Phân biệt E.g. và I.e

Cách viết tắt bằng chữ Latinh e.g. và i.e. thường được sử dụng trong tiếng Anh.

Đặc biệt là trong cách nói thông tục thì hầu như không có sự phân biệt. Tuy nhiên,

có một số điểm khác nhau cần phân biệt trong hai cách nói trên.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1168 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân biệt E.g. và I.e, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
E.g. và I.e. 
 Cách viết tắt bằng chữ Latinh e.g. và i.e. thường được sử dụng trong tiếng Anh. 
Đặc biệt là trong cách nói thông tục thì hầu như không có sự phân biệt. Tuy nhiên, 
có một số điểm khác nhau cần phân biệt trong hai cách nói trên. 
1. E.g. 
E.g. là dạng viết tắt của exempli gratia, có nghĩa là "for example" (ví dụ như). Hãy 
sử dụng e.g. khi muốn liệt kê các ví dụ về một hoặc nhiều hơn một khả năng có thể 
xảy ra. Ngoài ra e.g. ám chỉ rằng vẫn còn những thứ khác nữa, do đó bạn không 
cần phải kết thúc danh sách mình liệt kê với từ “etc”. 
Ví dụ: 
· I went to the store and bought several items, e.g., milk, eggs, cheese. 
(Tôi đến cửa hàng và mua một vài thứ, ví dụ như sữa, trứng, phomát). (Sữa, trứng, 
pho mát chỉ là 3 trong số rất nhiều thứ bày bán ở cửa hàng) 
· I like root vegetables, e.g., potatoes. 
(Tôi thích các loại củ, ví dụ như, khoai tây).(Khoai tây chỉ là một trong rất nhiều 
loại rau củ) 
· I'll listen to anything, e.g., country-western, rap. 
(Tôi sẽ nghe bất kỳ loại nhạc nào, chẳng hạn như nhạc đồng quê miền Tây, nhạc 
rap). (Nhạc đồng quê miền Tây và nhạc rap chỉ là hai trong số rất nhiều thể loại âm 
nhạc mà tôi nghe) 
Bạn có thể ghi nhớ một cách dễ dàng hơn bằng cách hình dung trong đầu là e.g. là 
cách viết tắt của "example given" Một cách nữa là hãy đọc to từ "eg" lên – bạn có 
thấy nó nghe như trọng âm đầu tiên trong từ “example” không? 
2. I.e. 
 I.e. thay thế cho cụm từ id est và có nghĩa là “that is” (đó là). I.e. thường được sử 
dụng khi bạn muốn giới thiệu cái gì tương đương, khi muốn chi tiết hoá, chỉ rõ, 
hoặc diễn giải cho điều đã đề cập từ trước trong cùng một câu. Về cơ bản, i.e. có 
nghĩa là “in other words’’ (nói một cách khác). Cụm từ này được sử dụng để diễn 
giải lại từ hoặc cung cấp một cách diễn giải khác 
Ví dụ: 
· I like root vegetables; i.e., the ones that grow underground. 
(Tôi thích những loại rau củ, đó là những loại củ mọc trong đất). 
· I went to the store and bought three items (i.e., milk, eggs, and cheese) 
(Ba thứ tôi sẽ mua trong cửa hàng là: sữa, trứng, phomát). 
· I'll listen to anything; i.e., I like any kind of music. 
(Tôi sẽ nghe bất kỳ cái gì, có nghĩa là tôi thích nghe tất cả các loại nhạc). 
Tóm lại, cả e.g. và and i.e. đều là cách viết tắt của chữ Latin và cung cấp các thông 
tin bổ sung cho câu. Tuy nhiên, sau e.g. là một ví dụ còn sau i.e. là lời giải thích 
hay diễn đạt lại. Từ. e.g. thường viết tắt cho "for example," còn i.e. lại thay thế cho 
"in other words" hoặc "that is". 
Chúc các bạn thành công! 

File đính kèm:

  • pdfdoc51_6894.pdf
Tài liệu liên quan