Ngữ pháp cơ bản – Bài 8: Tỉnh Lược (Astractions)

Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ thường được tỉnh lược.

Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế.

Dưới đây là các thể tĩh lược chính trong tiếng Anh.

1. Pronoun + Auxiliary or Defective/Modal Verbs (Đại danh từ + trợ động từ)

I’ve = I have

We’ve = we have

You’ve = you have

I’d = I had , I would

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngữ pháp cơ bản – Bài 8: Tỉnh Lược (Astractions), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngữ pháp cơ bản – Bài 8: Tỉnh Lược 
(Astractions) 
Trong các hội thoại thường ngày, các trợ động từ thường được tỉnh lược. 
Nhưng trong văn viết, việc dung tỉnh lược nên được hạn chế. 
Dưới đây là các thể tĩh lược chính trong tiếng Anh. 
1. Pronoun + Auxiliary or Defective/Modal Verbs (Đại danh từ + trợ động từ) 
I’ve = I have 
We’ve = we have 
You’ve = you have 
I’d = I had , I would 
He’d = he had, he would 
I’m = I am 
He’s = he is , he has 
We’re = we are 
You’re = you are 
It’s = it is 
’twas = it was 
That’s = that is 
There’s = there is 
I’ll = I will, shall 
’twill = it will 
Let’s = let us 
2. Auxiliary or Defective + Negative (Trợ động từ + Not) 
To be : 
Isn’t = is not 
Wasn’t = was not 
Weren’t = were not 
To have : 
Haven’t = have not 
Hasn’t = has not 
To do : 
Don’t = do not 
Doesn’t = does not 
Didn’t = did not 
Can: 
Can’t = can not 
Couldn’t = could not 
Will: 
Won’t = will not 
Wouldn’t = would not 
Shall : 
Shan’t = shan not 
Shouldn’t = should not 
Must: 
Mustn’t = must not 
2. Cách dịch câu “PHẢI KHÔNG“/ Câu hỏi đuôi (Tag Questions) 
Với Câu hỏi “phải không” ta phải nhớ các luật sau đây: 
1/ Thể tỉnh lược thường dược dung cho câu hỏi ”phải không? – hỏi đuôi”. 
Ví dụ: 
You love me, don’t you? 
You don’t love me, do you? 
2/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể phủ định , câu hỏi sẽ là khẳng định. 
Ví dụ: 
John doesn’t learn English, does he? 
3/ Nếu phần thứ nhất (chính) là thể khẳng định câu hỏi sẽ là phủ định. 
Ví dụ: 
John learns English, doesn’t he? 
4/ Nếu chủ từ của động từ ở phần thứ nhất (chính) là danh từ , ta phải dùng đại 
từ danh tự thay nó ở câu hỏi. 
Ví dụ: 
John learns English, doesn’t he? 
Hoa met her last night, didn’t she? 

File đính kèm:

  • pdfngu_phap_co_b20_5111.pdf
Tài liệu liên quan