English for study in Australia - Lesson 15: Seeing a counselor

Nhân vật

Nhân viên lễ tân: Tại một trường ELICOS

Angel: Du học sinh

Margaret: Nhân viên tư vấn cho sinh viên

Magda: Cô bạn chung nhà với Angel.

Nội dung câu chuyện

Angel đi gặp nhân viên tư vấn sinh viên bởi vì cô không hài lòng với tình hình trong gia đình

cô đang ở trọ

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1032 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English for study in Australia - Lesson 15: Seeing a counselor, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Lesson 15: Seeing a counselor 
Bài 15: Gặp nhân viên tư vấn 
I. Chú thích: 
Nhân vật 
Nhân viên lễ tân: Tại một trường ELICOS 
Angel: Du học sinh 
Margaret: Nhân viên tư vấn cho sinh viên 
Magda: Cô bạn chung nhà với Angel. 
Nội dung câu chuyện 
Angel đi gặp nhân viên tư vấn sinh viên bởi vì cô không hài lòng với tình hình trong gia đình 
cô đang ở trọ. 
Chi tiết cần thiết 
Vai trò của các nhân viên tư vấn, các nhà tâm lý học cũng như các nhà tâm bệnh lý học 
Nhân viên tư vấn thường được huấn luyện để phục vụ trong một môi trường đặc biệt nào đó. 
Họ giữ vai trò lắng nge và giới thiệu hơn là chú trọng vào việc điều tra cặn kẽ. Nhân viên tư 
vấn tại trường ELICOS và các trường đại học có thể đưa ra những lời khuyên hay ý kiến để 
hỗ trợ việc học hành của bạn. Ngoài ra, họ còn cho bạn biết những chi tiết liên lạc của những 
người có khả năng giúp bạn giải quyết khó khăn của mình. Chẳng hạn như, họ có thể giới 
thiệu bạn với những người có thể giúp bạn kiếm chỗ ở hay dịch vụ y tế phù hợp hoặc các cố 
vấn tài chánh. Các nhà tâm lý học điều trị người bị trục trặc về mặt tinh thần hay tình cảm 
bằng cách khuyên nhủ và hướng dẫn phương cách đối phó với vấn đề. Nhà tâm bệnh lý học là 
bác sĩ chuyên điều trị người mắc bệnh tâm thần trường kỳ hay đoản kỳ. Bác sĩ tâm bệnh lý 
học có thể cấp toa thuốc nhưng nhà tâm lý học thì không được quyền làm như thế. 
Ngữ pháp – Thành ngữ và kiểu diễn tả 
“How does 2pm suit?” 2 giờ chiều có tiện cho anh không? 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
“What’s up?” Chuyện gì vậy? Có gì vậy? 
To fit in Trở thành một thành phần trong nhóm. 
“Do you have your card 
on you?” 
 ”Anh có mang theo thẻ sinh viên không. Are you 
carrying your student card?” Anh có thể cho tôi xem 
thẻ sinh viên của anh không? ”Could I see your card?” 
To give notice Báo trước để bạn biết phảil làm gì đó. Nếu bạn muốn 
dọn ra khỏi nhà, bạn thường phải thông báo cho gia đình 
chủ nhà biết trước hai tuần. 
To keep up with (studies) 
To stay on top of (studies) 
Theo kịp bài vở ở trường. Hiểu những gì mình học. 
II. Bài tập: 
1. Ngữ vựng 
Xin bạn tra từ điển để tìm ý nghĩa và cách phát âm những từ sau đây 
accommodation Advice advocate 
alternative appointment confidential 
counsellor Option situation 
2. Luyện Ngữ pháp. Bài tập Mẫu - Thi Tuyển Anh Văn 
Để được nhập khóa học, bạn sẽ phải dự kỳ thi tuyển Anh Văn. 
Xin lưu ý: Phần hướng dẫn bài thi thường được viết bằng tiếng Anh (như dưới đây) 
Choose the word that best completes each sentence. 
Cross one box for each number, eg:  
1. I’d like to ________________ an appointment. 
 set  put 
 do  make 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
2. I’m having trouble keeping ____________ with my studies. 
 on  in 
 up on top 
3. I’ve run ______________ of money and I need a job. 
 out  away 
 off  down 
4. Most universities have a range ___________ services for international students. 
 on  of 
 as  for 
5. Most university medical centres are staffed _________ both male and female doctors. 
 by for 
 two  of 
3. Luyện phát âm 
 Âm /d/ and /t/: xin bạn tập nói câu sau đây 
 “Do you two do the tango too?” 
4. Những địa chỉ internet thông dụng 
Thông tin: 
Các khu mạng 
dành cho sinh 
viên vụ trong một 
số trường đại học 
ở Úc. 
Melbourne 
Dịch vụ du học sinh (Đại học Melbourne) 
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Dịch vụ Y tế kể cả Tư vấn (Đại học Melbourne) 
bin/services_unimelb.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_page=1&p_c
v=&p_pv=1.416%3B2.u0&p_prods=416&p_cats=0&prod_lvl1=41
6&cat_lvl1=0&p_new_search=1 
Dịch vụ hỗ trợ và đại diện (Đại học Melbourne) 
bin/services_unimelb.cfg/php/enduser/std_alp.php?p_page=1&p_c
v=&p_pv=1.413%3B2.u0&p_prods=413&p_cats=0&prod_lvl1=41
3&cat_lvl1=0&p_new_search=1 
Sydney: 
Dịch vụ du học sinh 
Dịch vụ y tế và các dịch vụ khác: 
Adelaide: 
Dịch vụ tư vấn (Đại học Adelaide): 
Dụ học sinh 
Perth  
Brisbane  
 English Learning Series 
English for study in Australia 
Hobart  
Giải đáp: Bài tập 2: 1) make 2) up 3) out 4) of 5) by 

File đính kèm:

  • pdfvn_efs_baihoc_15_7158.pdf
Tài liệu liên quan