Các thuật ngữ tiếng anh kinh tế

1 Abatement cost

2 Ability and earnings Năng lực và thu nhập

3 Ability to pay Khả năng chi trả.

4 Ability to pay theory Lý thuyết về khả năng chi trả

5 Abnormal profits Lợi nhuận dị thường

6 Abscissa Hoành độ

7 Absenteeism Trốn việc, sự nghỉ làm không có lý do

8 Absentee landlord Địa chủ (chủ bất động sản) cách biệt

9 Absolute advantage Lợi thế tuyệt đối.

10 Absolute cost advantage Lợi thế nhờ phí tổn tuyệt đối.

11 Absolute income hypothesis Giả thuyết thu nhập tuyệt đối.

12 Absolute monopoly Độc quyền tuyệt đối.

pdf263 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1510 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Các thuật ngữ tiếng anh kinh tế, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ịch 
chứng khoán Newyork nằm trên phố Wall và thỉnh thoảng tên phố được dùng như một từ đồng 
nghĩa cho thị trường nay.
Sinh ra tại Paris, vào năm 1970 ông là giáo sư chủ nhiệm đầu tiên bộ môn Kinh tế tài chính Đại 
học Lausanne ở Thuỵ Sĩ. Cống hiến đầu tiên là việc ông độc lập xây dựng phương pháp tiếp cận 
độ thoả dụng biên vào lý luận giá trị năm 1973, một thành tưu đã được Jevons dự đoán trước. 
Cống hiến thứ hai và đem lại sự nổi tiếng hơn là việc phát triển lý thuyết về việc cân bằng tổng thể, 
trong đó mọi loại thị trường trong nên kinh tế đều được xem xét và trong đó mọi giá cả hàng hoá, 
các nhân tố và đầu ra của mọi hàng hoá và cung cấp nhân tố được quyết định đồng thời. Tóm lại, 
ông đã xây dựng một mô hình tiên phong với những công cụ toán học nguyên thuỷ. Cournot, một 
nhà toán học giỏi hơn và là một trong những người có ảnh hưởng tới ông đã né tránh vấn đề này 
vì rất khó. Mặc dù mô hình này và các đặc tính của nó vẫn tiếp tục được chắt lọc, gọt giũa, người 
ta vẫn chưa nắm được khái niệm cung của nó.
Hình thái chung của định luật Walras là cho n thị trường, nếu n-1 thị trường đạt trạng thái cân bằng 
thị trường còn lại cũng phải đạt trạng thái cân bằng bởi vì không thể có sự dư thừa ròng cung hay 
cầu cho hàng hoá (kể cả tiền tệ).
Việc các công ty xác định ra những nhu cầu của người tiêu dùng còn tiềm tàng và việc biến nó 
thành mong muốn tiêu dùng có ý thức bằng việc tiếp thị mạnh mẽ các sản phẩm được chế tạo 
nhằm đáp ứng những nhu cầu tiềm ẩn của người tiêu dùng.
Tốc độ tăng trưởng của thu nhập quốc dân duy trì được sự cân bằng giữa tiết kiệm tự định và đầu 
tư tự định theo thời gian, bằng cách đó phát triển ý tưởng của Keynes về thu nhập cân bằng sang 
trạng thái sôi động.
Tạm ứng tiền của ngân hàng Trung ương Anh cho chính phủ để đáp ứng nhu cầu chi tiêu của các 
bộ, ngành trong ngắn hạn.
Sự gia tăng trong tổng chi tiêu do mức giá cả hoặc lãi xuất giảm xuống. Người ta cho rằng, bất cứ 
một sự giảm xuống của tổng cầu sẽ được đảo ngược lại do các tác động gây ra khi mức giá cả 
hoặc lãi suất giảm xuống.
Thuế đánh vào giá trị của cải ròng. Nó thường đánh vào những thời kỳ đều đặn - thường là một 
năm trên những tài sản ròng của các cá nhân, mặc dù ở một số nước như Nauy thuế này cũng 
được do công ty trả.
economic
Page 257
Xem WEIGHTED AVERAGE.
Giai đoạn trung gian trong quá trình phân phối sản phẩm
Bình quân trong đó mỗi hạng được nhân với một hệ số trước khi tính toán và tổn các hệ số này là 
một đơn vị.
Một phiên bản của bình phương thông thường nhỏ nhất trong đó mọi biến số được nhân với một 
hệ số nào đó, có thể là một hàm của một trong những biến số trong phương trình.
Cụm thuật ngữ chung để chỉ khía cạnh chuẩn tắc của kinh tế học. Những giả định cơ bản của kinh 
tế phúc lợi là các đánh giá chủ quan mà bất kỳ một nhà kinh tế học nào cũng có thể chấp nhận 
hoặc bác bỏ.
Đối với một cá nhân, là mối quan hệ giữa tình trạng khoẻ mạnh, hạnh phúc. Phúc lợi hoặc độ thoả 
dụng và những yếu tố góp phần tạo nên những điều đó.
Thường được hiểu là một quốc gia có chính phủ đóng một vai trò tích cực trong việc chú trọng 
phát triển phúc lợi xã hội.
Một thuộc tính của hàm sản xuất và độ thoả dụng. Nó đòi hỏi sản xuất (độ thoả dụng) bằng 0 nếu 
một trong những đầu vào (hàng hoá) bằng 0 và nó cũng đòi hỏi sản phẩm biên (độ thoả dụng luôn 
luôn dương nhưng giảm dần khi những lượng của một yếu tố sản xuất (hàng hoá) đã cho nào đó 
tăng dần.
Một mô hình gồm 76 phương trình về nền kinh tế Mỹ phát triển từ mô hình KLEIN-GOLDBERGER 
(K-G) nhưng có 4 điểm khác biệt: 1)Mô hình này sử dụng dữ liệu tính toán trên cơ sở quý, Mô hìn 
K-G tính trên cơ sở năm. 2)mô hình này được thiết kế chủ yếu được dùng để dự đoán hành vi kinh 
tế cụ thể là thu nhập quốc dân và mức việc làm. 3)Mô hình này được phân tán tới một mức độ lớn 
hơn nhiều và có một khu vực tiền tệ phát triển hơn nhiều. 4)Hàm sản xuất được thiết lập dựa trên 
các hàm kiểu COBB-DOUGLAS.
Một biện pháp mà một số các công đoàn sử dụng để dành được sự nhượng bộ của người sử 
dụng lao động bằng cách đe doạ sẽ bãi công trong khi các công ty địch thủ cạnh tranh khác vẫn 
tiếp tục hoạt động, và sau khi ông ta đã nhượng bộ sẽ cố gắng ép buộc sử dụng người lao động 
thứ hai đưa ra những điều khoản điều kiện tương tự hoặc thậm chí tốt hơn về việc làm nếu không 
sẽ đối mặt với một cuộc bãi công khác.
Người lao động và người sử dụng lao đông không tham gia vào lao động chân tay và những người 
thực hiện những công việc mang chức năng lãnh đạo.
Mô tả sự biến thiên hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên và không có các phần tử mang tính hệ thống 
nào.
Kế hoạch của Mỹ cho Quỹ ổn định quốc tế được đề xuất tại hội nghị tài chính và tiền tệ Liên hợp 
quốc tổ chức tại Bretton Woods, New Hampshire năm 1944.
Các giao dịch quy mô lớn của các khoản tiền gửi chủ yếu tập trung vào nhóm các thị trường vốn 
có liên quan mật thiết với nhau và đã phát triển mạnh từ giữa những năm 60 - các thị trường liên 
ngân hàng, chính quyền địa phương, chứng chỉ tiền gửi và đồng tiền Châu Âu.
Một nhà kinh tế học người Thuỵ Điển. Wicksell học toán và triết học, là chủ nhiệm bộ môn kinh tế 
trường đại học Lund năm 1904. Tác phẩm của ông đã giải thích, tổng hợp và phát triển thuyết tân 
cổ điển về sản xuất và phân phối. Ông đã bàn luận về lợi tức của vốn và mối quan hệ của nó với 
lãi suất. Ngược lại với học thuyết đương thời, ông đã chỉ ra rằng trong cân bằng, trông giá trị của 
sản phẩm xã hội biên của vốn thấp hơn lãi xuất. Điều này có thể đúng do tổng hiệu ứng của lần bổ 
sung riêng biệt vào Dung lượng vốn có thể làm tăng giá trị của tổng dung lượng vốn và do đó làm 
giảm giá trị của phần tăng thêm. Điêu này được gọi là hiệu ứng Wicksell. Wicksell đã giải thích sự 
tồn tại của lãi suất cao trong những giai đoạn lạm phát bằng việc phân tích các yếu tố quyết định 
cung tiền tại nhiều thể chế tiền tệ khác nhau. Quá tình luỹ tích lạm phát có nhiều điểm chung với 
chênh lệch lạm phát của Keynes. Thực tế, G.Myrdal và Lindahl , kế tục thuyết của ông đã phát 
triển sự khác biệt giữa đầu tư kế hoạch và đầu tư thực tiễn được ngầm thể hiện trong sự phân biệt 
của Wicksell giữa thời hạn đầu tư và tiết kiệm.
Các hiệu ứng của Wicksell chỉ ra rằng ngược lại với thuyết hiệu suất biên của vốn, lãi suất thực tế 
trong nền kinh tế có thể khác với tổng sản phẩm biên của vốn.
Là một nhà kinh tế học, một chính trị gia và một thành viên của trường phái ÁO. Ông đã hoàn thiện 
hơn học thuyết ĐỘ THOẢ DỤNG BIÊN do Menger khởi xướng nhưng đóng góp chính của ông 
nằm trong học thuyết "quy giá trị" hoặc "gán giá trị".Wieser cũng là người đầu tiên nhận thấy rằng 
logic chung của hành vi kinh tế nhằm tối đa hoá lợi ích, tối thiểu hoá chi phí và chú ý tới tỷ suất 
biên đã sinh ra thuyết kinh tế Xã hội chủ nghĩa.
economic
Page 258
Việc định giá của một cá nhân đối với một hàng hoá hoặc một dịch vụ bằng tiền.
Một khoản thu nhập thêm không lường trước được.
Một khoản suy giảm không lường trước được của thu nhập.
Thông thường là thứ thuế đánh vào cổ tức và tiền lãi do một công ty trả ra nước ngoài.
Là một doanh nghiệp trong đó người lao động nắm giữ cổ phần.
Xem INDUSTRIAL DEMOCRACY.
Thường là những khoản của tài sản ngắn hạn do nguồn vốn dài hạn tạo nên.
Được tính bằng cách chia nợ ngắn hạn ch tài sản ngắn hạn.
Phần sản phẩm vẫn chưa được hoàn thanh tại thời điểm cuối kỳ kế toán.
Là việc áp dụng đơn giản lý thuyết về hành vi tiêu dùng cho vấn đề phân bổ thời gian.
Là vệc duy trì tỷ lệ có việc làm bằng cách cắt giảm giờ lao động của mỗi công nhân.
Là một dạng bán đình công, dẫn đến sản xuất suy giảm chứ chưa đến mức chấm dứt hoàn toàn.
Xem International Bank For Reconstruction And Development.
Xem DEPRECIATION.
Hiệu quả trong đó các cơ hội thu lợi nhuân trên thị trường được khai thác.
Tỷ lệ thu hàng năm đối với một chứng khoán được tính bằng tỷ lệ % so với thị giá hiện tại.
Xem
Xem VALUE-ADDED TAX.
Xem NORMAL DISTRIBUTION.
Là cuộc bãi công do các nhóm thành viên công đoàn địa phương tổ chức, về mặt hình thức không 
có sự cho phép chính thức của ban lãnh đạo công đoàn và trái với những nguyên tắc đã định.
Uỷ ban đán giá hoạt động của các thể chế tài chính được nội các công đảng thành lập năm 1977, 
dưới sự chỉ đạo của Huân tước Harold Wilson, cựu thủ tướng nhằm xem xét vai trò và chức năng 
của các thể chế tài chính Anh và việc cung ứng vốn cho Công nghiệp và thương mại, đề xuất 
những thay đổi cần thiết để giám sát các thể chế này.
Một thông lệ ở Anh đã bị xoá bỏ năm 1946, mà theo đó các ngân hàng thanh toán bù trừ London 
lấy tiền vay từ những thị trường chiết khấu vào những ngày mà họ phải "làm đẹp" báo cáo tài 
chính tuần (hoặc tháng từ sau những năm 1939) nhằm mục đích thể hiện trạng thái tiền mặt cao 
hơn hệ số bình quân mà chúng thực giữ.
Cũng có thể được biết đến như là các sự dò rỉ. Bất kỳ một khoản thu nhập nào, không được đi tiếp 
trong vòng luân chuyển thu nhập và do đó không được dùng để chi phí cho những hàng hoá và 
dịch vụ hiện đang sản xuất.
Việc xây dựng và chọn lọc ra khái niệm về Cạnh tranh có thể thể thực hiện được hình thành trên 
quan điểm rằng mô hình trừu tượng về cạnh tranh hoàn hảo là một ý tưởng không thực tiễn và 
không thể đưa ra một căn cứ hoạt động cho chính sách cạnh tranh.
Là những người có khả năng và sẵn sàng lao động kể cả những người có việc làm và những 
người bị coi là thất nghiệp.
Là một tình huống, trong đó tổng chi phí của một hãng không thể giảm đến mức tối thiểu vì sản 
lượng thực tế từ các đầu vào xác định nhỏ hơn mức khả thi lớn nhất.
Mức khác biệt giữa lợi tức trung bình đối với cổ phần và tỷ lệ thu hồi tương ứng đối với các chứng 
khoán dài hạn có lãi suất cố định.
Một phương pháp được thiết kế đặc biệt cho ước lượng nhất quán các thông số của phương trình 
trễ phân phối sau khi biến đổi KOYCH mà có tính đến thực tế là biến đổi đó có thể đưa vào tương 
quan chuỗi của thành phần nhiễu.
economic
Page 259
economic
Page 260
economic
Page 261
economic
Page 262

File đính kèm:

  • pdfcacthuatngutienganhkinhte_7828.pdf
Tài liệu liên quan