Cách phân tích đề bài essay

Bước đầu tiên khi bạn bắt tay vào viết một bài luận tiếng Anh, bạn cần nghiên cứu

kỹ topic của bài essay đó. VietnamLearning sẽ giúp bạn giải nghĩa những từ khóa

thường gặp trong các đề bài luận bạn có thể gặp phải!

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 797 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách phân tích đề bài essay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách phân tích đề bài essay 
 Bước đầu tiên khi bạn bắt tay vào viết một bài luận tiếng Anh, bạn cần nghiên cứu 
kỹ topic của bài essay đó. VietnamLearning sẽ giúp bạn giải nghĩa những từ khóa 
thường gặp trong các đề bài luận bạn có thể gặp phải! 
Mời các bạn cùng xem nhé! 
Account for 
Đòi hỏi câu trả lời đưa ra được lý do cho chủ đề bài luận. 
Analyse 
Đòi hỏi câu trả lời chia các ý, khái niệm của vấn đề để nghiên cứu mọi nhân tố bao 
gồm trong vấn đề. Bài luận dạng này cần tính khoa học và sắp xếp ý lôgic. 
Compare 
Đòi hỏi bài viết đưa ra được các luận điểm và chỉ ra điểm khác biệt, điểm giống 
nhau. Bài viết phải mang tính khách quan, công bằng. 
Consider 
Đòi hỏi người viết phải đưa ra được suy nghĩ của mình về chủ đề và trình bày 
trong bài viết. 
Contrast 
Đòi hỏi bài viết chỉ ra được sự đối lập, khác nhau giữa hai luận điểm. 
Criticise 
Đòi hỏi bài viết chỉ ra được điểm yếu, lỗi sai và cả điểm phù hợp của vấn đề đưa 
ra. Bài viết cần cân đối, công bằng. 
Define 
Yêu cầu bài viết giải thích được ý nghĩa rõ ràng của một khái niệm. Cấu trúc bài 
viết bao gồm phần định nghĩa và phần mở rộng. 
Describe 
Đòi hỏi bài viết mô tả được mọi mặt của vấn đề đưa ra. 
Discuss 
Đòi hỏi bài viết giải thích được một đề tài, khái niệm rồi đưa ra những thông tin 
chi tiết, ví dụ, ý kiến phản đối và ủng hộ. Việc đưa ra những ý kiến trái ngược rồi 
đi đến kết luận là rất quan trọng. 
Elucidate 
Yêu cầu bài viết giải thích ý nghĩa cụ thể của cái gì đó, làm nó trở nên rõ ràng, dễ 
hiểu. 
Evaluate/Assess 
Yêu cầu bài viết định ra và giải thích một vấn đề có ý nghĩa, có tầm quan trọng và 
giá trị như thế nào. Sự đánh giá cần được dựa trên việc phân 
tích những ví dụ, dẫn chứng. 
Explain 
Yêu cầu bài viết đưa ra sự giải thích chi tiết, chính xác một ý tưởng, quy tắc, hoặc 
những lý do cho một tình huống, thái độ. 
Explore 
Đòi hỏi bài viết xem xét kỹ lưỡng một chủ đề và việc xem xét cần dựa trên nhiều 
khía cạnh, nhiều cách nhìn khác nhau. 
Illustrate 
Yêu cầu bài viết chủ yếu bao gồm những ví dụ để chứng minh, giải thích cho chủ 
thể của câu hỏi. 
Justify 
Đòi hỏi bài viết đưa ra lý do cho luận điểm tranh cãi, cho lập trường, quan điểm, 
đôi khi quan điểm tranh cãi là những luận điểm tiêu cực. 
Prove/Disprove 
Yêu cầu bài viết mô tả những quan điểm tranh luận logic kèm theo dẫn chứng 
chứng minh hoặc phản đối 
State 
Đòi hỏi bài viết thể hiện những luận điểm liên quan một cách ngắn gọn, rõ ràng 
không cần tranh luận dài dòng hoặc đi vào tiểu tiết. 
Summarise/Outline 
Yêu cầu bài viết tổng kết được mọi thông tin hiện có về đề tài nhưng chỉ gồm 
những luận điểm chính, không nên đưa chi tiết quá. Đề bài dạng này thường cần 
bài viết ngắn gọn, súc tích. 
To what extent is X true? 
Đòi hỏi câu trả lời giải thích, chỉ ra được khi nào vấn đề X đúng, khi nào sai. 
Những giải thích trên đây cho mỗi từ chỉ mang tính chỉ dẫn, bạn cần đặt vào văn 
cảnh chung của đề bài luận để hiểu được chuẩn xác yêu cầu đề bài luận đưa ra. 
Hãy đọc kỹ đề bài chứ đừng vội vàng rút ra kết luận đề bài cần gì dựa vào những 
từ cơ bản trên. Để tham khảo thêm những kiến thức bổ ích giúp bạn hoàn thành tốt 
một bài essay, hãy truy cập cổng đào tạo trực tuyến 

File đính kèm:

  • pdfdoc54_2154.pdf
Tài liệu liên quan