English for Business - Bài 9: Bàn việc kinh doanh

Nhân vật

Harvey Judd: Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods

Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods

Lian: Co-owner of a modest but quality family tea plantation

Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình

trồng trà chất lượng tốt.

Lok: Co-owns the tea plantation with his wife Lian.

Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian.

Victoria Song: Assistant International PR Manager

Giám đốc Giao tế Ngoại vụ

pdf4 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1300 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English for Business - Bài 9: Bàn việc kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 9 – Bàn việc Kinh doanh 
I. Chú thích 
Nhân vật 
Harvey Judd: Chief Purchasing Officer – Hale and Hearty Foods 
Trưởng Phòng Thu Mua của Hale and Hearty Foods 
Lian: Co-owner of a modest but quality family tea plantation 
Người đồng sở hữu một trang trại nhỏ theo kiểu gia đình 
trồng trà chất lượng tốt. 
Lok: Co-owns the tea plantation with his wife Lian. 
Người đồng sở hữu trang trại trà với người vợ là Lian. 
Victoria Song: Assistant International PR Manager 
Giám đốc Giao tế Ngoại vụ 
Diễn biến câu chuyện 
Victoria và Harvey đưa Lian và Lok tới Khu tham quan sinh vật biển. Hai nhân 
viên của Công ty Hale and Hearty đã chớp lấy cơ hội này mà đề xuất một số 
chuyện làm ăn kinh doanh với khách hàng và đã đạt được kết quả nhất định. 
 Luyện nói – Xác định được nhu cầu của khách hàng 
Trước khi đề nghị cung cấp dịch vụ cho khách hàng thì tốt nhất là xác định 
được những nhu cầu thiết yếu của khách hàng. 
What do you see as the future of your company? 
Where do you see your company in five years’ time? 
What is your immediate goal for you company? 
What plans do you have for your company? 
I’d like to establish what your company needs right now. 
Những câu nói bày tỏ chúc mừng 
Khi Lian cho biết là sắp lên chức bà, Harvey đã nói:"Congratulations". Câu 
này được dùng để chúc mừng khi được báo một tin vui. 
A: I got the job! 
B: That’s fantastic news! 
A: We won the contract! 
B: Good on you! (Cách của người Úc) 
A: The deal went through! 
B: Really! How wonderful! 
A: I got the promotion! 
B: Oh, well done! 
II. Bài tập 
1. Những từ mới quan trọng trong bài 
Hãy dùng từ điển để tra nghĩa và cách phát âm của những từ dưới đây. 
Từ mới Phát âm Nghĩa 
agent 
backbreaking 
custome 
expand 
goal 
impression 
promotion 
ambitious 
boss 
deadline 
extend 
headstrong 
operation 
2. Luyện nói - Xác định được nhu cầu của khách hàng 
Viết lại những câu sau bằng cách sắp xếp lại các từ cho đúng thứ tự. Sau 
khi so với đáp án, bạn hãy đọc to những câu đó lên. 
1. of do Speedy see as you the What future Printing? 
____________________________________________________________ 
2. like need establish to you right what now I’d. 
____________________________________________________________ 
3. you plans do What your have for business? 
____________________________________________________________ 
4. your your What is immediate company goal for? 
 ___________________________________________________________ 
5. company Where do time you three your in years’ see? 
____________________________________________________________ 
6. goals are Industry’s immediate What Peterson? 
____________________________________________________________ 
shark 
assist 
budget 
establish 
formal 
immediate 
Organised 
sole 
3. Vè vui 
Hãy đọc to các câu vè sau: 
Congratulations 
Congratulations 
I hear you got the job. 
Congratulations 
Congratulations 
I hear that you’re on top 

File đính kèm:

  • pdf_efb_baivo_9_0223.pdf
Tài liệu liên quan