Các câu thành ngữ dễ nhớ nhất (p2)

Tiếp theo phần 1, các câu thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ dưới đây sẽ giúp các em bớt

khó khăn trong việc nhớ và sử dụng thành ngữ.

Quân tử nhất ngôn

Promise is debt

Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn

Promises are made to be broken

pdf7 trang | Chia sẻ: việt anh | Lượt xem: 1167 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các câu thành ngữ dễ nhớ nhất (p2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các câu thành ngữ dễ nhớ nhất (p2) 
 Tiếp theo phần 1, các câu thành ngữ tiếng Anh dễ nhớ dưới đây sẽ giúp các em bớt 
khó khăn trong việc nhớ và sử dụng thành ngữ. 
Quân tử nhất ngôn 
Promise is debt 
Quân tử nhất ngôn là quân tử dại, Quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn 
Promises are made to be broken 
Bụt chùa nhà không thiêng 
A prophet is without honor in his own country 
Yêu nhau lắm cắn nhau đau 
Lovers' quarrel are soon mended; 
The quarrel of lovers is the renewal of love 
Bộc phát bộc tàn 
Soon ripe, soon rotten 
Tích tiểu thành đại 
Of saving comes having 
Đem muối bỏ biển; Chở cũi về rừng 
Cast water into the sea 
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời 
From shirtsleeves to shirtsleeves in only three generation 
Gieo gió gặt bão 
He who sows the wind shall reap the tempest; 
What goes around, will come around 
Sau cơn mưa trời lại sáng 
After a storm comes a calm 
Ăn miếng trả miếng 
Tit for tat 
Một giọt nước đào hơn ao nước lã 
Blood is thicker than water 
Con có khóc mẹ mới cho bú 
The squeaky wheel gets the grease 
Tửu nhập ngôn xuất; Rượu vào lời ra 
When the wine is in, the wit is out 
Bút sa gà chết 
Words fly, writing remains 
Phú quý sinh lễ nghĩa 
Plenty breeds pride 
Tối lửa tắt đèn, trắng cũng như đen 
All cats are grey in the dark 
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm 
When the cat's away the mice will play 
Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi 
Spare the rod and spoil the child 
Mình cùng họ Hồng Bàng 
We are all Adam's children 
Vô phúc đáo tụng đình 
A client between his attorney and counselor is like a goose between two foxes 
Đèn nhà ai nấy rạng 
Every cock crows on his own dunghill 
Trâu chậm uống nước đục 
The cow that is first up gets the first of the dew; 
The early bird catches the worm 
Đàn khảy tai trâu 
to cast pearl before swine 
Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách móc trời gần trời xa 
Every one must carry his own cross 

File đính kèm:

  • pdfdoc102_8148.pdf
Tài liệu liên quan