Toeic opens excellent job opportunities - Part 7: Reading comprehension

Phần 1: Chiến lược đọc nhanh

Ở Part 7, kỹ năng đọc nhanh rất quan trọng; tuy nhiên, việc vừa đọc nhanh để tìm những nội

dung trọng tâm được yêu cầu trong câu hỏi, vừa bố trí thời gian một cách hợp lý lại càng quan

trọng hơn.

Vậy trước tiên, cô trò mình cùng tìm hiểu phương pháp ĐỌC NHANH như thế nào cho thực sự

hiệu quả để vừa vẫn hiểu rõ đoạn văn vừa vẫn trả lời được câu hỏi dưới áp lực thời gian nhé!

pdf19 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 450 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Toeic opens excellent job opportunities - Part 7: Reading comprehension, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 of 2 years experience in nonprofit accounting, including 
production of financial statements, are a must. 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 14 
Send résumé and salary for Seniors. 
World Institute for Seniors 
Attn: Associate Search Committee 
510 16th street, Suite 100 
Oakland, CA 94612 
FAX: (510) 763-4109 NO CALLS PLEASE 
1. What is a requirement for the position? 
A. Sociology qualifications C. Accounting experience 
B. Spreadsheet skills D. Writing skills 
tìm kiếm những “key word” như “responsible for, experience, a must = a requirement”  
“Bachelor’s degree and a minimum of 2 years experience in nonprofit accounting, including 
production of financial statements, are a must”  đáp án C- accounting experience (kinh 
nghiệm kế toán) 
2.4. Câu hỏi liên quan đế phương thức dự tuyển 
How will the applicant ~? 
What should candidate send...? 
Câu hỏi này yêu cầu các em nhận biết các nội dung phụ như cách dự tuyển, hồ sơ cần nộp, yêu 
cầu 
đối với người dự tuyển, v.v. 
1. Đọc câu hỏi và tìm thông tin tương ứng trong bài đọc. Những thông tin phụ loại này thường 
được đề cập ở cuối bài đọc. Hồ sơ yêu cầu trong quảng cáo dự tuyển thường bao gồm résumé (sơ 
yếu lý lịch), letter of recommendation [reference] (thư giới thiệu), portfolio (túi đựng hồ sơ), v.v. 
2. Nếu các em đã tìm ra thông tin tương ứng, hãy so sánh với các lựa chọn trả lời cho sẵn để tìm 
ra lựa 
Employment Opportunity – Staff Accountant 
The World Institute for Seniors (WIS) is a nonprofit public policy center. Currently, WIS 
operates with a staff of 25 employees and regular volunteers and is located in downtown 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 15 
Oakland, California. 
The Staff Accountant is responsible for performing accrual accounting for the agency, including 
accounts payable, accounts receivable, and general ledger maintenance. She/he also prepares 
invoices and reports to funders. 
Bachelor’s degree and a minimum of 2 years experience in nonprofit accounting, including 
production of financial statements, are a must. 
Send résumé and salary for Seniors. 
World Institute for Seniors 
Attn: Associate Search Committee 
510 16th street, Suite 100 
Oakland, CA 94612 
FAX: (510) 763-4109 NO CALLS PLEASE 
1. What should candidates submit to apply for the position? 
A. A curriculum vitae C. A medical story 
B. A sample financial statement D. A reference letter 
 tìm thông tin ở cuối đoạn văn. Ta có câu: “Send résumé and salary for Seniors” 
 đáp án A- a curriculum vitae = CV = résumé (đơn xin việc) 
2.5. Câu hỏi làm gì tiếp theo 
What should/will A do next? 
Câu hỏi yêu cầu các em tìm sự kiện được dự đoán sẽ xảy ra, hỏi về hành động cụ thể mà nhân 
vật sẽ thực hiện là gì. 
1. Thường đáp án của câu hỏi này nằm ở cuối bài đọc, vì vậy các em nên trả lòi câu 
hỏi này cuối củng sau khi trả lời tất cả các câu hỏi khác. 
2. Nếu đã tìm ra thông tin tương ứng, hãy so sánh với các lựa chọn trả lòi cho sẵn để 
tìm ra lựa chọn đúng. 
Cùng tham khảo ví dụ sau nhé! 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 16 
Question 1 refers to the following email 
Dear Mrs. Sophia Lauren, 
Hi, I received your e-mail of today March 7, requesting a change in reservation plans. Because 
your flight was overbooked, you want to change your current reservations from Wednesday, 
March 20 – Friday, March 22 to Friday, March 22 – Sunday, March 24. 
Although I definitely changed your reservation as you wished, your confirmation number has not 
changed. 
If you need to make any further changes, you don’t need to send me e-mail any more. You can 
just visit our website at www.hotelshell.com and change whatever you want by clicking the 
“Reservation” link. You can access reservation information by entering your confirmation 
number. 
No additional fees will be added if your changes are made 36 hours before the check-in 
date. 
It will be very easy to check if your changes are correct, because confirmation will be e-mailed 
automatically to you immediately. 
Thanks for choosing Hotel Shell. We are looking forward to serving you soon. 
Jim Morris 
Receptionist 
1. What should Sophia do if she doesn’t want to pay for extra fees? 
A. She has to call Hotel Shell 
B. She has to make changes 36 hours before the check-in date 
C. She has to sign a special contract 
D. she has to keep in touch with the manager 
 key word của câu hỏi là “extra fees”. Ta đọc những dòng cuối cùng của đoạn văn và tìm kiếm 
‘key word’  ta có câu: ‘No additional fees will be added if your changes are made 36 hours 
before the check-in date’  đáp án B-. She has to make changes 36 hours before the check-
in date 
2.6. Loại câu hỏi suy đoán 
What can be inferred from ~? (Có thể suy được gì từ~) 
What does the letter imply? (bức thư ngụ ý điều gì) 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 17 
Với dạng câu hỏi này, kinh nghiệm của cô là, các em nên loại những đáp án mang tính chất 
“extreme – tuyệt đối hóa” như: it is the first time (đây là lần đầu tiên); he is the best ....(dạng so 
sánh nhất) 
Và quan trọng nhất các em lưu ý rằng: mục đích của loại câu hỏi này là muốn đánh giá khả năng 
sử dụng ngôn ngữ của em (kĩ năng paraphrase lại từ vựng) chứ không đánh giá khả năng “gia cát 
dự” của các em. 
Cô có ví dụ: 
Your clothes are wet (ướt). 
 các em không được suy là “You have just fallen into the river (bạn vừa rơi xuống sông). 
 các em chỉ được suy là “your clothes are not dry – quần áo của bạn không khô” mà thôi ^^. 
Vậy các em có thể thấy: bản ngữ chỉ đang cố gắng kiểm tra khả năng ngôn ngữ của em về 
“wet=not dry”. 
Vậy, phương pháp trả lời cho loại câu hỏi này là: tìm cụm từ đồng nghĩa với câu hỏi. 
Và, phương pháp ôn luyện: tăng cường vốn từ vựng của mình, tư duy sang cụm từ đồng 
nghĩa với từ vựng vừa học được, luyện tập kĩ năng paraphrase. 
Cùng cô trả lời câu hỏi sau: 
Question 1 refers to the following notice 
SOLID WASTE DIVISION 
Supervisor: Glenn Santos 
Telephone: 508-420-2258 
Fax: 508-428-9139 
Office Hours: Sun thru Sat 7:30 to 3:30 
RECYCLING NOTICE 
Please Release [June 15] 
Barnesville Transfer Station and Recycling Center 
Effective July 1st we will be accepting #1 thru #7 Plastics. 
In our continued effort to make recycling easier for residents for the Town of Barnesville, all 
plastics, tin cans and aluminum foil will be put into one container. 
All paper and cardboard will be put into another container. Glass will continue to be separated 
into two containers. (Clear and Mixed) 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 18 
Please visit our recycling area and see our new setup. 
1. What can be learned from the notice? 
A. The center received an award for its recycling effort 
B. Glenn Santos is in charge of the recycling office 
C. The change will be effective June 15 
D. It is the first time for the residents to implement a recycling plan 
 phân tích và loại đáp án từng câu: 
- Câu A- receive an award  không có thông tin về “giải thưởng” nào cả  loại A 
- Câu C - ...effective June 15  thông tin sai với bài đọc “effective July 1st”  loại C 
- Câu D - It is the first time  không có thông tin và mang tính tuyệt đối hóa  loại D 
 đáp án là B - Glenn Santos is in charge of the recycling office 
Câu trên ta thấy cụm từ “be in charge of sth = chịu trách nhiệm về cái gì  đại diện cho ý nghĩa 
của từ “Supervisor – người giám sát, người chịu trách nhiệm” 
2.7. Loại câu hỏi “NOT TRUE” 
What is (not) TRUE about ~? 
Đây là loại câu hỏi cũng có tần suất xuất hiện nhiều trong bài thi TOEIC. 
Câu hỏi không có key word nào giá trị nên các em sẽ tập trung vào loại trừ các câu trả lời. 
Đáp án sai sẽ là những đáp án: 
- Thông tin sai lệch hoàn toàn với thông tin trong bài; 
- Thông tin không xuất hiện trong bài; 
- Tương tự như loại câu hỏi “suy luận – inference question”, những đáp án mang tính 
chất tuyệt đối hóa thường là đáp án “NOT TRUE” 
Cùng nghiên cứu với cô 1 ví dụ nhé! 
Question 1 refers to the following notice 
THE WAYFARER BOAT COMPANY 
The Wayfarer Boat Company is pleased to announce some changes in its ferry services from 
Batam Island to Singapore. We are confident that the changes will be an improvement and will 
satisfy our many customers. As of August 1 of this year: 
 There will be 25 daily departures from Batam Island, an improvement from the original 
 TOEIC opens excellent job opportunities 
 Website:  Page 19 
15 
 There will be more frequent departures during rush hour times in the morning and 
evening 
 There will be two new ferries helping to transport passengers 
 Both new ferries have a seating capacity of 200 passengers, not 150 like the old ferries 
 Both new ferries will have snack bars, better seating, and several suites 
We would like everyone to know that, for the rest of the year, individual fares will remain 
unchanged. Our hours of operation will also remain from 6 A.M. to 9 P.M. every day. Please 
check our website anytime after July 1 for the new ferry schedule. 
1. Which of the following is NOT true about the ferries? 
A. They are all the same size 
B. They run every day 
C. They travel between Batam and Singapore 
D. They have places to purchase food 
 There will be 25 daily departures true  loại B 
 ferry services from Batam Island to Singapore  true  loại C 
 Both new ferries will have snack bars, better seating, and several suites  true  loại D 
 đáp án A- all the same size NOT TRUE vì tuyệt đối hóa và không có thông tin trong bài 

File đính kèm:

  • pdfchien_thuat_lam_bai_part_7_reading_comprehension_0251.pdf
Tài liệu liên quan