Bài 1 - Curriculum Vitae's introduction (Giới thiệu về bản lý lịch)-phần 2

Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những cảm xúc

của mình về quá trình viết CV. Để bắt đầu các bạn hãy tìm

cho mình một chỗ yên tĩnh và đưa ra cho mình một định

mức thời gian phù hợp. Các bạn hãy sử dụng những

khoảng trống dưới đây để ghi lại câu trả lời của bạn.

pdf5 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Lượt xem: 1369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 1 - Curriculum Vitae's introduction (Giới thiệu về bản lý lịch)-phần 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1 - Curriculum Vitae's 
introduction (Giới thiệu về bản lý 
lịch)-phần 2 
4. BÀI TẬP 
Bài tập dưới đây sẽ giúp bạn khám phá những cảm xúc 
của mình về quá trình viết CV. Để bắt đầu các bạn hãy tìm 
cho mình một chỗ yên tĩnh và đưa ra cho mình một định 
mức thời gian phù hợp. Các bạn hãy sử dụng những 
khoảng trống dưới đây để ghi lại câu trả lời của bạn. 
1. Các bạn hãy miêu tả lại cảm xúc của mình 
khi bắt đầu viết CV: 
2. Các bạn hãy liệt kê ra những điểm mạnh 
của mính và những phạm vi mà mỗi điểm 
mạnh được biểu đạt: 
3. Điều cốt yếu là các bạn phải đối diện được 
với bất kỳ sự khó khăn, không thoải mái 
hay những cảm xúc tiêu cực về kết quả học 
tập cũng như kinh nghiệm làm việc cuả 
bạn. Các bạn hãy viết tất cả những cảm 
xúc ấy ra rồi đặt chúng sang một bên. Các 
bạn hãy lưu ý không được nhìn lâu, chăm 
chú vào những điểm ấy. 
4. Bây giờ các bạn hãy tự hỏi mình lý do bạn 
viết CV: 

File đính kèm:

  • pdfbai_17_831.pdf
Tài liệu liên quan