Sự khác biệt giữa "trust" và "believe"

Từ vựng tiếng Anh vô cùng phong phú, các từ có ý nghĩa giống nhau nhưng không

cách sử dụng lúc nào lại không giống nhau. Các em cần chú ý học tập và rèn luyện

để sử dụng tiếng Anh thật chính xác nhé.

Hai động từ này đôi khi cũng được người ta sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có

những sự khác biệt nhất định.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Sự khác biệt giữa "trust" và "believe", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sự khác biệt giữa "trust" và 
"believe" 
 Từ vựng tiếng Anh vô cùng phong phú, các từ có ý nghĩa giống nhau nhưng không 
cách sử dụng lúc nào lại không giống nhau. Các em cần chú ý học tập và rèn luyện 
để sử dụng tiếng Anh thật chính xác nhé. 
Hai động từ này đôi khi cũng được người ta sử dụng thay cho nhau nhưng cũng có 
những sự khác biệt nhất định. 
Trước tiên, cần biết rằng Trust mang nghĩa nhấn mạnh hơn Believe. Mức độ “tin” 
của Trust lớn hơn của Believe. 
* Trust: 
- Được sử dụng với niềm tin tuyệt đối. Khi bạn Trust someone có nghĩa là bạn tin 
tưởng vào một người nào đó và từ đó sẽ tin vào những lời nói và hành động của 
người đó. 
Nó cũng có nghĩa là bạn nghĩ rằng người đó đáng tin cậy, có thể gửi gắm được 
(reliable). 
- Sự tin tưởng này thường dựa vào mối quan hệ gần gũi, lâu dài với chủ thể được 
đề cập. 
- Trust mang tính chất lâu dài, là một niềm tin tồn tại theo thời gian. 
* Believe: 
- Được sử dụng với những hành động, lời nói hay sự việc cụ thể hơn, không mang 
tính chất hoàn toàn, không mang tính chất tuyệt đối. 
- Sự tin tưởng này được hình thành dựa vào một lý do, một phán đoán nào đó hay 
dựa vào những nhìn nhận, đánh giá của bạn hay của một ai đó chứ không dựa vào 
mối quan hệ gần gũi lâu dài với chủ thể được đề cập. 
- Sự tin tưởng này mang tính chất nhất thời hơn, chỉ gắn với một hành động, lời nói 
hay sự việc nhất định nào đó. 
 * Chúng ta sẽ nhận biết rõ sự khác biệt này qua ví dụ sau đây: 
John: I left my wallet at home. Could you lend me some money? I promise I’ll 
return it tomorrow! 
Annie: No need to promise. I believe that you will because I trust in you! 
--> I believe that you’ll do because I trust in you. 
Believe ở đây là tin rằng hành động “return the money” sẽ được thực hiện dựa trên 
lý do là do Annie đã tin tưởng vào con người John. 
Lý do Annie tin tưởng vào con người John (trust) là dựa vào mối quan hệ gần gũi, 
thân thiết của John và Annie. Chính vì tin tưởng vào con người John (trust) mà 
Annie cũng tin vào sự ứng xử, vào hành động của John, trong đó có hành động là 
“will return the money”. 
Từ vựng tiếng Anh vô cùng phong phú, các từ có ý nghĩa giống nhau nhưng không 
cách sử dụng lúc nào lại không giống nhau. Các em cần chú ý học tập và rèn luyện 
để sử dụng tiếng Anh thật chính xác nhé. 

File đính kèm:

  • pdfdoc56_9123.pdf
Tài liệu liên quan