Điểm mặt các cụm từ rắc rối trong tiếng Anh

Trong từ “Company” thì ai cũng biết đó là “công ty”. Nhưng xem phim thấy 2

người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói “We’re got company” thì bạn

sẽ hiểu như thế nào? Ở đây “company” nghĩa là “cái đuôi” - Chúng ta có cái đuôi

bám theo. Một nghĩa khác của “company” là “bạn bè”.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1075 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Điểm mặt các cụm từ rắc rối trong tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm mặt các cụm từ rắc rối trong 
tiếng Anh 
 Trong từ “Company” thì ai cũng biết đó là “công ty”. Nhưng xem phim thấy 2 
người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói “We’re got company” thì bạn 
sẽ hiểu như thế nào? Ở đây “company” nghĩa là “cái đuôi” - Chúng ta có cái đuôi 
bám theo. Một nghĩa khác của “company” là “bạn bè”. 
- Trong từ “Company” thì ai cũng biết đó là “công ty”. Nhưng xem phim thấy 2 
người trong xe hơi nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói “We’re got company” thì 
bạn sẽ hiểu như thế nào? Ở đây “company” nghĩa là “cái đuôi” - Chúng ta có cái 
đuôi bám theo. Một nghĩa khác của “company” là “bạn bè”. 
Ví dụ: “We’re are judged by the company we keep” – “Người ta sẽ xét đoán bạn 
qua bạn bè mà bạn đang giao du”. Thế mới có cách chơi chữ độc đáo với từ 
“company”. 
- “Good” từ này đơn giản ai cũng biết. Nhưng gặp câu sau thì phải dè chừng “I’m 
moving to Europe for good”. Vì “for good” là thành ngữ “mãi mãi, đi luôn”. 
Hay từ “good” trong câu sau chỉ tương đương như “very”: “I’ll do it when I’m 
good and ready”. Cụm từ “as good as” tưởng đâu là so sánh bằng, nhưng thật ra 
chúng mang nghĩa “gần như, hầu như” trong câu sau: “The US$2,000 motorbike 
is as good as new”. 
- "Rather” và “fairly” đều dịch là “khá” nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau. “We’re 
having rather cold weather for October” – “Tháng mười mà thời tiết như thế này 
thì hơi lạnh”, “rather” mang ý nghĩa chê, thất vọng. Trong khi đó “fairly” mang ý 
nghĩa khen: Oh, it’s fairly easy” – “Ồ, bài tập này khá dễ”. Sẽ khác với câu “Oh, 
it’s rather easy” – “Ồ, bài tập này xoàng quá”. 
- “Continuous” và “continual” đều có nghĩa là “liên tục”. Nhưng “continual loss 
of power during the storm” có nghĩa là mất điện liên tục suốt trận bão (có điện rồi 
lại mất điện), còn “continuous loss of power during the storm” lại là mất điện hẳn 
suốt trận bão. 
- “Housewife” và “homemaker”: “Housewife” nghĩa là người nội trợ theo nghĩa 
người Anh. Nhưng người Mỹ rất ghét từ này, họ cho rằng nó hạ thấp vai trò phụ 
nữ. Họ thích từ “homemaker” hơn. 
Nhất là các cụm từ trong tiếng anh. Ngay cả những loại từ thương mại như “trade” 
có nghĩa là buôn bán, trao đổi, nghề nghiệp. Nhưng khi dùng với các từ “down, 
up, in, on” lại có những hàm ý khác nhau. 
Ví dụ: bạn có một chiếc xe hơi, bạn đổi lấy một chiếc mới hơn, tốt hơn và bù thêm 
một khoản tiền thì dùng “trade up”, đổi xe cũ hơn và nhận một khoản tiền bù thì 
dùng “trade down”. “Trade in” mang ý nghĩa chung, đổi hàng này lấy hàng khác. 
Còn “trade on” thì mang ý nghĩa xấu “lợi dụng” như “Children of celebrities who 
trade on their family names”. 

File đính kèm:

  • pdfdoc93_7951.pdf
Tài liệu liên quan