương thức truyền tải ý mạch lạc
 (bằng Linking Từ nối, bao gồm 3 loại (linking word, linking phrase) ví dụ như: and, so, however, well you know,
 hay Discourse maker Phương thức diễn đạt luận điểm
). Ví dụ minh họa như sau:
What do you like about the hometown?" 
"My hometown is Wuhan. Wuhan is very mordern so I like the buildings. Over the city there are lots of new interesting building being built. When I was younger most of the buildings looked the same so it wasn't as attrative as it is nowadays". 
Câu trả lời này không quá ngắn và việc sử dụng ngữ pháp đủ phức tạp và chính xác nhưng chỉ đạt dưới 6.5 bởi vì câu trả lời thiếu các phương thức truyền tải ý mạch lạc (cohesive maker). Với cùng một nội dung câu trả lời sau sẽ mang kết quả 7-8 nếu học viên sử dụng Cohesive Feature.
"Well you know, my hometown is Wuhan and you might not know this but Wuhan is very modern, so I suppose I would have to say I like the buildings. Actually, all over the city there are some lots of new interesting buildings being built. In fact, it is quite interesting to consider that when I was younger most of buildings looked the same, so you know it wasn't as attractive as it is nowadays." 
Để tạo câu trả lời dài, dễ dàng và không ngập ngừng, ấp úng thì các học viên cần ý tưởng, trường từ vựng, trường cấu trúc câu đủ lớn. Việc làm này cần nhiều thời gian tuy nhiên điều quan trọng lại nằm ở trường cấu trúc. Việc có những cấu trúc hay nói thường ngày và sử dụng cho hầu hết các tình huống khác nhau giúp học viên có thể tăng khả năng tạo câu trả lời, khả năng phản xạ như:

File đính kèm:

  • docxspeaking_for_beginner_ban_tho_4785.docx
Tài liệu liên quan