Cách sử dụng Would like

Trong tiếng Anh, Would like được dùng diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích,

điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai.Nào ta cùng xem bài viết này để

hiểu rõ hơn về cách dùng Would like nhé.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1107 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách sử dụng Would like, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách sử dụng Would like 
 Trong tiếng Anh, Would like được dùng diễn đạt một lời mời, ý muốn, sở thích, 
điều kiện cho một hành động cụ thể ở tương lai....Nào ta cùng xem bài viết này để 
hiểu rõ hơn về cách dùng Would like nhé. 
Diễn đạt một cách lịch sự lời mời mọc hoặc ý mình muốn gì. 
Ex: 
Would you like to dance with me? 
- Không dùng do you want khi mời mọc người khác. 
- Trong tiếng Anh của người Anh, nếu để diễn đạt sự ưa thích của chủ ngữ thì 
sau like + V-ing. 
Ex: 
He does like reading novel. (enjoyment) 
- Nhưng để diễn đạt sự lựa chọn hoặc thói quen thì sau like phải là một động 
từ nguyên thể. 
Ex: 
Between soccer and tennis, I like to see the former.(choice) 
When making tea, he usually likes to put some sugar and a slice of lemon in first. 
(habit) 
- Nhưng trong tiếng Anh người Mĩ không có sự phân biệt này: Tất cả sau like 
đều là động từ nguyên thể. 
Ex: 
Wouldn’t like = không ưa trong khi don’t want = không muốn. 
Would you like somemore coffee ? 
Polite: No, thanks/ No, I don’t want any more. 
Impolite : I wouldn’t like (thèm vào) 
- Lưu ý rằng khi like được dùng với nghĩa “cho là đúng” hoặc “cho là hay/ 
khôn ngoan” thì bao giờ theo sau cũng là một nguyên thể có to (infinitive). 
Ex: 
She likes the children to play in the garden (She think they are safe playing there) 
(Cô ấy muốn bọn trẻ con chơi trong vườn cho chắc/ cho an toàn) 
Ex: 
I like to go to the dentist twice a year 
(Tôi muốn đến bác sĩ nha khoa 2 lần năm cho chắc). 
– Would like = would care /love/ hate/ prefer + to + verb khi diễn đạt điều kiện 
cho một hành động cụ thể ở tương lai. 
Ex: 
Would you like/ care to come with me? I’d love to 
– Would like/ would care for/ would enjoy + Verb-ing khi diễn đạt khẩu vị, ý 
thích nói chung của chủ ngữ. 
to like + V-ing: Diễn tả một sở thích, hay một đam mê. 
I like reading books. (Đọc sách là sở thích của tôi.) 
She likes listening to folk music. (Nghe nhạc dân ca là sở thích, đam mê của cô ta.) 
like + to-inf: Diễn tả hành động làm cái gì đó vì nó có ích lợi. 
I like to read books. (Tôi thích đọc sách, nhưng mang hàm nghĩ là vì đọc sách hữu 
ích.) 

File đính kèm:

  • pdfdoc3_8568.pdf
Tài liệu liên quan