Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Prefixes (Tiếp đầu ngữ)

OUT:Có nghĩa là hơn ,vượt .Grow có nghĩa là lớn ,mọc

-> outgrow: lớn nhanh hơn

tương tự ta có

outbit: trả tiền cao hơn

outclass: tốt hơn,giỏi hơn(ai cái gì ),vượt

outdo: làm nhiều hơn

outdistance: di chuyển nhanh hơn ,vượt xa

outfight: chiến đấu giỏi hơn

outlive: sống lâu hơn

outnumber: đông hơn

outweigh: cân nặng hơn,quan trọng hơn

pdf3 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Lượt xem: 1419 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ngữ pháp Tiếng Anh Lớp 12 - Prefixes (Tiếp đầu ngữ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGỮ PHÁP LỚP 12 (CONT) 
PREFIXES 
(tiếp đầu ngữ ) 
OUT:Có nghĩa là hơn ,vượt .Grow có nghĩa là lớn ,mọc 
-> outgrow: lớn nhanh hơn 
tương tự ta có 
outbit: trả tiền cao hơn 
outclass: tốt hơn,giỏi hơn(ai cái gì ),vượt 
outdo: làm nhiều hơn 
outdistance: di chuyển nhanh hơn ,vượt xa 
outfight: chiến đấu giỏi hơn 
outlive: sống lâu hơn 
outnumber: đông hơn 
outweigh: cân nặng hơn,quan trọng hơn 
outrun: chạy nhanh hơn,vượt 
outsell: bán được nhiều hơn 
outvote: thắng phiếu 
outplay: chơi hơn hẵn 
outrank: có cấp bậc cao hơn 
outlast: lâu hơn 
SUB: DƯỚI 
substandard : dưới tiêu chuẩn 
subsonic : dưới tốc độ âm thanh 
subordinate : có địa vị hoặc cấp bậc thấp hơn 
subnormal : dưới mức bình thường 
submarine : tàu ngầm 
subsidiary : phụ thuộc 
submerge : lặn xuống 
SUPER: SIÊU 
supernatural: siêu nhiên 
supermarket: siêu thị 
superhuman: phi thường ,siêu phàm 
superstar: siêu sao 
supersonic: siêu âm 
SUR :VƯỢT ,HƠN 
surpass: trội hơn 
surplus: số thừa ,thặng dư 
surreal: không giống thực tế ,kỳ quặc 
surcharge: số tiền được tính thêm 
surface: bề mặt 
surname: họ (tên) 
OVER: QUÁ ,QUÁ NHIỀU 
 overdose: quá liều (thuốc ) 
oversize: quá khỗ 
overtime: ngoài giờ 
overcharge: lấy gíá quá cao 
overcome: vượt qua ,khắc phục (khó khăn) 
overweight: quá nặng ,béo phì 
overhear : nghe lỏm 
UNDER : Dưới 
Understandard : Dưới tiêu chuẩn 
Underground : Xe điện ngầm 
Underwear : Quần áo lót 
Understudy : Đóng thế vai 
Undertake : Cam kết 
Undergo : Trải qua 
------------------------------------------------- 

File đính kèm:

  • pdfngu_phap_lop_12_5_0884.pdf
Tài liệu liên quan