Phân biệt câu điều kiện loại zero, 1, 2 & 3

PHÂN BIỆT CÂU ĐIỀU KIỆN Loại zero, 1,2 &3

***LOẠI ZERO (0):

- If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn giản)

=> Khi muốn nhắn nhủ ai đó:

E.g: If you see Nam, you tell him I’m in Vietnam

(Nếu bạn gặp Nam, you hãy nhắn anh ấy rằng tôi đang ở Việt Nam nhé)

+ Chỉ thói quen:

E.g: If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in

the afternoon

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1071 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân biệt câu điều kiện loại zero, 1, 2 & 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân biệt câu điều kiện loại zero, 1, 2 & 3 
PHÂN BIỆT CÂU ĐIỀU KIỆN Loại zero, 1,2 &3 
***LOẠI ZERO (0): 
- If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (thì hiện tại đơn giản) 
=> Khi muốn nhắn nhủ ai đó: 
E.g: If you see Nam, you tell him I’m in Vietnam 
(Nếu bạn gặp Nam, you hãy nhắn anh ấy rằng tôi đang ở Việt Nam nhé) 
+ Chỉ thói quen: 
E.g: If the doctor has morning office hours, he visits his patients in the hospital in 
the afternoon 
(Nếu bác sĩ làm việc ở văn phòng vào buổi sang, thì ông viếng thăm các bệnh nhân 
của ông vào buổi chiều) 
+ If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (mệnh lệnh thức) 
=> Dùng khi muốn nhấn mạnh 
E.g: If you have any trouble, please telephone me though 654321 
(Nếu bạn có bất kỳ rắc rối nào, xin hẫy gọi cho tôi qua số điện thoại 654321) 
***LOẠI 1: 
- If + Mệnh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (thì tương lai đơn giản) 
=>Diễn tả hành động “có thể xảy ra” ở “hiện tại” hoặc “tương lai” 
E.g: If you don’t water the trees, they ‘ll die 
(Nếu bạn không tưới nước cho cây, chúng sẽ chết )=>hành động này hiện tại cũng 
có thể xảy ra hoặc tương lai cũng vậy 
If my father gives me some money, tomorrow I’ll buy a dictionary 
(Nếu bố tôi cho tôi tiền, ngày mai tôi sẽ mua 1 cuốn từ điển) 
- If + Mênh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (may/can +V) 
+ Để chỉ sự khả năng khách quan 
E.g: It’s sunny. If we go out without a hat, We may get a headache 
(Trời đang nắng. Nếu chúng tôi đi chơi mà không đội mũ, Chúng tôi có thể bị đau 
đầu) 
+ Chỉ sự cho phép 
E.g: If you finish your test, You can go home 
(Nếu bạn làm xong bài kiểm tra, bạn được phép ra về) 
- If + Mênh đề 1 (thì hiện tại đơn giản), Mệnh đề 2 (must + V) 
=>Để chỉ yêu cầu, đề nghị 
E.g: If you want to get good marks, You must do exercises 
(Nếu bạn muốn được điểm cao, bạn phải làm bài tập) 
***LOẠI 2: 
- If + Mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn giản), Mệnh đề 2 (would/could/might + V) 
+ Diễn tả hành động “không có thật” ở “hiện tại” hoặc “tương lai” 
E.g: It isn't cold now so I switch on the fans 
==>If it were cold now, we wouldn't switch on the fans. 
(Nếu trời lạnh, chúng tôi sẽ không bật quạt) =>hiện tại trời không lạnh nên chúng 
tôi bật quạt hoặc nếu tuong lai xảy ra thì cũng vậy 
* Note: Chúng ta dùng “were” cho tất cả các ngôi, không dùng “was” 
If I were a bird, I would fly 
(Nếu tôi là 1 con chim, tôi sẽ bay được) 
+ “Sự tiếc nuối” ở hiện tại hoặc tuong lai 
E.g: If he helped me, I could do something 
(Nếu anh ấy giúp tôi, tôi đã có thể làm điều gì đó)=>Hiện tai thì tôi đang tiếc nuối 
vì anh ấy không giúp tôi 
- If + Mệnh đề 1 (thì quá khứ đơn giản), Mệnh đề 2 (could/might + V) 
=> Chỉ khả năng 
E.g: If he tried, he might succeed 
(Nếu anh ấy cố gắng, anh ấy sẽ thành công) 
E.g: If I lived in France, I could speak French well 
(Nếu tôi sống ở Pháp, tôi sẽ nói tiếng Pháp giỏi) 
 *** LOẠI 3: 
- If + Mệnh đề 1 (thì quá khứ hoàn thành), Mệnh đề 2 (would have + P2) 
+ Diễn tả hành động “không có thật” ở “quá khứ” 
E.g: She attended the beauty contest so she won the prize 
==> If she hadn’t attended the beauty contest, she wouldn’t have won the prize 
(Nếu cô ấy không tham dự cuộc thi sắc đẹp, cô ấy sẽ không giành được giải 
thưởng)=> sự thật thì trong “quá khứ” cô ấy đã tham gia cuộc thi & đã giành được 
giảỉ thưởng) 
+ “sự tiếc nuối” trong “quá khứ” 
E.g: If we had prepared our last lesson carefully, we would have got good marks 
(Nếu chúng tôi chuẩn bị bài học cuối cùng cẩn thận, chúng tôi sẽ đạt được điểm 
cao)=> trong quá khứ họ đã tiếc nuối rằng họ không chuẩn bị bài tốt, vì vậy họ 
không đạt điểm cao 
- If + Mệnh đề 1 (thì quá khứ hoàn thành), Mệnh đề 2 (would have + P2) 
=> chỉ sự cho phép. 
E.g: If you had finished your homework last night, you could have gone to the 
cinema 
(Nếu tối qua bạn làm xong bài tập, bạn sẽ được đi đến rạp chiếu phim)=> người 
nói đang tiếc nuối cho nguoi dó vì tối qua người đó không làm xong bài tập nên 
người đó không được phép đi 
- If + Mệnh đề 1 (thì quá khứ hoàn thành), Mệnh đề 2 (might have + P2) 
=> chỉ khả năng khách quan. 
E.g: If it had rained much, the last crop might have been better 
(Nếu trời có mưa, vụ mùa cuối cùng sẽ tốt hơn đấy) 

File đính kèm:

  • pdfphan_biet_cau_dieu_kien_loai_zero_4837.pdf
Tài liệu liên quan