Để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh?

Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu về nội dung, cấu trúc của các đề thi có thể

khẳng định để làm bài tốt, thí sinh phải có đủ kiến thức về ngữ âm và âm

vị học, từ vựng, ngữ pháp (cú pháp) và kỹ năng đọc hiểu.

Dưới đây là nội dung tổng kết những kiến thức và kỹ năng được yêu cầu

trong các đề thi, sau đó gợi ý cách xử lý một số mục cụ thể. Hi vọng qua

những phần tổng kết và gợi ý về cách làm bài, các em có thể hiểu thêm

kiến thức cần chuẩn bị cho mình trước kỳ thi để từ đó xây dựng những

chiến lược học tập, trang bị kiến thức một cách hiệu quả và cách làm bài

phù hợp, đạt kết quả cao.

pdf3 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1033 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Để làm tốt bài thi trắc nghiệm môn Tiếng Anh?, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỂ LÀM TỐT BÀI THI TRẮC NGHIỆM MÔN TIẾNG 
ANH? 
Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu về nội dung, cấu trúc của các đề thi có thể 
khẳng định để làm bài tốt, thí sinh phải có đủ kiến thức về ngữ âm và âm 
vị học, từ vựng, ngữ pháp (cú pháp) và kỹ năng đọc hiểu. 
Dưới đây là nội dung tổng kết những kiến thức và kỹ năng được yêu cầu 
trong các đề thi, sau đó gợi ý cách xử lý một số mục cụ thể. Hi vọng qua 
những phần tổng kết và gợi ý về cách làm bài, các em có thể hiểu thêm 
kiến thức cần chuẩn bị cho mình trước kỳ thi để từ đó xây dựng những 
chiến lược học tập, trang bị kiến thức một cách hiệu quả và cách làm bài 
phù hợp, đạt kết quả cao. 
Như trên đã nói, một bài thi tốt nghiệp THPT và một bài thi tuyển sinh vào 
các trường đh, cđ đều yêu cầu thí sinh phải có đủ kiến thức về ngữ âm và 
âm vị, từ vựng và ngữ pháp, các kỹ năng đọc hiểu. Chi tiết sẽ được trình 
bày trong những mục dưới đây. 
1. Thế nào là có đủ kiến thức về ngữ âm và âm vị học tiếng Anh? 
Có đủ kiến thức về ngữ âm và âm vị học tiếng Anh bao gồm việc phát âm 
đúng các âm riêng lẻ, trong từ, cụm từ và câu; hiểu được rằng hệ thống 
âm vị học tiếng Anh bao gồm các nguyên âm đơn, nguyên âm kép, phụ 
âm đơn, phụ âm, tổ hợp phụ âm, các chữ viết thể hiện các âm vị đó; và 
quan trọng hơn phải phát âm đúng được những âm đó khi chúng đứng 
riêng lẻ, trong tổ hợp, trong từ, trong câu, và phải biết đánh trọng âm của 
các từ đa âm tiết. 
2. Thế nào là đủ kiến thức về từ vựng? 
Có đủ kiến thức về từ vựng có nghĩa là các em phải nhớ được một lượng 
từ vựng cần thiết, cả hình thức âm thanh, hình thức chữ viết và nghĩa cơ 
bản (thường là nghĩa 1 trong từ điển) đủ để hiểu bài và làm bài; phải có 
kiến thức cơ bản về hệ thống từ vựng tiếng Anh bao gồm các loại như 
danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ, mạo từ, đại từ, liên từ, thán từ, 
phải hiểu được những đặc điểm cơ bản của từng loại từ này. 
2.1. Danh từ tiếng Anh 
Danh từ tiếng Anh có số ít và số nhiều (ví dụ: book - books), đếm được (ví 
dụ: book) và không đếm được (ví dụ: water). Danh từ tiếng Anh có cấu tạo 
số nhiều từ số ít theo qui tắc (ví dụ: table - tables, pen - pens), nhưng cũng 
có cấu tạo số nhiều từ số ít không theo qui tắc (ví dụ: child - children, man 
- men), có hình thức số ít nhưng lại sử dụng như số nhiều (ví dụ: people, 
police), hoặc hình thức số nhiều nhưng sử dụng như số ít (ví dụ: physics, 
mumps). Ngoài ra còn có sở hữu cách của danh từ (ví dụ: our teachers 
books, Alices car), và danh từ ghép (ví dụ: swimming pool, river bank) 
2.2. Động từ tiếng Anh 
Động từ tiếng Anh có năm hình thức: 
hình thức nguyên thể 
- hình thức được cho là nguyên mẫu của động từ (ví dụ: go, come, play) 
hình thức nguyên thể với to (ví dụ: to go, to play) 
hình thức quá khứ (ví dụ: walked, played) thể hiện ý nghĩa quá khứ, hình 
thức phân từ 2 (ví dụ: given, written) thể hiện ý nghĩa hoàn thành, 
hình thức với -ing thể hiện ý nghĩa đang diễn ra. 
 Động từ tiếng Anh thể hiện thời gian qua việc sử dụng các thì (tenses) bao 
gồm hiện tại, quá khứ và tương lai. Với hiện tại, động từ tiếng Anh có bốn 
thì: 
(1) thì hiện tại đơn chỉ hành động thường xuyên xảy ra trong hiện tại (ví 
dụ: I go to school everyday; She speaks English very well) 
(2) thì hiện tại tiếp diễn chỉ hành động xảy ra ở thời điểm nói trong hiện tại 
(ví dụ: We are learning English; She is singing in the next room) 
(3) thì hiện tại hoàn thành chỉ một hành động xảy ra trong quá khứ và còn 
kết quả liên quan đến hiện tại (ví dụ: Ive read this book; They have 
finished their homework) 
(4) thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn chỉ một hành động bắt đầu từ một thời 
điểm nào đó trong quá khứ và đến 

File đính kèm:

  • pdfde_lam_tot_bai_thi_trac_nghiem_mon_tieng_anh_7677.pdf
Tài liệu liên quan