Sự khác biệt giữa /æ/ và /e/

Sự khác biệt giữa /æ/ và //

1. Cách phát âm

/æ/ là âm nguyên âm gần mở trước không làm tròn. Khi phát âm âm này, đặt

lưỡi ở hàm dưới rồi đẩy một luồng hơi nhẹ ra phía trước, miệng và hàm mở

rộng. Với âm // là nguyên âm nửa mở giữa không làm tròn, cách phát âm

tương tự như âm /æ/ nhưng hàm khép lại.

Mời bạn nghe hướng dẫn sau:

2. Bài tập thực hành

 

pdf4 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1297 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự khác biệt giữa /æ/ và /e/, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sự khác biệt giữa /æ/ và // 
1. Cách phát âm 
/æ/ là âm nguyên âm gần mở trước không làm tròn. Khi phát âm âm này, đặt 
lưỡi ở hàm dưới rồi đẩy một luồng hơi nhẹ ra phía trước, miệng và hàm mở 
rộng. Với âm // là nguyên âm nửa mở giữa không làm tròn, cách phát âm 
tương tự như âm /æ/ nhưng hàm khép lại. 
Mời bạn nghe hướng dẫn sau: 
2. Bài tập thực hành 
Bài 1: Nghe và nhắc lại 
Ad Than Bet Blend 
Ham Man Ten Led 
Mass Clam Meddle Net 
Ladder Sandwich Step Dress 
Sally Andy Dennis Fred 
Bài 2: Nghe các cặp từ sau đây, chú ý cách phát âm của các từ để phân 
biêt được hai âm /æ/ và // 
1. then - than 
2. Brendan - Brandon 
3. bet - bat 
4. Kent - can't 
5. met - mat 
6. bread - Brad 
7. blend - bland 
8. guess - gas 
9. end - and 
10. led - lad 
Bài 3: 
Phần 1: Chọn từ đúng 
1. The boys set/sat their bottoms down on the curb. 
2. They bought a lot of gems/jams from the specialty shop. 
3. All my friends saw me and left/laughed. 
4. He was sending/sanding some furniture when I called. 
Phần 2: Điền từ vào chỗ trống 
5. The sea captain's ________________ was big. 
6. The Prime Minister was _________________ to be home. 
7. The church service was a real _____________________ 
8. The gymnast managed a __________________ at the Olympics. 
Key: 
1. The boys sat their bottoms down on the curb. 
2. They bought a lot of gems from the specialty shop. 
3. All my friends saw me and left. 
4. He was sanding some furniture when I called. 
5. The sea captain's ketch was big. 
6. The prime minister was sad to be home. 
7. The church service was a real mess. 
8. The gymnast managed a ten at the Olympics. 

File đính kèm:

  • pdfsu_khac_biet_giua_7746.pdf
Tài liệu liên quan