Adverbs (Trạng từ)

Trạng từ(hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb.

Trạng từlà những từdùng đểbổnghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từkhác hay cho cảcâu.

Trạng từthường đứng trước từhay mệnh đềmà nó cần bổnghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp

câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

Trạng từcó nhiều hình thức:

Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),

Trạng từcũng có thểthành lập bằng cách thêm -ly vào cuối một tính từ.

pdf7 trang | Chia sẻ: jinkenedona | Lượt xem: 1526 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Adverbs (Trạng từ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Adverbs (Trạng từ) 
ADVERBS 
Trạng từ (hay còn gọi là phó từ) trong tiếng Anh gọi là adverb. 
Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. 
Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp 
câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu. 
Trạng từ có nhiều hình thức: 
Những chữ đơn thuần như: very (rất, lắm), too (quá), almost (hầu như), then (sau đó, lúc đó),… 
Trạng từ cũng có thể thành lập bằng cách thêm -ly vào cuối một tính từ. Ví dụ: 
slow (chậm) slowly (một cách chậm chạp) 
quick (nhanh) quickly (một cách nhanh nhẹn) 
clear (sáng sủa) clearly (một cách sáng sủa) 
Là những từ kép như: 
everywhere (khắp nơi) 
sometimes (đôi khi) 
anyhow (dù sao đi nữa) 
Một thành ngữ (thành ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ hợp nhau để tạo thành một nghĩa khác). 
next week (tuần tới) 
this morning (sáng nay) 
at the side (ở bên) 
with pleasure (vui lòng) 
at first (trước tiên) 
Ví dụ: 
He walks slowly 
(Anh ta đi (một cách) chậm chạp) 
We work hard 
(Chúng tôi làm việc vất vả) 
I don’t go to my office this morning. 
(Tôi không đến cơ quan sáng nay) 
Có thể phân loại trạng từ theo nghĩa như sau: 
Trạng từ chỉ cách thức: hầu hết các trạng từ này được thành lập bằng cách thêm -ly ở cuối tính 
từ và thường được dịch là một cách. 
bold (táo bạo) boldly (một cách táo bạo) 
calm (êm ả) calmly (một cách êm ả) 
sincere (chân thật) sincerely (một cách chân thật) 
Nhưng một số tính từ khi dùng như trạng từ vẫn không thêm -ly ở cuối: 
Ví dụ: fast (nhanh). Khi nói Ông ta đi nhanh, ta viết 
He walks fast. 
vì fast ở đây vừa là tính từ vừa là trạng từ nên không thêm -ly 
Trạng từ chỉ thời gian: sau đây là một số trạng từ chỉ thời gian mà ta thường gặp nhất: 
after (sau đó, sau khi), before (trước khi), immediately (tức khắc), lately (mới đây), 
once (một khi), presently (lúc này), soon (chẳng bao lâu), still (vẫn còn), today (hôm nay), 
tomorow (ngày mai), tonight (tối nay), yesterday (hôm qua), last night (tối hôm qua), 
whenever (bất cứ khi nào), instantly (tức thời), shortly (chẳng mấy lúc sau đó). 
Các trạng từ chỉ thời gian còn có các trạng từ chỉ tần số lặp lại của hành động như: 
always (luôn luôn), often (thường hay), frequently (thường hay), sometimes (đôi khi), 
now and then (thỉnh thoảng), everyday (mỗi ngày, mọi ngày), continually (lúc nào cũng), 
generally (thông thường), occasionally (thỉnh thoảng), rarely (ít khi), scarcely (hiếm khi), 
never (không bao giờ), regularly (đều đều), ussually (thường thường). 
Ví dụ: 
She always works well. 
(Cô ta luôn luôn làm việc tốt). 
I rarely come here 
(Tôi ít khi đến đây). 
I ussually get up at 5 o’clock 
(Tôi thường dậy lúc 5 giờ). 
Trạng từ chỉ địa điểm: 
above (bên trên), below (bên dưới), along (dọc theo), around (xung quanh), away (đi xa, khỏi, mất), back 
(đi lại), somewhere (đâu đó), through (xuyên qua). 
Ví dụ: They walk through a field (Họ đi xuyên qua một cánh đồng) 
Trạng từ chỉ mức độ, để cho biết hành động diễn ra đến mức độ nào, thường các trạng từ này 
được dùng với tính từ hay một trạng từ khác hơn là dùng với động từ. 
too (quá), absolutely (tuyệt đối), completely (hoàn toàn), entirely (hết thảy), greatly (rất là), 
exactly (quả thật), extremely (vô cùng), perfectly (hoàn toàn), slightly (hơi), quite (hoàn toàn), rather (có 
phần). 
Ví dụ: 
The tea is too hot. 
(Trà quá nóng). 
I’m very pleased with your success 
(Tôi rất hài lòng với thành quả của anh) 
Các trạng từ khẳng định, phủ định, phỏng đoán: 
certainly (chắc chắn), perhaps (có lẽ), maybe (có lẽ), surely (chắc chắn), of course (dĩ nhiên), willingly 
(sẵn lòng), very well (được rồi). 
Các trạng từ dùng để mở đầu câu: 
fortunately (may thay), unfortunately (rủi thay), luckily (may mắn thay), suddenly (đột nhiên),… 
 Date and time (Ngày tháng và thời gian) 
Date 
Date là ngày tháng, nhật kỳ. 
Các thứ trong tuần tiếng Anh được viết: 
Monday :Thứ Hai 
Tuesday :Thứ Ba 
Wednesday :Thứ Tư 
Thursday :Thứ Năm 
Friday :Thứ Sáu 
Saturday :Thứ Bảy 
Sunday :Chủ Nhật 
Người ta thường viết tắt bằng cách viết ba chữ đầu tiên của các từ này. 
Ví dụ: Mon. = Monday, Tue. = Tuesday,… 
Các tháng bao gồm: 
January :Tháng Giêng 
February :Tháng Hai 
March :Tháng Ba 
April :Tháng Tư 
May :Tháng Năm 
June :Tháng Sáu 
July :Tháng Bảy 
August :Tháng Tám 
September :Tháng Chín 
October :Tháng Mười 
November :Tháng Mười Một 
December :Tháng Mười Hai 
Để viết ngày người Anh viết theo dạng: 
Thứ + , + Tháng + Ngày (Số thứ tự) + , + Năm 
Ví dụ: 
Monday, November 21st, 1992 
(Thứ Hai ngày 21 tháng Mười Một năm 1992) 
Để đọc số ghi năm không đọc theo cách đọc số bình thường mà bốn chữ số được chia đôi để 
đọc. Ví dụ: 
1992 = 19 và 92 = nineteen ninety two 
1880 = 18 và 80 = eighteen eighty 
Các từ sau được dùng để nói về ngày tháng: 
day :ngày 
week :tuần 
month :tháng 
day of week :ngày trong tuần, thứ 
year :năm 
yesterday :hôm qua 
today :hôm nay 
tomorrow :ngày mai 
Để hỏi về ngày tháng ta dùng câu hỏi: 
What’s date today? 
(Hôm nay ngày mấy?) 
Khi nói về ngày ta dùng kèm với các giới từ, khi dùng các giới từ này để ý cách sử dụng khác 
nhau. 
Ví dụ nói vào ngày thứ hai, vào tháng giêng hay vào năm 1992,.. ta nói on Monday, in January, in 
1992,… 
Khi nói về ngày trong tuần ta dùng giới từ on 
Khi nói về tháng, năm ta dùng giới từ in. 
Time 
Time là thời gian. 
Để hỏi về thời gian ta dùng câu hỏi: 
What time is it? 
(Mấy giờ rồi?) 
hay hiện nay người ta cũng thường dùng câu hỏi này: 
What’s the time? 
(Mấy giờ rồi?) 
Để nói về thời gian ta dùng các cách nói sau: 
Người ta dùng it để nói đến giờ giấc. 
Nếu chỉ nói đến giờ không có phút ta dùng o’clock hoặc có thể chỉ cần viết số. 
Ví dụ: 
It’s five o’clock (5 giờ rồi) 
He ussually gets up at five 
(Anh ấy thường dậy lúc năm giờ) 
Nếu nói đến giờ lẫn phút ta dùng: 
past nếu muốn nói phút hơn 
to nếu muốn nói kém 
Ví dụ: 
It’s five past two now. 
(Bây giờ là hai giờ năm phút) 
It’s five to two now 
(Bây giờ là hai giờ kém năm). 
Các từ sau được dùng để nói về thời gian 
hour :giờ 
minute :phút 
second :giây 
Vocabulary 
the day before yesterday :ngày hôm kia 
the day after tomorrow :ngày mốt 
Người ta thường dùng it để nói đến ngày tháng, giờ giấc và thời tiết. 
Ví dụ: 
It’s lovely today. (không phải Today is lovely) 
(Hôm nay trời đẹp) 
It’s December now 
(Bây giờ là tháng Mười Hai) 

File đính kèm:

  • pdftrang_tu_va_date_and_time_7672.pdf
Tài liệu liên quan