"I am Bored" hay "I am boring."?

Rất nhiều bạn học tiếng Anh cảm thấy khó phân biệt và sử dụng nhầm lẫn các tính

từ có đuôi -ed và -ing, chẳng hạn như bored, boring hoặc interested, interesting,v.v.

Mời các bạn xem các ví dụ:

1. My neighbors are so annoying. They always play loud music after midnight! I

get really annoyed with them.

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 4832 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu "I am Bored" hay "I am boring."?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
"I am Bored" hay "I am boring."? 
 Rất nhiều bạn học tiếng Anh cảm thấy khó phân biệt và sử dụng nhầm lẫn các tính 
từ có đuôi -ed và -ing, chẳng hạn như bored, boring hoặc interested, interesting, 
v.v. 
Mời các bạn xem các ví dụ: 
1. My neighbors are so annoying. They always play loud music after midnight! I 
get really annoyed with them. 
2. This film is so interesting. The kids are so interested in it. 
3. It was really embarassing. I bought her a birthday present, but it was on the 
wrong day. I feel soembarrassed. 
4. The lesson was boring, because that's the most boring teacher in the world. We 
were bored to death when listening to him. 
Giải thích: 
Hy vọng các bạn đã có thể nhận ra sự khác biệt giữa hai loại tính từ này. Thông 
thường, tính từ có tận cùng là đuôi -ed có tác dụng diễn tả cảm xúc của chính chủ 
ngữ về một điều gì đó( cảm xúc vui, buồn, tức giận...). 
Tính từ kết thúc bằng đuôi - ing thì được dùng để diễn tả tính chất của chủ ngữ, 
nhưng tính chất này gây ra cảm xúc cho người, vật nào đó khác có tiếp xúc, liên hệ 
với nó. 
 So sánh: 
1. He is bored và 
2. He is boring. 
- Câu 1 sẽ có nghĩa Anh ấy thấy buồn. Đó là cảm xúc của chính anh ấy. 
- Câu 2 có nghĩa Anh ta là người nhàm chán. Cái bản chất nhàm chán này sẽ gây 
ra cảm xúc buồn chán boredcho ai tiếp xúc với anh ta. 
Bây giờ, để luyện tập thêm bạn hãy làm bài tập sau đây: 
Practice: 
Complete the sentences using the correct form: either -ing or -ed. 
1. Look at the picture at the top left corner of the article. The dog is ________. The 
meat is _______. (frightened/frightening) 
2. My teacher is very _______. The lessons are very _______. The subject is 
very_______. I'm _______! (bored/boring) 
3. When we went on holiday we went skiing and snowboarding. It was so 
_________! (excited/exciting) 
4. Are you ___________ in going to the cinema sometime? (interested/interesting) 
5. I can't do my accounts. The numbers are too _________. (confused/confusing) 
Mời các bạn đón đọc bài tiếp theo để biết lời giải cho bài tập này. 

File đính kèm:

  • pdfdoc37_6806.pdf
Tài liệu liên quan