Thành ngữ với Joke

et the joke: hiểu cái hài hước khi ai đó nói một chuyện tếu.take a joke: có thể

cười khi ai đó nói điều gì buồn cười về bạn và không bị đả kích hoặc tổn thương

bởi nó.in-joke: một câu chuyện đùa riêng mà chỉ có thể được hiểu bởi một nhóm

người có giới hạn mà có một kiến thức đặc biệt về điều gì đó mà được nói về trong

câu chuyện đùa. Và còn nhiều thành ngữ sử dụng từ Joke đây.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 7367 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thành ngữ với Joke, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thành ngữ với Joke 
 get the joke: hiểu cái hài hước khi ai đó nói một chuyện tếu...take a joke: có thể 
cười khi ai đó nói điều gì buồn cười về bạn và không bị đả kích hoặc tổn thương 
bởi nó...in-joke: một câu chuyện đùa riêng mà chỉ có thể được hiểu bởi một nhóm 
người có giới hạn mà có một kiến thức đặc biệt về điều gì đó mà được nói về trong 
câu chuyện đùa. Và còn nhiều thành ngữ sử dụng từ Joke đây. 
Khi Alice nói rằng “Is this your idea of a joke?” – Đây là ý đùa cợt của bạn hả? cô 
ấy ngụ ý rằng “Do you think it (my fear of heights) isn’t serious?” – Bạn nghĩ rằng 
nó (sự sợ về độ cao) không có thật hả? 
Dưới đây là một vài thành ngữ thông dụng sử dụng từ JOKE. 
make / tell / crack a joke: kể một câu chuyện nhằm mục đích làm cho mọi người 
cười 
She’s always cracking jokes in the middle of meetings. The boss never thinks it’s 
funny but the rest of us do. 
Cô ta luôn kể chuyện tếu vào giữa buổi họp. Sếp không bao giờ nghĩ nó là tếu 
nhưng chúng tôi thì cho là vậy. 
take a joke: có thể cười khi ai đó nói điều gì buồn cười về bạn và không bị đả kích 
hoặc tổn thương bởi nó 
- He’s so sensitive about being short he hates it if you make a joke about his 
height. 
Anh ta rất nhạy cảm về chiều cao có hạn của mình anh ta không thích nếu bạn nói 
đùa về chiều cao của anh ta. 
- He’s always making fun of other people but just can’t take a joke when it’s about 
him. 
Anh ta luôn nói đùa về người khác nhưng lại không thích bị trêu chọc. 
get the joke: hiểu cái hài hước khi ai đó nói một chuyện tếu 
Everyone was killing themselves laughing but he just didn’t get the joke. He 
laughed a bit to cover his embarrassment but you could tell he just couldn’t 
seewhat the joke was about. 
Mọi người đã cười đến vỡ bụng nhưng anh ta vẫn không hiểu câu chuyện đùa. Anh 
ta cười một ít để che dấu sự ngượng ngùng của mình nhưng bạn có thể thấy anh ta 
không hiểu câu chuyện đùa là gì. 
see the joke: hiểu cái hài hước hoặc hiểu được ý nghĩa của câu chuyện hài và cảm 
thấy nó rất tếu 
Everyone else laughed loudly but I didn’t see the joke. 
Mọi người khác cười to nhưng tôi không hiểu câu chuyện đùa. 
in-joke: một câu chuyện đùa riêng mà chỉ có thể được hiểu bởi một nhóm người 
có giới hạn mà có một kiến thức đặc biệt về điều gì đó mà được nói về trong câu 
chuyện đùa 
He’s always making in-jokes. He never thinks what it’s like for the rest of us who 
aren’t in IT and who don’t understand a word of them. 
Anh ta luôn kể chuyện đùa chuyên biệt. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng chúng tôi 
không trong ngành IT và không hiểu 1 tí gì của nó. 
practical joke: chuyện đùa mà bao gồm một hành động thân thể hơn là lời nó và 
làm cho ai đó cảm thấy ngớ ngẩn 
She loves playing practical jokes on people. Last week, she set her mum’s alarm 
clock two hours early. Her mum didn’t think it was so funny when she turned up at 
work so early! 
Cô ta thích tạo những trò đùa khăm cho người khác. Tuần trước, cô ta vặn đồng hồ 
báo thức của mẹ hai giờ sớm hơn. Mẹ cô ta không nghĩ nó là hài hước khi bà ta 
đến văn phòng rất sớm! 

File đính kèm:

  • pdfdoc92_2518.pdf
Tài liệu liên quan