Giải chi tiết Toeic rc 1000

Questions 147-148 refer to the following advertisement.

Alberta Cellphone Repair Shop

4851 Westwinds Dr. NE, Calgary, AB T3J 4L4

OFFICIAL RECEIPT Date: 148-ADEC 20

Received from: 148-CPeter Wang

Address: 3570 20 Ave NE, Calgary

Received the amount of: $35. 63

As payment for: Signal check and repair

148-D(one-month warranty)

Payment Form:  Credit card  147Cash

 Bank transfer  Check

Cửa hàng sửa chữa điện thoại di động Alberta

4851 Westwinds Dr. NE, Calgary, AB T3J 4L4

BIÊN LAI CHÍNH THỨC Ngày: 20/12

Nhận từ: Peter Wang

Địa chỉ: 3570 Đại Lộ 20 NE, Calgary

Nhận được số tiền: 35.63 đô la

Thanh toán cho việc: Kiểm tra và sửa chữa tín hiệu

(bảo hành một tháng)

Payment Form:  Thẻ tín dụng  Tiền mặt

 Chuyển khoản

pdf122 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giải chi tiết Toeic rc 1000, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIẢI CHI TIẾTTOEIC RC 1000
FORMAT MỚI
CUỐN 1
ANH LÊ TOEIC 
Quyển sách này được sưu tầm và biên soạn bởi trung tâm Anh Lê TOEIC. 
Quyển EBOOK này là bài giải chi tiết cho cuốn RC.1000 CUỐN 1, bạn nào chưa có thì có thể 
DOWNLOAD ở link: 
https://anhletoeiccaptoc.com/tai-lieu-toeic/de-thi-toeic-rc-1000-format-2019.html 
Để tham gia vào cộng đồng luyện thi TOEIC đông đảo nhất Việt Nam cũng như cập nhập các tài 
liệu luyện thi TOEIC hiệu quả nhất thì các bạn nhớ theo dõi các Kênh sau nhé ^^ 
FANPAGE CẬP NHẬP BÀI TẬP + THÔNG TIN VỀ TOEIC: 
https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 
WEBSITE CẬP NHẬP CÁC TÀI LIỆU TOEIC MỚI NHẤT: 
https://anhletoeiccaptoc.com/lich-khai-giang 
KÊNH TỔNG HỢP BÀI GIẢNG TOEIC ONLINE: 
https://www.youtube.com/channel/UCiIw2iEky0phFM41AirR_2g?view_as=subscriber 
FACEBOOK CÁ NHẬN CỦA THẦY ANH LÊ: 
https://www.facebook.com/zavier.navas 
GROUP HỖ TRỢ LUYỆN THI TOEIC: 
https://www.facebook.com/groups/toeiccunghoc990/ 
Quyển EBOOK này được soạn hoàn toàn không phải vì mục đích lợi nhuận, mà chủ yếu là để 
giúp đỡ các bạn có một nguồn tài liệu luyện thi TOEIC hiệu quả. Vì vậy, xin đừng buôn bán cuốn 
sách này các bạn nhé. 
ĐỀ 1 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 1 
Questions 147-148 refer to the following advertisement. 
Alberta Cellphone Repair Shop 
4851 Westwinds Dr. NE, Calgary, AB T3J 4L4 
OFFICIAL RECEIPT Date: 148-ADEC 20 
Received from: 148-CPeter Wang 
Address: 3570 20 Ave NE, Calgary 
Received the amount of: $35. 63 
As payment for: Signal check and repair 
148-D(one-month warranty) 
Payment Form:  Credit card  147Cash 
  Bank transfer  Check 
Cửa hàng sửa chữa điện thoại di động Alberta 
4851 Westwinds Dr. NE, Calgary, AB T3J 4L4 
BIÊN LAI CHÍNH THỨC Ngày: 20/12 
Nhận từ: Peter Wang 
Địa chỉ: 3570 Đại Lộ 20 NE, Calgary 
Nhận được số tiền: 35.63 đô la 
Thanh toán cho việc: Kiểm tra và sửa chữa tín hiệu 
(bảo hành một tháng) 
Payment Form:  Thẻ tín dụng  Tiền mặt 
  Chuyển khoản  Séc 
147. According to the receipt, which of the 
following was used for payment? 
(A) A credit card 
(B) A check 
(C) Cash 
(D) A bank transfer 
148. What is NOT included on this receipt? 
(A) The date of issue of the receipt 
(B) The telephone number of the repair shop 
(C) The name of the customer 
(D) The period of the repair guarantee 
147. Theo biên lai, khoản nào sau đây được sử dụng 
để thanh toán? 
(A) Thẻ tín dụng 
(B) Một tấm séc 
(C) Tiền mặt 
(D) Chuyển khoản ngân hàng 
148. Cái nào KHÔNG nằm trong biên lai này? 
(A) Ngày phát hành hóa đơn 
(B) Số điện thoại của cửa hàng sửa chữa 
(C) Tên của khách hàng 
(D) Thời hạn bảo hành sửa chữa 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 2 
Questions 149-150 refer to the following article. 
 149After two years of construction, the new 
Canada Highway and Bow Road interchange 
officially opened today. The new interchange 
includes six lanes on the Canada Highway, which 
travels under the Bow Road Bridge. 
 “149This is the last of four interchange-related 
projects we are opening this summer,” said Mayor 
Naheed Nenshi. “The city is planning to complete 
20 transportation projects this year, with a total 
investment of 400 million dollars, which will have a 
positive impract on Calgary’s road network.” 
 150The city is grateful for the patience and 
understanding of the many residents and 
businesses that were impacted by the significant 
detours and lane restrictions over the past two years. 
 Sau hai nĕm xây dựng, giao lộ mới giữa Quốc lộ 
Canada và đường Bow chính thức khai trương ngày 
hôm nay. Nút giao thông mới bao gồm sáu làn 
đường trên Quốc lộ Canada, đi theo cầu 
đường Bow. 
 “Đây là dự án cuối cùng trong bốn dự án liên quan 
đến giao lộ mà chúng tôi đang mở vào mùa hè này,” 
Thị trưởng Naheed Nenshi cho biết. “Thành phố 
đang lên kế hoạch hoàn thành 20 dự án giao thông 
trong nĕm nay, với tổng vốn đầu tư 400 triệu đô la, 
sẽ có một tác động tích cực lên mạng lưới đường 
phố Calgary.” 
 Thành phố rất biết ơn sự kiên nhẫn và hiểu biết 
của nhiều cư dân và doanh nghiệp đã bị ảnh hưởng 
bởi các đường vòng và hạn chế làn đường đáng kể 
trong hai nĕm qua. 
149. What is the article about? 
(A) An interchange-related project 
(B) A decline in vehicle production 
(C) Restricted access to a bridge 
(D) A negative impact on residents 
150. What is the city is thankful for? 
(A) The patience of the work crews 
(B) The short-term work 
(C) The cooperation of residents 
(D) The amount of donations 
149. Bài báo nói về cái gì? 
(A) Một dự án liên quan đến giao lộ 
(B) Sản xuất xe giảm 
(C) Hạn chế sự đi lại vào một cây cầu 
(D) Một tác động tiêu cực đến cư dân 
150. Thành phố biết ơn vì điều gì? 
(A) Sự kiên nhẫn của các đội ngũ làm việc 
(B) Công việc ngắn hạn 
(C) Sự hợp tác của cư dân 
(D) Số tiền quyên góp 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 3 
Questions 151-152 refer to the following e-mail. 
To: WBF Hotel 
From: Minkyu Lim 
Date: September 24 
Subject: Request for information 
Attention - Reservation Department 
In a few weeks, I will be going on a business trip to 
Japan, and I will be staying in Fukuoka for 
several days. 
151Two months ago, a colleague of mine stayed at 
your hotel. He recommended your hotel to me, 
and he gave me the Internet address of your hotel’s 
Web site. I tried to access the Web site, but a 
message on the screen indicated that the site is 
temporarily unavailable because it is being updated. 
Luckily, I came across your e-mail address in a 
travel magazine. 
152-BCan you please give me some information 
about available rooms and their prices? I plan to 
be in Fukuoka from Oct. 16 through Oct. 19 and 
will only need a single room during my stay there. 
152-C/DIn addition, please let me know if you have 
any special packages for business travelers and if 
your hotel provides free breakfast for guests. 
Thank you in advance for your assistance in this 
matter. I look forward to hearing from you at your 
earliest convenience. 
Sincerely, 
Minkyu Lim 
Tới: Khách sạn WBF 
Từ: Minkyu Lim 
Ngày: 24/9 
Chủ đề: Yêu cầu thông tin 
Chú ý – Bộ phận đặt phòng 
Trong vài tuần nữa, tôi sẽ đi công tác ở Nhật Bản và 
tôi sẽ ở lại Fukuoka trong vài ngày. 
Hai tháng trước, một đồng nghiệp của tôi ở tại 
khách sạn của bạn. Anh ấy giới thiệu khách sạn của 
bạn cho tôi và anh ấy đã cho tôi địa chỉ Internet của 
trang web khách sạn của bạn. Tôi đã cố truy cập 
trang Web, nhưng một thông báo trên màn hình chỉ 
ra rằng trang này tạm thời không khả dụng vì nó 
đang được cập nhật. May mắn thay, tôi đã tìm thấy 
địa chỉ e-mail của bạn trong một tạp chí du lịch. 
Bạn có thể vui lòng cho tôi một số thông tin về 
những cĕn phòng hiện có và giá của chúng? Tôi dự 
định ở Fukuoka từ 16/10 đến 19/10 và sẽ chỉ cần 
một phòng đơn trong suốt thời gian ở đó. Ngoài ra, 
vui lòng cho tôi biết nếu bạn có bất kỳ gói ưu đãi 
đặc biệt nào cho khách doanh nhân và nếu khách 
sạn của bạn cung cấp bữa sáng miễn phí cho khách. 
Cảm ơn bạn trước sự giúp đỡ của bạn trong vấn đề 
này. Tôi mong muốn được nghe tin từ bạn sớm nhất 
có thể. 
Trân trọng, 
Minkyu Lim 
151. How did Mr. Lim first learn about the 
WBF Hotel? 
(A) While browsing a Web site 
(B) From a previous guest 
(C) While on vacation in Japan 
(D) From a travel magazine 
152. What is NOT included in the details requested 
by Mr. Lim? 
(A) If there is a conference room available 
(B) The price of a single guest room 
(C) Whether he can be offered a special rate 
(D) If a complimentary breakfast is provided 
151. Lần đầu tiên ông Lim tìm hiểu về khách sạn 
WBF như thế nào? 
(A) Khi đang lướt một trang web 
(B) Từ một vị khách trước 
(C) Khi đi nghỉ ở Nhật Bản 
(D) Từ một tạp chí du lịch 
152. Điều nào KHÔNG nằm trong các chi tiết được 
yêu cầu bởi ông Lim? 
(A) Nếu có phòng hội nghị 
(B) Giá của một phòng khách 
(C) Liệu ông ta có thể được đề nghị một mức giá 
đặc biệt 
(D) Nếu bữa sáng miễn phí được cung cấp 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 4 
Questions 153-154 refer to the following text message chain. 
Clive Woodall [12:43 P.M.] 
Hi. I’m on the bus on my way to the airport. Could 
you do me a favor? 
--------------------------------------------------------------- 
Veronica Lim [12:45 P.M.] 
Sure. How can I help? 
--------------------------------------------------------------- 
Clive Woodall [12:46 P.M.] 
I forgot to put the printout of my e-ticket in my bag. 
It’s on my desk. Could you please send me the flight 
confirmation number? I’ll need it to check in. 
--------------------------------------------------------------- 
Veronica Lim [12:47 P.M.] 
Not right away. 153I’m away from the office 
having lunch at the moment. I’ll be back in the 
office in ten minutes. Can you wait until then? 
--------------------------------------------------------------- 
Clive Woodall [12:48 P.M.] 
Absolutely. 154I’m just about to get off the bus, 
but my flight isn’t leaving until four. 
Clive Woodall [12 giờ 43 trưa] 
Xin chào, tôi đã lên xe buýt trên đường đến sân bay. 
Bạn có thể làm cho tôi một việc? 
--------------------------------------------------------------- 
Veronica Lim [12 giờ 45 trưa] 
Chắc chắn rồi. Tôi có thể giúp gì? 
--------------------------------------------------------------- 
Clive Woodall [12 giờ 46 trưa] 
Tôi quên để bản in vé điện tử của mình vào túi. Nó 
trên bàn của tôi. Bạn có thể vui lòng gửi cho tôi số 
xác nhận chuyến bay? Tôi sẽ cần nó để kiểm tra. 
--------------------------------------------------------------- 
Veronica Lim [12 giờ 47 trưa] 
Không phải giờ. Tôi rời khỏi vĕn phòng ĕn trưa tại 
thời điểm này. Tôi sẽ trở lại vĕn phòng sau mười 
phút nữa. Bạn có thể đợi đến lúc đó không? 
--------------------------------------------------------------- 
Clive Woodall [12 giờ 48 trưa] 
Chắc chắn rồi. Tôi sắp sửa xuống xe, nhưng chuyến 
bay của tôi không đến bốn giờ. 
153. At 12:47 P.M., what does Ms. Lim mean when 
she writes, “Not right away”? 
(A) She can’t help Mr. Woodall at that moment. 
(B) She thinks a flight will be delayed. 
(C) She knows Mr. Woodall can wait. 
(D) She does not have enough information. 
154. What is Mr. Woodall likely to do next? 
(A) Exit a bus 
(B) Check his e-mail 
(C) Check in his luggage 
(D) Get on a flight 
153. Vào lúc 12 giờ 47 trưa, cô Lim có ý gì khi viết, 
“Không phải lúc này”? 
(A) Cô ấy không thể giúp ông Woodall ngay 
lúc đó. 
(B) Cô ấy nghĩ rằng một chuyến bay sẽ bị trì hoãn. 
(C) Cô ấy biết ông Woodall có thể đợi. 
(D) Cô ấy không có đủ thông tin. 
154. Ông Woodall có khả nĕng làm gì tiếp theo? 
(A) Rời khỏi xe buýt 
(B) Kiểm tra e-mail của ông ấy 
(C) Ký gửi hành lý của ông ấy 
(D) Lên chuyến bay 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 5 
Questions 155-157 refer to the following review. 
The City’s Newest Restaurant 
I had dinner last night at the KEG, the newest 
family restaurant in Fullerton. 155Having reviewed 
nearly all of the restaurants in Fullerton, I can 
truthfully say that the KEG is one of the most 
fantastic restaurants I’ve ever enjoyed visiting. The 
food served was excellent, the ambience was bright 
and pleasant, and the staff was well trained and 
friendly. 157As part of its grand opening 
celebration, Maria Glavas, the owner, provided a 
free dessert for every entrée ordered. 
As you would expect at a family restaurant, the 
KEG has a variety of food items on its menu that 
will surely appeal to customers different tastes. 
The entrées consist of delicious Italian pastas with 
meat, poultry, seafood, or vegetables. 156All the 
dishes are freshly cooked and are 
moderately priced. 
From June 7 until June 14, the KEG will serve all 
kinds of entrées at discounted price. In addition, all 
daily specials will be served with fresh bread, salad, 
and juice, tea, or coffee. The KEG is located on 
Main Street in Fullerton. The restaurant is open 
daily from 11 A.M. to 11:00 P.M. Catering services 
for all occasions are also offered by the restaurant. 
James Milton 
155Fullerton Daily News 
Nhà hàng mới nhất của thành phố 
Tôi đã ĕn tối tối qua tại KEG, nhà hàng gia đình mới 
nhất ở Fullerton. Sau khi đã xem xét gần như tất cả 
các nhà hàng ở Fullerton, tôi có thể nói một cách 
trung thực rằng KEG là một trong những nhà hàng 
tuyệt vời nhất mà tôi đã từng ghé thĕm. Thức ĕn 
được phục vụ tuyệt vời, môi trường xung quanh tươi 
sáng và dễ chịu, và các nhân viên được đào tạo tốt 
và thân thiện. Là một phần của lễ kỷ niệm khai 
trương, Maria Glavas, chủ sở hữu, đã cung cấp món 
tráng miệng miễn phí cho mỗi món ĕn được đặt. 
Như bạn mong đợi tại một nhà hàng gia đình, KEG 
có nhiều loại thực phẩm trong thực đơn của họ chắc 
chắn sẽ hấp dẫn khách hàng với những khẩu vị 
khác nhau. 
Các món khai vị bao gồm các loại mì Ý ngon với 
thịt, thịt gia cầm, hải sản hoặc rau. Tất cả các món 
ĕn được nấu chín tại chỗ và có giá vừa phải. 
Từ ngày 7/6 đến ngày 14/6, KEG sẽ phục vụ tất cả 
các món chính với mức giá ưu đãi. Ngoài ra, tất cả 
các món đặc biệt hàng ngày sẽ được phục vụ với 
bánh mì tươi, salad, và nước trái cây, trà hoặc cà 
phê. KEG nằm trên Phố chính ở Fullerton. Nhà hàng 
mở cửa hàng ngày từ 11 giờ sáng đến 11 giờ khuya. 
Dịch vụ ĕn uống cho tất cả các dịp lễ cũng được 
cung cấp bởi nhà hàng. 
James Milton 
Thời báo Fullerton 
155. Who most likely is James Milton? 
(A) An executive chef 
(B) A food critic 
(C) The owner of a restaurant 
(D) A newspaper reporter 
156. What is indicated about the KEG? 
(A) It has been in business for a long time. 
(B) It only serves vegetarian meals. 
(C) It serves food at affordable prices. 
(D) It is only open on weekdays. 
157. According to the review, what was included 
with an entrée at the opening? 
(A) Bread 
(B) Beverages 
(C) A dessert 
(D) A salad 
155. James Milton rất có thể là ai nhất? 
(A) Một đầu bếp điều hành 
(B) Một nhà phê bình thực phẩm 
(C) Chủ một nhà hàng 
(D) Một phóng viên nhà báo 
156. Điều gì được chỉ ra về KEG? 
(A) Nó đã được kinh doanh trong một thời gian dài. 
(B) Nó chỉ phục vụ các món ĕn chay. 
(C) Nó phục vụ thức ĕn với giá cả phải chĕng. 
(D) Nó chỉ mở vào các ngày trong tuần. 
157. Theo đánh giá, những gì nằm trong một món 
chính vào ngày khai trương? 
(A) Bánh mì 
(B) Đồ uống 
(C) Một món tráng miệng 
(D) Một món salad 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 6 
Questions 158-160 refer to the following e-mail. 
August 15 
Mr. Dave Meltzer 
Executive Director 
Children with Disabilities Foundation 
5500 Irvine Center Dr, 
Irvine, CA 92618 
Dear Mr. Meltzer: 
158The purpose of this letter is to formally invite 
you, on behalf of the board of directors, to be the 
closing speaker at the upcoming International 
Disabled Children Research Institute (IDCRD) 
Conference. — [1] —. 
The theme of this conference is “Disabling 
Disabilities.” 159It will be held at the Newport 
Conference Facility in Monterey from December 
3 to 5. — [2] —. 
160For your information, Jennifer Lee of the 
California Children’s Association will be the 
opening speaker. — [3] —. We will forward a 
complete list of the program to you in a couple of 
weeks to give you an idea of the specific subjects 
that will be covered by the other speakers. 
In closing, we would be pleased and honored if you 
would consent to be our closing speaker at the 
IDCRI Conference. — [4] —. 
Yours sincerely, 
Christopher McDonald 
Executive Director 
Ngày 15/8 
Ông Dave Meltzer 
Giám đốc điều hành 
Tổ chức Trẻ em Khuyết tật 
5500 Irvince Center Dr, 
Irvine, CA 92618 
Kính gửi ông Meltzer: 
Mục đích của bức thư này là chính thức mời ông, 
thay mặt ban giám đốc, làm diễn giả bế mạc tại Hội 
nghị của Viện nghiên cứu trẻ em khuyết tật quốc tế 
(IDCRD) sắp tới. — [1] —. 
Chủ đề của hội nghị này là “Vô hiệu hóa tình trạng 
khuyết tật”. Nó sẽ được tổ chức tại cơ sở hội nghị 
Newport ở Monterey từ ngày 3 đến ngày 5/12. 
— [2] —. 
Để biết thêm thông tin, Jennifer Lee của Hiệp hội 
trẻ em California sẽ là diễn giả mở màn. — [3] —. 
Chúng tôi sẽ chuyển tiếp một danh sách đầy đủ của 
chương trình cho ông trong một vài tuần nữa để 
giúp ông hình dung về các chủ đề cụ thể sẽ được các 
diễn giả khác trình bày. 
Cuối cùng, chúng tôi sẽ rất vui và vinh dự nếu ông 
đồng ý làm diễn giả bế mạccủa chúng tôi tại Hội 
nghị IDCRI. — [4] —. 
Trân trọng, 
Christopher McDonald 
Giám đốc điều hành 
158. Why did Mr. McDonald write the letter? 
(A) To ask Mr. Meltzer for a refund 
(B) To ask Mr. Meltzer to make a speech 
(C) To become a member of the California 
Children’s Association 
(D) To invite Mr. Meltzer to a board meeting 
159. What is indicated about the IDCRI 
Conference? 
(A) It will be held in Irvine. 
(B) It will last for three days. 
(C) It will offer participants a free meal. 
(D) Jennifer Lee will be the closing speaker. 
158. Tại sao ông McDonald đã viết thư? 
(A) Yêu cầu hoàn lại tiền cho ông Meltzer 
(B) Mời ông Meltzer phát biểu 
(C) Để trở thành thành viên của Hiệp hội trẻ em 
của California 
(D) Mời ông Meltzer đến một cuộc họp hội đồng 
quản trị 
159. Điều gì được chỉ ra về Hội nghị IDCRI? 
(A) Nó sẽ được tổ chức tại Irvine. 
(B) Nó sẽ kéo dài trong ba ngày. 
(C) Nó sẽ cung cấp cho người tham gia một bữa ĕn 
miễn phí. 
(D) Jennifer Lee sẽ là diễn giả bế mạc. 
TEST 01 ANH LÊ TOEIC HOTLINE: 0967.403.648 
CHUYÊN LUYỆN THI TOEIC 
PAGE:https://www.facebook.com/anhleluyenthiTOEIC/ 7 
160. In which of the positions marked [1], [2], [3], 
and [4] does the following sentence best belong? 
“The provisional title of her presentation is ‘The 
Disabled Environment.” 
(A) [1] 
(B) [2] 
(C) [3] 
(D) [4] 
160. Trong các vị trí được đánh dấu [1], [2], [3] và 
[4] câu sau đây thuộc về vị trí nào tốt nhất? 
“Tiêu đề tạm thời trong bài thuyết trình của cô ấy là 
‘Môi trường của người khuyết tật.” 
(A) [1] 
(B) [2] 
(C) [3] 
(D) [4] 
Questions 161-163 refer to the following letter. 
Bio Care Company, Inc. 
218 Elm Drive 
Los Angeles, California 90002 
October 15 
Mr. John Hong 
Customer Service Representative 
Furnisys, Inc. 
87 Widget Street 
Miami, Florida 33111 
Dear Mr. Hong: 
161I am writing you concerning my recent 
purchase of office chairs. 163Approximately two 
weeks ago, on October 1, I ordered a total of 20 
office chairs via the Furnisys Web page. I 
received an e-mail notification two days later 
confirming the receipt of payment and the shipment 
of the office chairs. 163According to your Web site, 
shipments should reach the destination within 5 
business days of being sent, but I have yet to 
receive the office chairs. Do you have any 
information on what may have happened to delay 
the shipment or where the shipment is currently? 
162I have done business with Furnisys, Inc. in the 
past and have the greatest confidence in your 
products and customer service. We need the 
shipment of office chairs soon, and I hope you are 
able to provide me with an idea of when I can 
expect them. Thank you in advance for any help you 
might be able to offer. 
Sincerely, 
Sam Brown 
Purchasing Director, Bio Care Company, Inc. 
305-871-3805 
s.brown@biocare.com 
Công ty Bio Care 
218 Elm Drive 
Los Angeles, California 90002 
Ngày 15/10 
Ông John Hong 
Đại diện bộ phận chĕm sóc khách hàng 
F

File đính kèm:

  • pdfgiai_chi_tiet_toeic_rc_1000.pdf
Tài liệu liên quan