Dentifying competencies & skills (Nhận định khả năng và kỹ năng) - Phần 7

Bài tập ứng dụng: Sau khi quan sát hai ví dụ trên các

bạn hãy tự mình ghi lại 5 điều hiểu biết sâu và rộng của

mình vào chỗ trống dưới đây.

# Intellectual Intellectual Maturity

Disposition

(Sự hiểu biết rộng

)

pdf7 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1499 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dentifying competencies & skills (Nhận định khả năng và kỹ năng) - Phần 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 2 - dentifying competencies & 
skills (Nhận định khả năng và kỹ 
năng)-phần 7 
Bài tập ứng dụng: Sau khi quan sát hai ví dụ trên các 
bạn hãy tự mình ghi lại 5 điều hiểu biết sâu và rộng của 
mình vào chỗ trống dưới đây. 
# Intellectual Intellectual Maturity 
Disposition 
(Sự hiểu biết rộng 
) 
(Sự hiểu biết sâu) 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
BƯỚC 2: NHẬN ĐỊNH KỸ NĂNG CỦA BẠN 
Các bạn hãy ghi lại những khả năng và kỹ năng cũng như 
là những ứng dụng của chúng ở bài tập dưới đây. Các 
bạn đừng quan tâm đến việc chúng có thể xuất hiện như 
thế nào trong bản lý lịch của bạn bởi mục đích của bài tập 
là thu thập được càng nhiều càng tốt những thông tin về 
cá nhân bạn. 
Các bạn hãy sử dụng phần liệt kê dưới đây như là phần 
chỉ dẫn đầu tiên để phác họa khả năng và kỹ năng của 
bạn. Phần trước đã đề cập đến cho các bạn rằng khả 
năng là kết quả của quá trình học tập, đào tạo. Khả năng 
sẽ phản ánh nội dung và kiến thức chủ yếu ở một số lĩnh 
vực sau: 
1. • Accounting 
• Sự tính toán, giải 
thích 
2. • Commmunication • Sự liên kết 
3. • Economics • Kinh tế 
4. • Humanities • Khoa học nhân văn 
5. • Language • Ngôn ngữ 
6. • Mathematics • Toán học 
7. • Natural Sciences 
• Khoa học tự nhiên 
(thuộc thiên nhiên) 
8. • Physical Sciences 
• Khoa học tự nhiên 
(thuộc vật chất) 
9. 
• Quantitative 
Reasoning 
• Lý luận lượng 
10. • Social Sciences • Khoa học xã hội 

File đính kèm:

  • pdfbai_224_0137.pdf
Tài liệu liên quan