Dentifying competencies & skills (Nhận định khả năng và kỹ năng) - Phần 6

Mặt khác, kỹ năng lại phản ánh cách bạn ứng dụng những

điều đã biết hoặc là bằng cấp công nhận khả năng, kỹ

thuật hoặc tay nghề của bạn. Chúng được minh họa bởi

những lĩnh vực dưới đây:

1.

• Written/Spoken

Language

• Ngôn ngữ

viết/ nói

Precision Sự chính xác

Fluency Sự trôi chảy

pdf10 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1284 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Dentifying competencies & skills (Nhận định khả năng và kỹ năng) - Phần 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài 2 - dentifying competencies & 
skills (Nhận định khả năng và kỹ 
năng)-phần 6 
Mặt khác, kỹ năng lại phản ánh cách bạn ứng dụng những 
điều đã biết hoặc là bằng cấp công nhận khả năng, kỹ 
thuật hoặc tay nghề của bạn. Chúng được minh họa bởi 
những lĩnh vực dưới đây: 
1. 
• Written/Spoken 
Language 
• Ngôn ngữ 
viết/ nói 
 Precision Sự chính xác 
 Fluency Sự trôi chảy 
 Clarity Sự rõ ràng 
 Persuasion Sự thuyết phục 
 Concision Sự súc tích 
2. • Information Processing • Xử lý thông 
tin 
 Select Lựa chọn 
 Interpret Giải thích 
Place Information into a 
Larger Context 
Đặt thông tin 
vào văn cảnh 
3. • Observation • Quan sát 
4. • Research • Sự nghiên 
cứu 
5. • Analysis • Sự phân tích 
6. • Organization • Sự tổ chức 
7. • Problem Solving 
• Giải quyết 
vấn đề 
8. • Logical Reasoning • Lý luận lôgíc 
9. • Historical Method 
• Phương pháp 
sử học 
10. • Scientific Method 
• Phương pháp 
khoa học 
11. • Stimulated Listening • Khuyến khích 
lắng nghe 
12. • Rhetorical Style 
• Phong cách 
hùng biện 
13. • Evaluation 
• Sự đánh giá, 
ước lượng 
14. • Improvisation • Sự ứng khẩu, 
ứng biến 
15. • Conceptualization 
• Thuyết khái 
niệm 
16. • Counseling Theories 
• Lý thuyết 
hướng dẫn 
17. • Advising • Khuyên nhủ 
18. • Decision Making 
• Đưa ra quyết 
định 
19. • Evaluation 
• Sự ước 
lượng 
20. • Negotiation Strategies 
• Chiến lược 
đàm phán 
21. • Argumentation • Luận chứng 
Khả năng sử dụng những kỹ năng đã lĩnh hội được qua 
quá trình học tập, đào tạo vào trong văn cảnh cụ thể của 
một người được gọi là khả năng ứng dụng (kiến thức và 
kỹ năng). Ví dụ một người có chuyên môn về ngôn ngữ sẽ 
có khả năng sử dụng kỹ năng về ngoại ngữ để dịch trong 
một hội nghị quốc tế. 
Những nhà tuyển dụng nhân sự, những trường cao đẳng, 
đại học tất nhiên sẽ rất quan tâm đến những điều bạn biết 
và việc bạn biết được đến đâu. Tuy nhiên họ đặc biệt 
quan tâm đến việc bạn có thể ứng dụng những kiến thức 
và kỹ năng mà bạn đạt được vào công việc hoặc vị trí mà 
bạn xin tuyển hay không. Chính vì vậy đưa ra những khả 
năng, kỹ năng có thể ứng dụng được là hết sức cần thiết. 

File đính kèm:

  • pdfbai_223_0146.pdf
Tài liệu liên quan