Những phương pháp dạy và kiểm tra từ mới

Các phương pháp dạy từ mới

Ô chữ

Có những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa lại có cách cấu tạo từ hơi giống

nhau. Ta lấy ví dụ với những từ refusal, deny, say no, reject, (throw) out.

Đây là những từ cùng có nghĩa là từ chối. Chúng ta có thể hình dung sự

giống nhau trong cách cấu tạo của những từ này qua bảng sau:

pdf4 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 701 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những phương pháp dạy và kiểm tra từ mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Những phương pháp dạy và kiểm tra 
từ mới 
Các phương pháp dạy từ mới 
Ô chữ 
Có những từ đồng nghĩa hoặc gần nghĩa lại có cách cấu tạo từ hơi giống 
nhau. Ta lấy ví dụ với những từ refusal, deny, say no, reject, (throw) out. 
Đây là những từ cùng có nghĩa là từ chối. Chúng ta có thể hình dung sự 
giống nhau trong cách cấu tạo của những từ này qua bảng sau: 
 d o 
r e f u s a l 
e n t a 
j y y 
e n 
c o 
t 
Giả sử refusal là một từ mới. Hãy vẽ ô chữ này lên bảng, xóa đi tất cả những 
chữ cái có trong từ này mà không có trong những từ còn lại và bạn có thể 
kiểm tra học viên có thể nhớ được từ này như thế nào qua ô chữ. Đây là cách 
giúp học viên có được hình ảnh liên tưởng về cách viết của từ mới so với các 
từ đã học. 
 d o 
r e u s 
e n t a 
j y y 
e n 
c o 
t 
Bạn có thể thử một ví dụ khác với essential, important, vital, must 
have, disastrous hayterrible, awful, very bad. 
“Vẽ” từ 
Đây là cách học thực sự hiệu quả với các danh từ và động từ. Với những từ 
mới bạn muốn kiểm tra học viên, bạn có thể chọn cách này để gợi nhớ cho 
học viên bằng hình ảnh. Bạn có thể vẽ lên bảng, dùng tranh ảnh minh họa 
hoặc đối với các động từ, bạn có thể yêu cầu học viên minh họa. Cách học 
này có hiệu quả hơn đối với các học viên nhỏ tuổi (dưới 14 tuổi). 
Đoán từ 
Bạn chọn một từ và đánh số từng chữ cái của từ đó. Bạn cũng có thể cung 
cấp gợi ý bằng cách giải nghĩa hoặc đưa ra từ gần nghĩa với từ cần đoán. 
Chia học viên ra làm 2 đội. Yêu cầu lần lượt mỗi đội chọn 1 số và yêu cầu 
đội còn lại đoán. Đội nào đoán đúng chữ cái sẽ được thêm một lượt chọn số. 
Trò chơi tiếp tục cho đến khi có đội đoán được ra từ đó, lượt đoán từ sẽ ưu 
tiên cho đội đang được chọn số. Trò chơi này sẽ hấp dẫn và thú vị khi có các 
từ dài và khó. 
Đánh vần 
Khi có một từ mới, trước tiên bạn hãy đánh vần thật rõ từ đó để học viên có 
thể tưởng tượng ra cách viết và cách đọc của từ đó trước khi được nhìn và 
nghe từ đó một cách hoàn chỉnh. Bạn nên đánh vần từ mới cùng với một từ 
đã học và có cùng nghĩa. Yêu cầu học viên phát âm hai từ này và đây là lúc 
để bạn chỉnh cách đọc từ cho học viên. Mỗi buổi học, bạn có thể dạy khoảng 
5-10 từ theo cách này. Sau đó, bạn hãy viết các từ mới và cũ lên bảng một 
cách ngẫu nhiên và yêu cầu học viên nối các từ đồng nghĩa với nhau. Đây là 
một cách dạy từ mới và hiệu quả vì nó giúp học viên tự có cách tiếp cận về 
từ vựng. 
Các phương pháp kiểm tra từ đã học 
Ghép từ và nghĩa 
Đầu tiên, bạn đọc 3 từ mà học viên đã học, ví dụ repair, visible, ruin và yêu 
cầu học viên nhắc lại và đảm bảo rằng họ nhớ 3 từ này. 
Tiếp theo, bạn đọc nghĩa của 3 từ vừa xong theo một trật tự bất kỳ, khác với 
trật tự đọc từ lúc trước, ví dụ can be seen, mend, destroy và cũng yêu cầu 
học viên ghi nhớ. 
Cuối cùng, yêu cầu từng học viên ghi ra giấy 3 từ với nghĩa tương ứng. Bạn 
kiểm tra và sẽ nắm được khả năng ghi nhớ từ, chính tả và ý nghĩa của từng 
học viên. 
Tráo từ 
Bạn có từng cặp từ đồng nghĩa và tiến hành tráo 2 chữ cái đầu tiên của 
chúng với nhau. Ví dụ: marry, wed - warry, med; trust, rely on - trely on, 
rust; 
Yêu cầu học viên sắp xếp lại các từ cho đúng rồi nhắc lại cách sử dụng của 
từng từ. So sánh sự giống và khác nhau của từng cặp đồng nghĩa. Với cách 
làm này, bạn sẽ giúp học viên ghi nhớ từ theo từng cặp đồng nghĩa và cách 
sử dụng chúng. 
Hy vọng với những phương pháp này, bạn sẽ giúp học viên củng cố thêm 
được vốn từ vựng và các tiết dạy của bạn cũng thu hút được sự quan tâm, 
chú ý của các học viên 

File đính kèm:

  • pdfnhung_phuong_phap_day_va_kiem_tra_tu_moi_936.pdf
Tài liệu liên quan