Cách dùng mạo từ xác định ''the''

Dùng “the” khi danh từ được xác định cụ thể tính chất, vị trí, đặc điểm hoặc được

nhắc lại lần thứ hai trong câu.

- The + North/South/West/East + Noun, ( nhưng không được dùng THE trước

các từ chỉ phương này nếu theo sau nó là tên của một khu vực địa lí).

pdf4 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 3859 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cách dùng mạo từ xác định ''the'', để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Cách dùng mạo từ xác định''the'' 
Dùng “the” khi danh từ được xác định cụ thể tính chất, vị trí, đặc điểm hoặc được 
nhắc lại lần thứ hai trong câu. 
- The + North/South/West/East + Noun, ( nhưng không được dùng THE trước 
các từ chỉ phương này nếu theo sau nó là tên của một khu vực địa lí). 
Ví dụ: The North Pole; South America, East Germany(không có THE) 
- The + tên họ ở số nhiều: gia đình dòng họ nhà... 
Ví dụ: The Smiths. 
- The + đại dương, sông ngòi, biển, vịnh và hồ ở số nhiều,( nhưng không dùng 
THE trước tên của một cái hồ (hoặc hồ ở số ít) 
Ví dụ: The Atlantic Ocean, the Great Lakes; Lake Geneva 
- The + tên một dãy núi; không dùng “the” trước tên một ngọn núi. 
Ví dụ: The Rockey Mountains; MountMcKinley 
- The + một vật thể duy nhất trên thế giới; không dùng “the” trước tên một 
hành tinh hoặc chùm sao. 
Ví dụ: The moon, the sun, the earth; Venus, Orion, Mars... 
- The + school/university/college + of + noun; không dùng “the” khi trước các 
danh từ này là tên riêng. 
Ví dụ: The University of Texas; Cooper’s ArtSchool. 
- The + tên các nước có hai từ trở lên; không dùng “the” trước tên nước có 
một từ hoặc các nước mà đứng trước là “NEW” hoặc từ chỉ phương hướng. 
Ví dụ: The United States, the United Kingdom, New Zealand, South Africa. 
- The + tên môn học cụ thể; không dùng “the” trước tên các môn học chung chung. 
 Ví dụ: The applied Math; Mathematics. 
- The + tên nước coi là quần đảo; không dùng “the” trước các lục địa, tiểu 
bang, tỉnh, thành, quận, huyện. 
Ví dụ: The Philippines; Asia, California... 

File đính kèm:

  • pdfcach_dung_mao_tu_xac_dinh_4892.pdf
Tài liệu liên quan