Hình thức sở hữu và "of"

Đôi khi chúng ta có thể dùng hoặc sở hữu cách (the boy's name) hoặc một cụm từ

với "of" (the name of boy), nhưng thường chúng chỉ dùng một cách.

Chúng ta thường dùng dạng sở hữu cách với người và động vật.

my friend's house

the dog's owner

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1018 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hình thức sở hữu và "of", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hình thức sở hữu và "of" 
 Đôi khi chúng ta có thể dùng hoặc sở hữu cách (the boy's name) hoặc một cụm từ 
với "of" (the name of boy), nhưng thường chúng chỉ dùng một cách. 
Chúng ta thường dùng dạng sở hữu cách với người và động vật. 
my friend's house 
the dog's owner 
Chúng ta thường dùng of cho vật chứ ko dùng hình thức sở hữu 
the side of the house NOT the house's side 
the result of the match NOT the match's result 
Nhưng chúng ta dùng of với người khi có một cụm từ dài 
the house of one of our teachers at college 
the address of those people we met in spain NOT those people we met in spain's 
address 
Chúng ta có thể dùng cả hai cấu trúc sở hữu và of cho nơi chốn và các tổ chức 
London's museum or the museum of London 
Sở hữu của thời gian: Chúng ta có thể dùng dạng sở hữu để nói khi nào hoặc bao 
lâu 
last week's concert 
today's TV program 
about a month's work 

File đính kèm:

  • pdfdoc25_9881.pdf
Tài liệu liên quan