Phân biệt bill, invoice và receipt

Học tiếng anh online: Phân biệt bill, invoice và receipt. Invoice và bill thường

dùng giống nhau, nhưng cũng có phần nào khác. Sau khi mua một món hàng,

người mua trả tiền và nhận một biên nhận gọi là bill; nếu là hoá đơn yêu cầu

trả sau khi đặt mua món hàng, hay dịch vụ xong rồi thì là invoice

pdf7 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1166 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân biệt bill, invoice và receipt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Phân biệt bill, invoice và receipt 
 Học tiếng anh online: Phân biệt bill, invoice và receipt. Invoice và bill thường 
dùng giống nhau, nhưng cũng có phần nào khác. Sau khi mua một món hàng, 
người mua trả tiền và nhận một biên nhận gọi là bill; nếu là hoá đơn yêu cầu 
trả sau khi đặt mua món hàng, hay dịch vụ xong rồi thì là invoice 
Phân biệt sự khác nhau bill, invoice và receipt 
Bill cũng có điểm giống nghĩa như invoice, chỉ khác là bill dùng với nghĩa thông 
thường còn invoice là một biên lai thanh toán dùng trong thủ tục chính thức 
(formal). 
1.BILL 
Một vài ví dụ về Bill 
 Telephone bill, gas bill, heating bill = Hoá đơn thanh toán tiền điện, hơi đốt 
và lò sưởi. 
 You haven’t paid the phone bill, have you? = Bạn chưa trả tiền điện thoại 
phải không? 
 The bill for the repairs of the washing machine came to $120 = Hoá đơn sửa 
máy giặt là $120. 
* Một vài điểm khác biệt của Bill so với invoice và receipt. 
 Ðó là bill = chương trình giải 
trí. 
 There’s a horror double bill on TV = Có hai 
chương trình kinh dị liên tiếp trên TV. 
 Bill là tờ giấy bạc. A five-dollar bill = tờ giấy bạc 5 đô-la. 
 Bill còn có nghĩa là bảng quảng cáo: billboard. 
 Bill = dự luật. 
Congress is considering a bill to amend the Labor Law = Quốc Hội đang xét có thể 
đề ra một dự luật sửa bộ Luật Lao Ðộng. 
 To bill = gửi hoá đơn để xin trả tiền sau. 
I can’t pay for the books now. Can you bill me later? = Tôi không thể trả mấy cuốn 
sách ngay bây giờ. Ông/bà vui lòng gửi hoá đơn thanh toán cho tôi được không? 
This long-distance call will be billed to your home phone number = Cú điện thoại 
viễn liên này sẽ được tính vào số điện thoại ở nhà của bạn. 
 Billing address = địa chỉ để biên lai của hãng credit card (thẻ mua chịu) gửi 
cho bạn khi bạn mua một món đồ bằng thẻ mua chịu để bạn trả. 
 Billable hours = số giờ luật sư tính thù lao để thân chủ trả, luật sư phí. 
=> Bill là danh từ và động từ. Invoice cũng vậy. Receipt là danh từ mà thôi. 
Tham khảo thành ngữ tiếng anh vơi từ bill 
Fit the bill = đúng hệt như ý bạn muốn. 
You want a good book for children? This book will fit the bill = Bạn muốn mua 
một cuốn truyện sách cho thiếu nhi ư? Cuốn này rất hợp với ý bạn muốn. 
II. INVOICE: 
Invoice: danh sách liệt kê từng món hàng hóa được bán hay dịch vụ được thực hiện 
cùng giá cả: hóa đơn, danh đơn hàng. 
Invoice the order = Làm hóa đơn các món hàng để yêu cầu thanh toán. 
Invoice somebody for an order = Gửi hoá đơn cho ai xin thanh toán những món 
hàng đã đặt. 
=> Trên invoice, khác với bill, ta còn thấy ngoài hàng liệt kê từng món hàng hay 
công việc làm, giá thành phần, còn thêm chi tiết như số sở thuế cấp cho hãng (tax 
number), hay số tài khoản hãng dành cho thân chủ để tính tiền còn dùng như số hồ 
sơ (customer account number). Trên hoá đơn bill thường không có chi tiết này. 
III. RECEIPT: 
Receipt : giấy biên nhận làm bằng chứng (đã nhận tiền hay một món đồ gì khác), 
biên lai, hành động nhận được. 
 Get a receipt for your expenses = Hãy lấy biên lai những khoản chi tiêu (trong 
trường hợp này, receipt cũng cùng nghĩa như bill). 
* Receipts = khoản thu; net/gross receipts = thu nhập ròng/ tổng thu nhập 
(expenses: khoản chi). 
=> Phân biệt: Payment is due 10 days after receipt of the invoice = Trong vòng 10 
ngày sau khi nhận hoá đơn, xin trả tiền. 
Can I have the bill (hay check), please? = Xin cho phiếu tính tiền món ăn (hỏi 
người phục vụ ở nhà hàng sau khi ăn xong). 
The President has threatened to veto the bill (đạo dự luật đã được Quốc Hội thông 
qua để Tổng thống ký) = Tổng thống doạ sẽ phủ quyết dự luật nếu được hai viện 
thông qua. 
=> invoice và bill thường dùng giống nhau, nhưng cũng có phần nào khác. Sau khi 
mua một món hàng, người mua trả tiền và nhận một biên nhận gọi là bill; nếu là 
hoá đơn yêu cầu trả sau khi đặt mua món hàng, hay dịch vụ xong rồi thì là invoice 
Nghiêm túc hơn dùng invoice 
You will be invoiced as soon as the work is done = Ngay sau khi công việc làm 
xong chúng tôi sẽ gửi hoá đơn xin thanh toán tới quí vị (trong câu này có thể thay 
invoiced bằng billed). 

File đính kèm:

  • pdfhoc_tieng_anh_online_9942.pdf
Tài liệu liên quan