"Suit": nghĩa và các thành ngữ

Bạn có biết từ "suit" có nhiều hơn 1 nghĩa và nó còn được sử dụng trong nhiều

thành ngữ tiếng Anh không? Nào ta cùng tìm hiểu xem nó có những nghĩa gì và

các thành ngữ nào nhá.

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu "Suit": nghĩa và các thành ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
"Suit": nghĩa và các thành ngữ 
 Bạn có biết từ "suit" có nhiều hơn 1 nghĩa và nó còn được sử dụng trong nhiều 
thành ngữ tiếng Anh không? Nào ta cùng tìm hiểu xem nó có những nghĩa gì và 
các thành ngữ nào nhá. 
Từ "suit" có nhiều hơn 1 nghĩa và nó được sử dụng trong nhiều thành ngữ tiếng 
Anh. 
Ví dụ: 
Khalid nói: "I don't think that would really suit me" (Tôi không nghĩ rằng điều đó 
thật sự hợp với tôi) mà có nghĩa anh ta không nghĩ rằng tóc ngắn sẽ hợp với anh ta. 
Dưới đây là một số nghĩa của "suit", cũng như một số thành ngữ thông thường với 
nó. 
Nghĩa của suit 
1. áo vét và quần tây hoặc áo vét và váy mà được làm từ cùng loại vật liệu 
(danh từ) 
Ex: 
I'll need to wear a suit for the interview but if I get the job, I'll be able to wear 
jeans. Everyone wears them in that office. 
Tôi cần mặc một bộ quần áo vét cho buổi phỏng vấn nhưng nếu tôi nhận vào làm 
việc, tôi sẽ có thể mặc quần jean. Mọi người mặc như vậy tại Văn phòng. 
2. thuận tiện hoặc không gây nhiều khó khăn cho ai đó (động từ) 
Ex: 
What time suits you? Would 3 o'clock be OK? 
Mấy giờ thì thuận lợi cho bạn? Khoảng 3 giờ được không? 
3. là thích hợp cho một người, hoàn cảnh, hoặc sự kiện cụ thể 
Ex: 
You should wear green more often. It really suits you. 
Em nên mặc màu xanh nhiều hơn. Nó thật sự hợp với em. 
4. một trong bốn loại của bộ bài mà có những hình khác nhau (danh từ) 
Ex: 
The four suits are called clubs, hearts, diamonds and spades. 
Bốn quân bài được gọi là nhép, cơ, rô và bích. 
Các từ với suit 
1. swimsuit / bathing suit: quần áo mà bạn mặc khi bạn đi bơi hoặc tắm nắng 
Ex: 
I can't go swimming, I forgot my swimsuit. 
Em không thể bơi, em quên quần áo tắm. 
2. wetsuit: làm từ cao su, mà bao phủ toàn thân chặt và có tác dụng giữ ấm cho 
ban khi bạn bơi trong thời gian lâu đặc biệt là trên biển hoặc khi thời tiết rất lạnh 
Ex: 
The surfers in Scotland often have to wear wetsuits because the water is so cold 
there. 
Các người lướt sóng tại Scot len thường phải mặc quần áo lặn bởi vì nước ở đó rất 
lạnh. 
3. romper suit (cho ban ngày); sleep suit (cho ban đêm): một mảnh áo quần đơn, 
mà che phủ toàn bộ thân thể, mà em bé và trẻ rất nhỏ mặc 
Ex: 
As soon as he's had his bath in the evening, I put the baby into his sleep suit. 
Ngay sau khi em bé đi tắm xong vào buổi tối, tôi mặc cho em bộ áo quần liền thân. 
4. monkey suit (thân thiện): một bộ quần áo trịnh trọng mà người đàn ông mặc 
Ex: 
I'm going to my cousin's wedding so I'll need to put the old monkey suit on. 
Tôi sẽ đi dự đám cưới của em họ vì thế tôi cần mặc bộ vét. 
5. long suit / strong suit: kỹ năng hoặc điểm mạnh mà ai đó có 
Ex: 
He's very musical. He can play almost any instrument but playing the guitar is his 
long suit. 
Em ấy rất có khiếu âm nhạc. Em có thể chơi gần như bất kỳ loại nhạc cụ nào 
nhưng chơi đàn ghi ta là điểm mạnh nhất của em ấy. 
Các thành ngữ với suit 
1. Suit yourself (thân thiện): thành ngữ được sử dụng một hài hước hoặc tức gận 
có nghĩa là ‘’làm bất cứ điều gì mà bạn muốn làm’’ 
Ex: 
I heard you're not coming to the office party. Suit yourself! But you'll regret it. It's 
going to be great. 
Tôi nghe rằng em không đi dự tiệc công ty. Tùy em! Nhưng em sẽ ân hận. Nó sẽ rất 
vui. 
2. in your birthday suit: không mặc bất kỳ áo quần, ở trần truồng 
Ex: 
After I've bathed the baby I usually let him run around in his birthday suit. He 
always enjoys the freedom of not having his clothes on. 
Sau khi tôi tắm em bé xong tôi thường để nó chạy mà không mặc áo quần. Nó luôn 
thích sự tự do mà không mặc áo quần. 
3. follow suit: làm cùng điều như ai đó, bắt chước cái ai đó làm 
Ex: 
As soon as the boss started wearing jeans, everyone soon followed suit. 
Vừa lúc sếp bắt đầu mặc quần jean, chẳng bao lâu mọi người bắt chước theo. 

File đính kèm:

  • pdfdoc80_6724.pdf
Tài liệu liên quan