Cài ðặt tư duy học ngoại ngữ

Bạn ñã bao giờ tự hỏi tại sao một số người dường như sinh ra là ñể giàu có, thành công

và hạnh phúc, trong khi một số người dường như sinh ra là ñể nghèo khó và thất bại?

Nguyên nhân phải chăng là do sự khác nhau về học vấn, sự thông minh, kỹ năng giao

tiếp, thời cơ, mối quan hệ hay sự may mắn? Câu trả lời ñầy ngạc nhiên là: Không phải bất

cứ yếu tố nào ở trên.

Thực tế là người giàu có cách suy nghĩ rất khác so với người nghèo. Chính cách suy nghĩ

ñó quyết ñịnh hành ñộng của họ và vì thế quyết ñịnh kết quả của họ.

pdf12 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Cài ðặt tư duy học ngoại ngữ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h, tìm lyrics của nó rồi vừa nghe vừa nhìn lyrics. Sau 
ñó học thuộc lòng và hát song song với ca sĩ, và gắng phát âm cũng như giữ tốc ñộ và 
trường ñộ cho ñúng. Khi nào buồn buồn cũng có thể tự hát cho mình nghe (nếu không có 
giọng tốt và hát sai giọng một tí cũng không sao, vì chủ yếu là tập phát âm, tốc ñộ, trường 
ñộ và âm ñiệu tiếng Anh). 
Và nói cho ñúng giọng (qua hát) cũng là một cách giúp mình sau này nhạy tai hơn khi 
nghe, vì thường thường ngôn ngữ trong các bài hát khó nghe hơn những câu nói bình 
thường rất nhiều. 
-------------- 
Trước khi tạm dừng topic này, tôi muốn nói thêm một ñiều. 
Có bạn bảo rằng hiện nay mình chưa hiểu, nên cố gắng nghe nhiều cũng vô ích, ñể mình 
học thêm, khi nào có nhiều từ vựng ñể hiểu rồi thì lúc ñó sẽ tập nghe sau. 
Nghĩ như thế là HOÀN TOÀN SAI. Chính vì bạn chưa hiểu nên mới cần nghe nhiều 
hơn những người ñã hiểu. Muốn biết bơi thì phải nhảy xuống nước, không thể lấy lý do 
rằng vì mình không thể nổi nên ở trên bờ học cho hết lý thuyết rồi thì mới nhảy xuống, và 
sẽ biết bơi! Chưa biết bơi mà xuống nước thì sẽ uống nước và ngộp thở ñấy, nhưng phải 
thông qua uống nước và ngộp thở như thế thì mới hy vọng biết bơi. 
Muốn biết bơi, thì phải nhảy xuống nước, và nhảy khi chưa biết bơi. Chính vì chưa biết 
bơi nên mới cần nhảy xuống nước. 
Muốn biết nghe và hiểu tiếng Anh thì phải nghe tiếng Anh, nghe khi chưa hiểu gì cả! Và 
chính vì chưa hiểu gì nên cần phải nghe nhiều” 
Khi mình còn là sinh viên, rất nhiều người bạn của mình nghĩ rằng( tư duy ñã bị lập trình) 
ñể nghe và nói tốt thì cần phải giỏi ngữ pháp. Cứ như vậy rất nhiều bạn ñã ra các trung 
tâm tiếng Anh chọn những khóa ngữ pháp nhưng chỉ học ñược khoảng 6 tháng là cảm 
thấy chán và từ bỏ việc học tiếng Anh. Nhưng khi nhìn lại một ñứa trẻ học ngoại ngữ, 
bạn có thể thấy rằng một ñứa trẻ khoảng 3-4 tuổi có thể giao tiếp khá tốt mặc dù chưa 
biết một mặt chữ cái nào.Một ví dụ nữa nhé, năm 1945 khoảng 90 % dân số ta mù chữ, 
có biết gì về ñọc và viết ñâu nhưng vẫn giao tiếp một cách thoải mái. Ở ñây mình chỉ 
muốn nhấn mạnh một ñiều, chúng ta hoàn toàn có thể nghe, nói bất kì một ngôn ngữ nào 
mà không cần học ngữ pháp. Và khi bạn ñã nghe nói tốt rồi thì hãy quay lại học ngữ 
pháp, làm như vậy sẽ tiết kiệm thời gian rất rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn biết 
cách tư duy của các bạn (khoảng 90 %) bị lập trình như thế nào khi học ngoại ngữ 
-Thứ nhất: Ngữ pháp là nền tảng cơ bản ñể nghe và nói 
-Thứ hai: Phương pháp ñóng góp tới 70-80 % thành công trong việc học ngoại ngữ 
Như các bạn có thể thấy, ñể học ngoại ngữ nhanh nhất (theo chiều tự nhiên ) chúng ta sẽ 
bắt ñầu từ nghe. Vậy một câu hỏi ñặt ra là làm sao ñể nghe tốt ??? 
ðể nghe tốt bạn phải hiểu ñược cách phát âm các âm cơ bản trong tiếng Anh ( gồm 12 
nguyên âm, 24 phụ âm và 8 nguyên âm ñôi ). 
Dưới ñây là chiến thuật luyện nói tiếng Anh, các bạn 
cùng tham khảo nhé 
Bước 1: Luyện từ 
1. Phát âm (hay âm cơ bản, chưa tính trọng âm ) 
Cái lớn bắt ñầu từ cái nhỏ, ñể có thể nói ñược tiếng Anh thì việc ñầu tiên bạn phải ñọc 
chuẩn từng từ. ðể làm ñược ñiều này bạn phải học cách phát âm chuẩn từng âm cơ bản ( 
12 nguyên âm, 24 phụ âm và 8 nguyên âm ñôi ). Bạn mất khoảng 1 tháng ñể có thể học 
cách ñọc chuẩn từng âm cơ bản này 
2.Trọng âm 
Bạn có thể phát âm sai nhưng nếu bạn nhấn trọng âm ñúng thì người bản ngữ vẫn có thể 
hiểu ñược. Tiếng Anh là ngôn ngữ của âm nhạc, khác với tiếng Việt rất nhiều, người ta 
chỉ nghe trọng âm là chính. Do vậy bạn phải học cách nhấn trọng âm 
Trọng âm gồm có 3 yếu tố: ñộ to, ñộ cao, ñộ dài .ðiều này có nghĩa là trọng âm phải to 
hơn, cao hơn và dài hơn các thành phần không ñược nhấn trọng âm ( trong từ có từ 2 âm 
tiết trở lên ) 
Dưới ñây là một số lỗi thường gặp về phát âm và trọng âm 
a. Thiếu phụ âm cuối (ending sound) 
 Nếu bạn ñọc thiếu âm cuối thì các âm sau bạn sẽ ñọc như sau 
Ví dụ 1: five, fight, fire, fired ( bạn sẽ ñọc là fai) 
Ví dụ 2: one, once, won, ones ( bạn ñều ñọc là wan) 
b. ðọc các biến dạng của cùng 1 từ như nhau 
Mọi người có thói quen ñọc một cách tự phát các dạng của từ (danh từ, ñộng từ, tính 
từ) như nhau 
Ví dụ 1: photograph, photography, photographic 
Ví dụ 2: economy, economic, economical 
c. Thiếu trọng âm phụ 
ðối với các từ có từ 3-4 âm tiết trở lên thì ngoài trọng âm chính còn có trọng âm phụ. 
Cần phải ñọc rõ các trọng âm này ( về ñộ to, ñộ cao, ñộ dài ) và các âm còn lại có thể ñọc 
nuốt ñi 
Ví dụ: nationalization 
Ví dụ 2: environmental (in,vairơn'mentl) 
d. Trọng âm nhấn chưa ñủ ñộ 
Trọng âm nhấn chưa ñủ ñộ nghĩa là trọng âm thiếu ñộ to, ñộ cao và ñộ dài . ðể nói ñược 
hay, thì trọng âm chính cần phải có âm lượng gấp 2-2.5 lần âm thường, và có ñộ dài cũng 
tương tự, còn ñối với trọng âm phụ thì cũng phải 1.5-2 lần. Nhiều khi các âm không phải 
trọng âm có thể nuốt (ñọc rất nhỏ trong cổ họng), nhưng phải nhấn các trọng âm rất rõ, 
rất to và dài (chưa nói là còn phải luyến nữa). 
ðể có thể ñọc chuẩn ñược từng từ bạn phải luyện tập rất nhiều, mất khoảng 1 tháng ñể 
luyện các âm cơ bản (nguyên âm và phụ âm ) và mất khoảng 3-4 tháng ñể thay máu(tùy 
vào mức ñộ ñọc sai của từng bạn ). Tức là bạn phải ñọc lại tất cả những từ bạn ñã biết vì 
ña số những từ ñó bạn toàn ñọc sai 
Bước 2: Luyện các dạng nối âm, biến âm , trọng âm trong câu 
Khi bạn ñã hoàn thành bước 1, nghĩa là bạn có khả năng ñọc chuẩn từng từ 1 ( âm và 
trọng âm ) nhưng bạn nghe người bản xứ giao tiếp với nhau bạn vẫn không hiểu bởi vì 
khi người bản ngữ giao tiếp với nhau họ thường nối các âm lại với nhau ( nối âm, biến 
âm) hay là nuốt âm. Mặt khác ñể nghe hiểu ñược bạn phải làm quen vơi chất giọng 
accent của từng miền ( Anh –Anh, Anh-Mỹ, Anh-Úc). Chẳng hạn như cùng là người 
Việt Nam nếu như bạn nghe 2 ông Nghệ An, Hà Tĩnh nói chuyện với nhau, chắc là: má 
ơi, chỉ có thượng ñế mới hiểu ñược. 
1. Các hiện tượng nối âm 
a. Phụ âm + nguyên âm 
Khi một từ kết thúc bằng phụ âm và từ tiếp theo bắt ñầu bằng 1 nguyên âm thì có xu 
hướng nối lại với nhau 
Ví dụ 1: I like it ( ai laikit ) 
Ví dụ 2: To find out ( tơ findaut) 
b. Nguyên âm + nguyên âm ( thêm các âm trượt j, w cho dễ ñọc) 
Ví dụ 1: Go away ( gou (w)ơ’wei) 
Ví dụ 2: I also ( ai (j) ‘o:lsou) 
. 
2. Các hiện tượng biến âm 
a. Y + T=CH 
Ví dụ: 
Don’t you like it? 
Nice to meet you 
How about you? 
Can I get you a drink? 
b. D +Y =J 
Did you see it ? 
How did you like it? 
Could you tell? 
Where did you send your check 
.. 
3. Luyện ngữ ñiệu trong câu 
ðể có thể nói ñúng ngữ ñiệu trong câu bạn cần phải nắm ñược từ thuộc về nội dung và từ 
thuộc về mặt cấu trúc. Ngoài ra ngữ ñiệu trong câu còn phụ thuộc vào các tình huống 
khác nhau, phụ thuộc vào cảm xúc của người nói 
Hầu hết các từ trong câu ñược chia làm 2 loại : 
+Từ thuộc về nội dung : là những từ chìa khoá của một câu.Chúng là những từ quan 
trọng,chứa ñựng nghĩa của câu. 
+Từ thuộc về mặt cấu trúc : những từ không quan trọng lắm,chỉ ñể cho 
các câu ñúng về mặt ngữ pháp.Nghĩa là nếu bạn bỏ qua các từ này khi 
nói,mọi người vẫn hiểu ñược ý của bạn. 
Vậy phân biệt 2 loại từ này như thế nào? 
- Từ thuộc về mặt nội dung : ñược ñánh trọng âm,gồm có : 
+ðộng từ chính SELL, GIVE, EMPLOY 
+Danh từ CAR, MUSIC, MARY 
+Tính từ RED, BIG, INTERESTING 
+Trạng từ QUICKLY, LOUDLY, NEVER 
+Trợ ñộng từ (t/c phủ ñịnh ) CAN''T ,DON''T 
- Từ thuộc về mặt cấu trúc : ko ñánh trọng âm 
 + ðại từ he, we, they 
+ Giới từ on, at, into 
+Mạo từ a, an, the 
+Liên từ and, but, because 
+Trợ ñộng từ do, be, have, can, must 
Chiến thuật luyện nói : 
- Luyện từng từ: ñọc từng từ một cho chuẩn rồi mới luyện ñọc cả ngữ (dùng từ ñiển ñể tra 
phát âm và trọng âm) 
-Luyện từng ngữ: ñọc từng ngữ một cho chuẩn một (vài) lượt rồi mới ñọc cả câu. 
-Luyện từng câu: ðọc từng câu một cho chuẩn rồi mới ñọc cả ñoạn. 
Trăm hay không bằng tay quen, bởi vì sự thật là ñể học tiếng Anh, hay bất cứ một ngoại 
ngữ nào, hoặc bất kì một kĩ năng nào và ñể làm chủ ñược nó, bạn cần phải có sự lặp ñi 
lặp lại (bắt chước ) rất nhiều lần. ðiều này hầu hết mọi người ñều không thích và cảm 
thấy nhàm chán nhưng ñây là ñiều bắt buộc các bạn. ðể cảm thấy không nhàm chán, bạn 
cần một môi trường-một môi trường luôn tiếp ñộng lực và năng lượng cho các bạn học 
tiếng Anh. Tôi muốn bạn tràn ñầy năng lượng, crazy khi học tiếng Anh. Và bạn ñừng 
quên rằng 80 % thành công trong việc học tiếng Anh của bạn phụ thuộc vào tâm lý học( 
ñộng lực, năng lượng, niềm tin, nguyên tắc, cảm xúc.) của bạn . 
Chúng ta cùng bắt ñầu nhé, trước hết bạn hãy tìm 1 bài ñọc có kèm them bài nghe ( giả sử 
Effortless chẳng hạn). Bạn ñọc file PDF 1 vài lượt rồi nghe phấn câu chuyện chính (main 
story) và phần từ vựng (vocabulary ) một vài lần . Sau ñó bạn dùng bút chì ngắt nhịp 
câu, ñồng thời gạch chân các trọng âm câu. Sau ñó là luyện ñọc, với các yêu cầu sau: 
- Thong thả nói chung 
- To và rõ ràng 
- Nhấn trọng âm từ (1.5-2 lần dài và to hơn bình thường) 
- Nhấn trọng âm câu (2-2.5 lần so với bình thường) 
- Nghỉ giữa các ngữ (tuỳ vào mỗi người, thông thường là không dưới 1/3-1/2 giây) 
- Dần dần nuốt các âm tiết không quan trọng như các quán từ (a, an, the); các giới từ (to, 
in, on, up trừ khi ta muốn nhấn mạnh các quán từ này); và các âm không phải trọng âm 
trong từ ña âm tiết. Kỹ thuật nuốt âm là ñọc nhỏ và lướt nhanh, gần như không ñể âm 
thoát ra khỏi cuống họng. 
Cuối cùng sự khác nhau là “hành ñộng”. Nếu bạn có 1 tư duy mở, luôn luôn học 
hỏi, kiên trì học tập và sẵn sàng ñầu tư thời gian cho việc học tiếng Anh thì tôi tin chắc 
rằng bạn có thể nói tiếng Anh khá trôi chảy trong vòng 3-6 tháng. Chúc các bạn thành 
công 
Do kiến thức và trình ñộ có hạn, rất mong sự ñóng góp chân thành của các bạn . Mọi ý 
kiến ñóng góp xin gửi về 
Mr Dzung, 
President of Langmaster English Club 
Pronunciation and TOEIC instructor 
Email: themoreusharethemoreuget@gmail.com 
Phone number: 0988867009 
Website:  
Facebook:  
Copyright by Mr Dzung 
. 

File đính kèm:

  • pdflanguage_thinking_langmaster_edu_vn_1761.pdf
Tài liệu liên quan