Đề cương học phần - Dịch nói trong kinh doanh (business interpretation)

Mục tiêu của học phần

Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết được kỹ thuật dịch Anh –Việt và Việt –Anh thông qua các chuyên đề liên quan đến ngành kinh doanh, tiếp thị, và nhân sự.

Sinh viên được trang bị kiến thức để dịch được các bài nói, ghi âm, từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh ở mức độ tiền trung cấp thông qua các chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, nhân sự .Bên cạnh đó ,sinh viên biết sử dụng từ ngữ, thuật ngữ phù hợp với các chuyên đề trong đời sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.

 

doc3 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 488 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương học phần - Dịch nói trong kinh doanh (business interpretation), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BM01.QT02/ĐNT-ĐT
TRƯƠNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ- TIN HỌC TP.HCM
 KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 
1. Thông tin chung về học phần
- Tên học phần	 : Dịch Nói trong Kinh Doanh (Business Interpretation)
- Mã số học phần : 1421162
- Số tín chỉ học phần : 2 tín chỉ 
- Thuộc chương trình đào tạo của bậc đại học, ngành Quản trị kinh doanh quốc tế.
- Số tiết học phần : 30 tiết
Nghe giảng lý thuyết	: 15 tiết
Làm bài tập trên lớp	: 15 tiết
Tự học	: 60 giờ
- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Quản trị Kinh doanh quốc tế
2. Học phần trước: Các môn giảng dạy trong Học kỳ I và Học kỳ II thuộc năm 
 Thứ nhất : Nghe I, II, Nói I, II,Đọc I,II, Viết I,II
3. Mục tiêu của học phần
Sau khi học xong học phần này, sinh viên biết được kỹ thuật dịch Anh –Việt và Việt –Anh thông qua các chuyên đề liên quan đến ngành kinh doanh, tiếp thị, và nhân sự.
Sinh viên được trang bị kiến thức để dịch được các bài nói, ghi âm, từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh ở mức độ tiền trung cấp thông qua các chuyên đề thuộc lĩnh vực kinh doanh, tiếp thị, nhân sự .Bên cạnh đó ,sinh viên biết sử dụng từ ngữ, thuật ngữ phù hợp với các chuyên đề trong đời sống hàng ngày cũng như trong kinh doanh.
4. Chuẩn đầu ra: 
Nội dung
Đáp ứng CĐR CTĐT
Kiến thức
4.1.1.Liệt kê các từ vựng liên quan đến chủ đề của bài học
K1
4.1.2.Biết giải thích được những điểm ngữ pháp và cấu trúc dịch nói các đề tài trong cuộc nói chuyện hoặc ghi âm
4.1.3. Sắp xếp ý tưởng một cách hợp lý , bảo đảm tính nhất quán , chính xác
4.1.4. Liên kết các ý tưởng trong câu 
4.1.5. Dịch Nói các chủ đề về kinh doanh, tiếp thị, giáo dục, y tế, đầu tư, khoa học , môi trường , hội nghị, lễ hội , du lịch , tham quan
K2
K3
K4
K5
Kỹ năng
4.2.1. Ghi chú và truyền đạt thông tin qua các loại hình bài dịch nói khác nhau
S1
4.2.2. Giải quyết các bài tập dịch nói từ Anh sang Việt và từ Việt sang Anh ở trình độ tiền trung cấp 
4.2.3 Làm việc nhóm hiệu quả
S2
S3
Thái độ
4.3.1. Rèn tính cẩn thận, tập trung khi dịch nói
A1
4.3.2. Xây dựng tác phong cầu thị
4.3.3. Tạo thói quen nghe và dịch nói suốt đời
A2
A3
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: 
Môn học sẽ cung cấp cho sinh viên kỹ năng ,từ vựng , thuật ngữ chuyên ngành , cấu trúc dịch qua các chủ đề về kinh doanh, tiếp thị, giáo dục , y tế, đầu tư , khoa học, môi trường , hội nghị , lễ hội , du lịch , tham quan.
6. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự đầy đủ các tiết học trên lớp
- Thực hiện đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập cá nhân do giảng viên yêu cầu
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần.
- Chủ động tổ chức thực hiện giờ tự học.
7. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên:
7.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
TT
Điểm thành phần
Quy định
Trọng số
Mục tiêu
1
Điểm chuyên cần
 Điểm danh
10%
2
Điểm Kiểm tra bài làm tại nhà
 Bài tập
10%
3
Điểm Thi kiểm tra giữa kỳ
- Thi viết (60 phút)
 20%
4
Điểm Thi kết thúc học phần
- Thi viết/( 60 phút)
- Bắt buộc dự thi
 60%
7.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến 0.5. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân. 
8. Tài liệu học tập: 
8.1. Giáo trình chính:
[1 ] Đĩa CD Dịch Nói kinh thương , Trần Túy Nga & Phan Hữu Lễ .Giáo trình lưu hành nội bộ
8.2. Tài liệu tham khảo:
[ 2] Phương Pháp Mới Biên phiên dịch Anh-Việt, Việt-Anh, Nguyễn Đức Châu,2005. Giáo trình lưu hành nội bộ.
[ 3] An Introduction into Translation Theories, Lưu Trọng Tuấn, 2012
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Trưởng khoa
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Tổ trưởng Bộ môn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ngày 15 tháng 06 năm 2015 
Người biên soạn
(Ký và ghi rõ họ tên)
HUFLIT, ngày tháng 06 năm 2015 
Ban giám hiệu
** Ghi chú: Đề cương có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế giảng dạy

File đính kèm:

  • docde_cuong_hoc_phan_dich_noi_trong_kinh_doanh_business_interpr.doc
Tài liệu liên quan