Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: Class party

 I. Vocabulary:

- Eating a snack (v)

- Drinking juice (v)

- Playing the drums (v)

 - Watching a DVD (v)

 - Reading a book (v)

 - Feeding the hamster (v)

 - Painting a picture (v)

 - Drawing a map (v)

- Class party (n)

 

pptx36 trang | Chia sẻ: hoa30 | Ngày: 30/08/2021 | Lượt xem: 389 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Bài giảng môn Tiếng Anh - Unit 9: Class party, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Unit 9: CLASS PARTY I. Vocabulary:- Eating a snack (v)- Drinking juice (v) - Playing the drums (v) - Watching a DVD (v) - Reading a book (v) - Feeding the hamster (v) - Painting a picture (v) - Drawing a map (v) - Class party (n) Unit 9: CLASS PARTY I. Vocabulary:- Eating a snack (v)- Drinking juice (v) - Playing the drums (v) - Watching a DVD (v) - Reading a book (v) - Feeding the hamster (v) - Painting a picture (v) - Drawing a map (v) - Class party (n) - Ăn một bữa ăn nhẹ - Uống nước trái cây - Chơi trống - Xem phim - Đọc sách - Cho chuột hamster ăn - Tô màu bức tranh - Vẽ sơ đồ- Bữa tiệc lớp II. Grammar: A: What’s Mojo doing? Mojo đang làm gì vây? B: He’s drawing a map. Cậu ấy đang vẽ bản đồ.	 A:What’s he doing?Cậu ấy đang làm gì vậy?B: He’s drinking juice.Cậu ấy đang uống nước trái cây.A: What’s she doing?Cô ấy đang làm gì vậy?B: She’s reading a book.Cô ấy đang đọc sách. What’s he/she doing?He’s/She’s drinking juice.III. Dialogs:[[[[[[[[[[[[1. Dialog 1:A: Goodbye, Pluto. Tạm biệt Pluto. B: I had a great time. Thank you. Tôi đã có thời gian rất tuyệt vời. Cảm ơn bạn. [[[[[[[[[2. Dialog 2: A: This is for you. Cái này dành cho bạn đây.B: A soccer ball. Thanks. Một trái bóng đá. Cám ơn bạn 3. Dialog 3:A: What’s Mojo doing? Mojo đang làm gì vậy?B: He’s drawing a map. Cậu ấy đang vẽ sơ đồ.Do it! Do it:- Pick up the toys: (v) - Put away the toys: (v) - Sweep the floor: (v) - Wipe the desks: (v) - Erase the board: (v) - Turn off the lights: (v) - Nhặt đồ chơi - Cất đồ chơi vào - Quét sàn nhà - Lau bàn - Xóa bảng - Tắt đènCheck itLISTEN. POINT. SAY Board game NameCakeMake the bed (trải giường)Pencil case  Vase (bình)Name (n)Board game (n)Cake (n)Make the bed (v)Pencil case (n)Vase (n)Tên Trò chơi bàn cờBánhTrải giườngHộp bútBình hoaStory Going homeGiving a soccer ball Friend	/n/Space map	/n/Great time	/n/Had	/v/Về nhàCho trái banhNgười bạnBản đồ vũ trụThời gian tuyệt vờiĐã cóStory Look! It’s a class party. Pluto and Jupiter are going home. A girl is playing the drums. Point to the drums. Beth’s eating a snack. Her friend’s drinking juice. Look at Toni. She’s feeding the hamster. Donny is giving a soccer ball to Jupiter. Point to the girl reading a book. Point to the boy painting a picture. Hey, he’s painting Pluto. Where’s Chip? He’s watching a DVD. There’s Mojo. He’s drawing a map. It’s a space map. Jupiter and Pluto had a great time. And so did the purple cat. Meow!

File đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tieng_anh_unit_9_class_party.pptx
Tài liệu liên quan