Thú vị từ MAKE trong tiếng anh

Nếu bạn thi trượt, bạn bè của bạn an ủi " Make light of it", thì "make a light of it" ở

đây nghĩa là gì?Make light of = treat as unimportant (xem như là không quan

trọng). Ngược với nó là Make much of = reat as very important. Và Don’t make

fun of somebody (make fun of= chế nhạo) - đừng có mà lôi ai đó ra làm trò cười!

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 09/09/2016 | Lượt xem: 500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thú vị từ MAKE trong tiếng anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thú vị từ MAKE trong tiếng anh 
Nếu bạn thi trượt, bạn bè của bạn an ủi " Make light of it", thì "make a light of it" ở 
đây nghĩa là gì?Make light of = treat as unimportant (xem như là không quan 
trọng). Ngược với nó là Make much of = reat as very important. Và Don’t make 
fun of somebody (make fun of= chế nhạo) - đừng có mà lôi ai đó ra làm trò cười! 
1. Nếu bạn thi trượt, bạn bè của bạn an ủi " Make light of it", thì "make a light of 
it" ở đây nghĩa là gì?Make light of = treat as unimportant (xem như là không quan 
trọng). Ngược với nó là Make much of = reat as very important. 
2. Don’t make fun of somebody (make fun of= chế nhạo) - đừng có mà lôi ai đó ra 
làm trò cười! 
3. Make sense (hợp lý, có thể hiểu được): 
It doesn’t make any sense - Chẳng hợp lý gì cả, chẳng hiểu gì cả. 
4. Make up someone’s mind là quyết định. 
Make up trong các trường hợp khác còn có các nghĩa khác nữa: 
Make up a story: Dựng nên một câu chuyện 
She’s making up for a big show: Cô ấy đang trang điểm cho một buổi biểu diễn 
lớn. 
Let me make it up to you: Để tôi đền cho bạn nhé. 
You should make up with her: Hãy làm lành với cô ấy đi. 
5. Nếu tra từ điển thì Make có rất nhiều nghĩa tương ứng với các cách dùng khác 
nhau nhưng có một số cách dùng hay và thường gặp trong thực tế, ví dụ như make 
believe ≈ pretend đã gặp trong bài hát nổi tiếng Thank you for loving me: 
“If I tried, you'd make believe - Nếu như anh thử (nói dối), em sẽ vờ như 
That you believed my lies - Rằng em tin những lời nói dối của anh” 
6. Vậy make my peace with có nghĩa là gì? Make someone’s peace with có nghĩa 
là cam chịu với cái gì đó. 
7. Make someone’s day. 
Thank you very much for your gift. It really made my day! 
Rất cám ơn bạn về món quà. Nó làm tôi thực sự hạnh phúc! 
8. Make ends meet (= make both ends meet) có nghĩa là xoay sở đủ sống, tức là 
những gì bạn làm ra thì đủ trang trải cho cuộc sống của bạn mà không thiếu thốn 
hay phải mắc nợ. 
9. - The appointment was at 6 p.m but she couldn’t make it there in time because of 
the traffic jam. 
- After 10 years of striving, finally he made it as the most successful talent agent in 
town. 
Make it trong 2 trường hợp này có nghĩa là thành công hay đạt được một cái gì 
hay một việc gì đó. 
Trường hợp 1, cô ấy đã không thành công trong việc đến điểm hẹn: Có hẹn lúc 6 
giờ tối nhưng cô ấy đã không thể đến đó kịp giờ vì kẹt xe quá. 
Trường hợp 2, anh ấy đã thành công trong việc phấn đấu lập nghiệp của mình: Sau 
10 năm nỗ lực phấn đấu, cuối cùng anh ấy đã trở thành người đại diện cho các 
nghệ sĩ thành công nhất trong thành phố. 
10. Các bạn hãy cố gắng make the most of (tận dụng hết, sử dụng tối đa) what 
you’ve learnt today và cùng chia sẻ những cách sử dụng hay của các động từ ghép, 
các thành ngữ với make nhé! 

File đính kèm:

  • pdfdoc58_1987.pdf
Tài liệu liên quan