Nguyên tắc phủ định duy nhất

Nguyên tắc phủ định duy nhất: Tất cả các mệnh đề phủ định chỉ được bao gồm một

phủ định mà thôi.

Những đại từ hoặc trạng từ như no, nothing (không gì cả), nobody (không ai),

never (không bao giờ) đều là những ngôn từ phủ định. Bản thân những từ này đã

mang nghĩa phủ định.

pdf3 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1065 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nguyên tắc phủ định duy nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nguyên tắc phủ định duy nhất 
 Nguyên tắc phủ định duy nhất: Tất cả các mệnh đề phủ định chỉ được bao gồm một 
phủ định mà thôi. 
Những đại từ hoặc trạng từ như no, nothing (không gì cả), nobody (không ai), 
never (không bao giờ) đều là những ngôn từ phủ định. Bản thân những từ này đã 
mang nghĩa phủ định. 
He never comes over for dinner. (Anh ta không bao giờ đến ăn tối.) 
There is nothing to worry about. (Không có việc gì phải lo lắng.) 
Nobody will work tomorrow.(Ngày mai sẽ không có ai làm việc.) 
* Khi mà câu đã có phủ định rồi, thì chúng ta sử dụng: 
any thay cho no, 
anything thay cho nothing, 
anybody thay cho nobody, 
ever thay cho never He has no friends. 
He doesn't have any friends.(Anh ta không có người bạn nào cả.) 
I see nothing from here. = I can't see anything from here.(Ở đây tôi không thể thấy 
gì cả.) 
She never calls me. = She doesn't ever call me. (Cô ta không bao giờ gọi cho tôi.) 
People never call me Mr. Cheeter = Nobody ever calls me Mr. Cheeter 
(Không ai gọi tôi là Mr. Cheeter) 
Nguồn: sưu tầm 

File đính kèm:

  • pdfnguyen_tac_phu_dinh_duy_nhat_2632.pdf
Tài liệu liên quan