Chuẩn bị cho bản lý lịch của bạn- Phần 1

Bài giảng trước chỉ mới liệt kê một phần của những yếu tố

cơ bản mà một bản lý lịch thường thấy, chính vì vậy bài

giảng hôm nay sẽ tiếp tục phần việc còn lại, tổng kết toàn

bộ thành phần của CV, giúp các bạn có một cái nhìn tổng

quan về nội dung của bản lý lịch.

pdf37 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1500 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Chuẩn bị cho bản lý lịch của bạn- Phần 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 4 Chuẩn bị cho bản lý 
lịch của bạn- phần 1 
Bài giảng trước chỉ mới liệt kê một phần của những yếu tố 
cơ bản mà một bản lý lịch thường thấy, chính vì vậy bài 
giảng hôm nay sẽ tiếp tục phần việc còn lại, tổng kết toàn 
bộ thành phần của CV, giúp các bạn có một cái nhìn tổng 
quan về nội dung của bản lý lịch. 
9. Instrumentation Experience (Kinh nghiệm sử dụng 
dụng cụ, máy móc) 
Nếu các bạn đã từng sử dụng những dụng cụ, máy móc 
tiêu chuẩn ở phòng thí nghiệm như cương liệu máy điện 
toán, máy chụp hay những thiết bị về hình ảnh hoặc âm 
thanh, các bạn hãy miêu tả kỹ càng những kinh nghiệm 
này. 
Tuy nhiên bạn không nhất thiết phải kể những chi tiết bao 
quát, quá rộng về những dụng cụ máy móc đó. Nếu đưa 
ra những thông tin đó người tuyển dụng cũng không quan 
tâm. 
Mặt khác, nếu các bạn đã từng sử dụng những thiết bị 
phức tạp tinh xảo về mặt kỹ thuật, đại diện cho mức độ 
phát triển hiện tại của các thành tựu kỹ thuật thì các bạn 
nên miêu tả cả những dụng cụ đó và phạm vi bạn sử dụng 
chúng. Khi đó trình độ và khả năng của bạn sẽ được đánh 
giá cao hơn. 
Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới 
đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại 
và bản nháp cuối cùng. 
Instrumentation Experience 
Kinh nghiệm sử dụng dụng cụ, máy móc 
Preliminary Version Bản 
nháp sơ bộ 
Revised Version Bản 
duyệt lại 
Final Version Bản nháp 
cuối cùng 
10. Specialized Skills (Những kỹ năng chuyên môn) 
Các bạn hãy xem lại những thông tin đã được giới thiệu ở 
cuối bài hai để đưa ra quyết định sẽ đề cập đến những kỹ 
năng nào trong phần này. Các bạn nên miêu tả kỹ những 
kỹ năng như kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp, tổ chức hay kỹ 
năng phân tích, đánh giá của bạn và cả những phạm vi 
bạn đã sử dụng chúng. 
Ngoài ra, những kỹ năng liên quan đến ngôn ngữ, công 
nghệ máy tính, nhu liệu điện toán,vv... các bạn cũng nên 
miêu tả giống với cách làm bên trên. 
Những sinh viên sắp tốt nghiệp bên cạnh việc miêu tả 
những kỹ năng đó còn cần nói rõ thêm mức độ thành thạo 
trong một số lĩnh vực nhất định. Các bạn hãy lưu ý rằng 
những lời miêu tả mập mờ, không rõ ràng chỉ chứng tỏ 
rằng bạn không thực sự thành thạo khi sử dụng những kỹ 
năng đó. 
Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới 
đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại 
và bản nháp cuối cùng. 
Specialized Skills 
Những kỹ năng chuyên môn 
Preliminary Version Bản 
nháp sơ bộ 
Revised Version Bản 
duyệt lại 
Final Version Bản nháp 
cuối cùng 
11. Publications/Presentations/Works-in-Progress ( 
Xuất bản/ Thuyết trình/ Đang trong quá trình làm) 
Nếu bạn có những tác phẩm đã được xuất bản hoặc đồng 
xuất bản với người khác các bạn hãy cung cấp những 
phần miêu tả thuộc thư mục thích hợp. Ngoài ra, bạn chỉ 
nên đưa ra những bản thảo nếu chúng thực sự có tiềm 
năng được xuất bản. 
 Bên cạnh đó, những họa sĩ và nhạc sĩ nên cung cấp 
những bản miêu tả hoàn chỉnh về quá trình sáng tác của 
mình. 
Ngoài ra các bạn cũng nên miêu tả chi tiết những phần 
thuyết trình, chủ yếu là trước học viện hoặc những tổ 
chức học thuật. Những tài liệu đó nên bao gồm tên của 
bài thuyết trình, tên của tổ chức, địa điểm và thời gian của 
hội nghị. 
Những bài thuyết trình trên lớp sẽ không được đề cập trến 
trong phần này. Tuy nhiên, trong trường hợp bạn là sinh 
viên được chọn khoặc khuyến khích thuyết trình trước lớp 
nhờ sự thể hiện xuất sắc, vượt bậc hoặc do bạn đã 
nghiên cứu những đề tài được giảng dạy trên lớp thì 
những kinh nghiệm thuyết trình ấy nên được đưa ra. 
Nếu các bạn muốn làm nổi bật phần thuyết trình trước lớp 
các bạn có thể cân nhắc để tách chúng thành một phần 
riêng trong bản lý lịch. 
Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới 
đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại 
và bản nháp cuối cùng. 
Publications/Presentations/Works-in-
Progress 
Xuất bản/ Thuyết trình/ Đang trong quá 
trình làm 
Preliminary Version Bản 
nháp sơ bộ 
Revised Version Bản duyệt 
lại 
Final Version Bản nháp cuối 
cùng 
13. Professional Associations (Hội chuyên nghiệp) 
Các bạn hãy liệt kê tất cả những tư cách thành viên của 
mình ở trong các tổ chức như American Chemical 
Society, Modern Language 
Learned/ Association, American Psychological 
Association, Mathematical Association of America,vv... 
 Việc gia nhập những hội đó có thể được coi là thước đo 
mức độ nhiệt tình của các bạn đối với ngành mình đang 
học. Một điều thuận lợi khi tham gia những tổ chức đó là 
họ thường xuất bản những tạp trí chuyên ngành viết về 
lĩnh vực họ quan tâm. 
Ngoài ra, những tổ chức này thường xuyên triệu tập 
những hội nghị quốc gia và quốc tế, điều đó sẽ tạo điều 
kiện cho các bạn giao lưu với những học giả khác. Hơn 
thế nữa, đó cũng là nguồn thông tin rất phong phú về 
những cơ hội việc làm trong lĩnh vực đó. 
Dưới đây, bài giảng sẽ đưa ra một số những hội chuyên 
nghiệp ở Hoa Kỳ và Canada để các bạn tham khảo: 
 HOA KỲ 
Anthropology American Anthropological 
Association 
4350 North Fairfax Drive, 
Suite 640 
Arlington, VA 22202 
Tel: (703) 528-1903 
Fax: (703) 528-3546 
Internet: www.aaanet.org 
Architecture American Institute of 
Architects 
1735 New York Avenue NW 
Washington, DC 02215-5292 
Tel: (202) 626-7300 
Fax: (202) 626-7426 
Internet: www.aia.org 
Arts American Council for the 
Arts 
1 East Fifty-Third Street 
New York, NY 10022 
Tel: (212) 233-2787 
Fax: (212) 980-4857 
Internet: www.artsusa.org 
Chemistry American Chemical Society 
1155 Sixteenth Street NW 
Washington, DC 20036 
Tel: (202) 872-4600 
Fax: (202) 872-4615 
Computer 
Science 
Computing Research 
Association 
1100 Seventeenth Street NW, 
Suite 507 
Washington, DC 20036-4632 
Tel: (202) 234-2111 
Fax: (202) 667-1066 
E-mail: info@cra.org 
Internet:  
Economics American Economic 
Association 
2014 Broadway, Suite 305 
Nashville, TN 37203-2418 
Tel: (615) 322-2595 
Fax: (615) 343-7590 
E-mail: 
aeainfo@ctrvax.vanderbilt.edu 
Geography American Geographical 
Society 
4220 King Street 
Alexandria, VA 22303 
Tel: (703) 379-2480 
Fax: (703) 379-7563 
History American Historical 
Association 
400 A Street SE 
Washington, DC 20003-3889 
Tel: (202) 544-2422 
Fax: (202) 544-8307 
E-mail: aha@theahe.org 
Language Modern Language 
Association of America 
10 Astor Place 
New York, NY 10003-6981 
Tel: (212) 475-9500 
Fax: (212) 477-9863 
Internet: www.mla.org 
 CANADA 
Sociology 
and 
Anthropology 
Canadian Sociology and 
Anthropology Association 
Concordia University 
1445, boulevard de 
Maisouneuve ouest 
bur. LB-615 
Montréal, QC H3G 1M8 
Tel: (514) 848-8780 
Fax: (514) 848-4539 
Architecture The Royal Architecture 
Institute of Canada 
55 Murray Street, Suite 330 
Ottawa, ON K1N 5M3 
Tel: (613) 241-3600 
Fax: (613) 241-5750 
Society for the Study of 
Architecture in Canada 
Box 2302, Suite D 
Ottawa, ON K1P 5W5 
Tel: (416) 961-9956 
Fax: (416) 585-2389 
Arts Canadian Conference of the 
Arts/Conférence 
canadienne des arts 
c/o Keith Kelly, National 
Director 
189 Laurier Avenue E 
Ottawa, ON K1N 6P1 
Tel: (613) 238-3561 
Fax: (613) 238-4849 
E-mail: ccart@globalx.net 
Chemistry The Chemical Institute of 
Canada 
130 Slater Street, Suite 550 
Ottawa, ON K1P 6E2 
Tel: (613) 232-6252 
Fax: (613) 232-5862 
E-mail: 
cic_adm@FoxNSTY.CA 
Internet: www.chem-inst-
can.org 
Computer 
Science 
Computing Research 
Association 
1100 Seventeenth Street NW, 
Suite 507 
Washington, DC 20036-4632 
Tel: (202) 234-2111 
Fax: (202) 667-1066 
E-mail: info@cra.org 
Internet:  
Economics Canadian Economics 
Association 
University of Toronto 
Department of Economics 
150 St. George Street 
Toronto, ON M5S 3G7 
Tel: (416) 978-6295 
Fax: (416) 978-6713 
E-mail: 
denny@epas.ntoronto.ca 
Geography Canadian Association of 
Geographers/L’Association 
canadienne des geographes 
Burnside Hall 
McGill University 
805 rue Sherbrooke ouest 
Montréal, QC H3A 2K6 
Tel: (514) 398-4946 
Fax: (514) 398-7437 
E-mail: 
cag@felix.georg.mcgill.ca 
Royal Canadian 
Geographical Society 
39 McArthur Avenue 
Vanier, ON K1L 8L7 
Tel: (613) 745-4629 
Fax: (613) 744-0947 
History Canadian Historical 
Association/Société 
historique du Canada 
395 Wellington Street 
Ottawa, ON K1A 0N3 
Tel: (613) 233-7885 
Fax: (613) 567-3110 
E-mail: jmineault@archives.ca 
Linguistics Canadian Linguistic 
Association, 
Inc./L’Association 
canadienne de 
liguistique inc. 
Memorial University 
St. John’s, NG A1C 5S8 
Tel: (709) 737-8255 
Fax: (709) 737-2135 
Bài tập ứng dụng: Các bạn hãy sử dụng phần trống dưới 
đây để điền thông tin vào bản nháp sơ bộ, bản duyệt lại 
và bản nháp cuối cùng. 
Professional Associations 
Hội chuyên nghiệp 
Preliminary Version Bản 
nháp sơ bộ 
Revised Version Bản 
duyệt lại 
Final Version Bản nháp 
cuối cùng 

File đính kèm:

  • pdfbai_4_chuan_bi_cho_ban_ly_lich_cua_ban_7824.pdf
Tài liệu liên quan