Phân biệt giữa Actually, In fact và Well

Đều mang nghĩa là “thực ra”, “thực sự” tuy nhiên trong một số trường hợp

Actually lại được sử dụng, và ngược lại, một số trường hợp khác người bản ngữ

lại có xu hướng sử dụng In fact nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự

khác biệt giữa ba từ trên nhé.

pdf9 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1197 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân biệt giữa Actually, In fact và Well, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân biệt giữa Actually, In fact và Well 
 Đều mang nghĩa là “thực ra”, “thực sự” tuy nhiên trong một số trường hợp 
Actually lại được sử dụng, và ngược lại, một số trường hợp khác người bản ngữ 
lại có xu hướng sử dụng In fact nhiều hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về sự 
khác biệt giữa ba từ trên nhé. 
1. Actually và in fact có nghĩa khá giống nhau có hơi khác nhau đôi chút về 
cách sử dụng 
Cả actually và in fact đều có thể được dùng để miêu tả thêm hay cải chính một 
tuyên bố trước đó: 
Ví dụ: I hear that you’re a doctor. – Well, actually, I’m a dentist. 
Tôi nghe nói anh/chị là bác sĩ. – Ồ, chính xác ra thì tôi là bác sĩ nha khoa. 
Well, it may sound very straightforward to you, but in fact it’s all very 
complicated. 
Nghe thì có thể khá là đơn giản với anh/chị, nhưng trên thực thế thì tất cả mọi thứ 
lại rất phức tạp. 
Would you agree with me that teachers should refrain from socialising with their 
students? ~ Well, actually I think it’s a good idea for them to socialise – up to a 
certain point! 
Anh/chị có đồng ý với tôi là thầy cô giáo phải hạn chế giao du với sinh viên của họ 
không? – Ồ, thực ra tôi nghĩ giao du với sinh viên là một ý hay cho thấy cô giáo – 
tới một mức độ nhất định. 
Actually và in fact có thể được dùng để giới thiệu thêm các thông tin cụ thể 
hoặc giải thích rõ ràng thêm: 
- I’m going to take on a bit more responsibility now that Kevin’s left 
- John, that’s wonderful news. 
-Yes, well, actually / in fact I’ve been promoted to senior sales manager. 
Vâng, thực ra thì tôi vừa được đề bạt là Quản lý bán hàng cao cấp. 
I got so bored listening to what he was saying that I actually fell asleep /in fact I 
fell asleep half way through his presentation. 
Tôi chán nghe những gì anh ấy nói tới mức trên thực tế tôi ngủ gật suốt một nửa 
buổi trình bày của anh ấy. 
Các bạn lưu ý là chúng ta có thể dùng in actual fact hoặc as a matter of fact để 
giải thích rõ hơn vấn đề hoặc để giới thiệu một thông tin mới. 
Example: I got so bored with what he was saying that in actual fact / as amatter of 
fact I dozed off before he’d finished speaking. 
Lưu ý: 
Dùng actually để giới thiệu về thông tin không được mong đợi (thường là 
không vui) 
Richard wants to invite us to spend the weekend at his cottage in the Lake District. 
Isn’t that exciting? ~ Well, actually, I’ve already said we can’t go. 
Khi đặt ở cuối mệnh đề, actually dùng để xác nhận thông tin mà người ta 
không mọng đợi hoặc không nghĩ tới: 
Example: 
I don’t suppose you’ve posted my letters, have you? ~ I have, actually. 
Did you enjoy that modern opera at Convent Garden? ~ I did, actually, very much 
2. Well: 
a. Được dùng phổ biến trong những cuộc thảo luận hơn so với in 
fact và actually. Chủ yếu để dẫn dắt đén điều chúng ta sẽ nói, thỉnh thoảng 
cũng có thể dùng để cho người nói thêm thời gian suy nghĩ. 
Example: 
So how much do you want for your 1999 Renault? ~Well, I was thinking of 
£2,500. 
So how do you propose to furnish the house? ~ Well, I thought we might invest in 
some second-hand furniture. 
Dùng well khi muốn nói đến 1 dự định không được hoàn thành 
Example: 
You know I said I thought I might go skiing with Jamie this year? Well, I’m not 
going to now. 
How was the tennis lesson? ~ Well, in actual fact, we forgot to go. 
b. Ngoài ra người ta còn dùng well trong cách nói giảm 
Example: 
You live in South Kensington, don’t you? Well, Pimlico, actually. 
You do like my yellow dress, don’t you? Well, yes, it’s quite nice. But I think the 
blue one would have suited you more. 
I couldn’t find my way to the music center. Well, why don’t you ask me? 
c. Well dùng để giới thiệu một thông tin quan trọng 
You know I’ve been seeing a lot of Eddie lately? ~ Hmm. ~ Well, we’re going to 
get engaged. 
3. Oh well! 
Dùng Oh well trong tình huống bạn phải chấp nhận dù không hài lòng lắm 
Example: 
I’m afraid you’ll have to pull out of the trip to Greece. ~ Oh well, it doesn’t matter. 
I’m afraid I forget to save that document and now I’ve lost it. ~ Oh well, it can’t be 
helped. I’ll just have to re-type it. 

File đính kèm:

  • pdfphan_biet_giua_actually_3692.pdf
Tài liệu liên quan