Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng - Phần 2

Situation A: Mr Black‟s tie is damaged by the valet. The tie is very expensive. The valet

is sorry to tell him about it gently.

Situation B: Mr White‟s children ply hide – and – seek in the room. They break the

water tank (thùng nƣớc) of the toilet. Mr White telephones to the

Housekeeping Deparment to report it. The manager asks him not to worry

about it. He‟ll send a repairman to repair it. The guest guest apologizes for

it and says he‟ll pay for the damag

pdf99 trang | Chia sẻ: chuhaianh234 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 407 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Tiếng Anh căn bản cho người bán hàng - Phần 2, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m có 
dùng để viết mực ,giấy rơm và những thanh mực mỏng.
G: Ồ ,Tôi hiểu rồi .Bây giờ bà vui lòng cho tôi biết thêm 
vài chi tiết? 
SA: “Four Treasures of the Study” đƣợc đặt tên gốc cho có 
để viết mực đƣợc sản xuất ở Huizhou,giấy rơm ở 
Xuancheng và thanh mực mỏng ở Duanzhou .Những 
cây cọ dủng để viết mực Huizhou thì nổi tiếng về chất 
liệu của chúng và tay nghề thủ công tinh xảo .Những 
chất liệu dùng cho cọ có thể là lông dê ,lông chồn vàng 
,lông thỏ hoặc là hổn hợp .Những que giấy mực 
Huizhou đƣợc biết “trong ,ƣớt,mềm và sạch”.Ngay khi 
đƣợc viết lên giấy mực đƣợc dính chặt và luôn luôn giữ 
đƣợc nét ban đầu của nó. 
G: Rất tuyệt ,còn về giấy thơm và thanh mực? 
SA: Giấy rơm đƣợc sản xuất ở Xuancheng thì mềm và thấm 
.Đôi khi nó đƣợc gọi là giấy Xuan.Nó có thể đƣa phong 
cách đặc thù của trang Trung Quốc vào một vở kịch 
hoàn chỉnh ,vì vậy hầu hết những họa sĩ Trung Quốc rất 
thích nó .Nó đƣợc đề cao nhƣ là loại quý nhất .Thanh 
mực Suanzhou cũng đƣợc gọi là mực Duan biểu lộ màu 
hồng ,có các vân tinh xảo và vẻ bề ngoài nhẵn nhƣ ngọc 
bích .Nó là loại tốt nhất đƣợc sản xuất ở Trung Quốc . 
G: Bà thật tử tế .Cảm ơn lời giải thích của bà .Bà có thể 
chọn cho tôi một tá cây cọ Huzhou,bốn que giấy mực 
Huizhou,một thanh mực mỏng Duan và 100 tấm giấy 
Xuan.Tất cả là bao nhiêu? 
SA: Để tôi xem .Xin chờ một chút .À ,872 yuan RMB tất cả. 
G: Dƣờng nhƣ giá cao đó . 
SA: Cô biết đó ,thnah mực Duan là 700 yuan RMB .Nó có 
chất lƣợng tốt nhất .Tôi dám nói rằng cô không thể mua 
giá này ở nơi khác . 
G: À,tôi sẽ mua chúng ,thƣa bà tiền đây . 
SA: Cảm ơnđây là tiền thối và biên nhận .Tôi hy vọng 
chúng ta sẽ gặp lại . 
Word List – Danh Mục từ 
Calligraphy :nghệ thuật viết chữ đẹp 
Seal :con hải cẩu 
Stationery :dụng cụ văn phòng 
Insect :côn trùng 
Drunken :say rƣợu 
Delicate :tinh xảo 
Stroke :nét cọ 
Original :bản gốc 
Reproduction :bản đƣợc mô phỏng 
Retain :giữ lại ,vẫn còn giữ 
Vividness :sự sinh động 
Charm :duyên dáng 
Contemporary :cùng thời 
164 
Scroll :giấy cuộn 
Treasure :châu báu ,của quí hiếm 
Study :việc học ,nghiên cứu 
Academy :học viện 
Major :chuyên môn 
Material :chất liệu 
Familiar :quen thuộc 
Shade :nét bóng 
Inkslab :thanh mực 
Craftsmanship :kỷ xảo tinh vi 
Goat :con dê 
Weasel :con chồn 
Mixture :hỗn hợp 
Moist :ẩm ƣớt 
Even :bằng phẳng,không thay đổi 
Firm :chắc chắn 
Touch :nét chạm vào 
Absorbent :thấm đƣợc 
Characteristic :đặc tính 
Tingle :nhuốm màu 
Purple :màu đỏ tím 
Vein :vân (đá ,gỗ 0 
Note-Ghi chú 
1.Qiu Yin ,a famous painter of the Ming Dynasty,was good at 
human figures,especially young ladies ,and most of his 
paitings were done with fine dedicate strokes 
Qiu Yin ,một họa sĩ nổi tiếng triều Minh ,rất giỏi về vẽ hình 
ngƣời ,đặc biệt là những phụ nữ trẻ và hầu hết là những bức 
tranh của ông ta đƣợc vẽ mang những nét tinh xảo 
 2. It‟s a reproduction ,but it retain so well the vividness and 
charm of the original that it is difficult to tell which is the 
original and which is not 
Đó là 1 bản mô phỏng nhƣng vẫn giữ đƣợc nét sinh động và 
duyên dáng đến nổi khó có thể phâ biệt đƣợc đâu là bản gốc 
đâu là không phải 
Exercises-Bài tập 
1.Answer the following questions: 
 Trả lời các câu hỏi sau 
1.What does the guest intend to buy at the couter ? 
2.Are there many different kinds of traditional Chinese painting? 
 And what do they have at the couter? 
3.what kind of painting doesthe guest like best ? 
4.Is the guest satisfied with the painting the shop-assistant 
 recommend to him? 
5.”A Drunken Beauty “ isn‟t an original ,is it? 
6.How do they sell reproductions at the couter? 
165 
7.The guest is interested only in the works by ancient Chinese 
 painters, isn‟t he? 
8.Can you tell me something about the difference between 
 Traditional Chinese paintings and Western oil paintings ? 
9.How much does the guest pay for the two paintings at last? 
10.What kind of paintings can be taken out of the country ? 
And what is the carrier asked to do at Customs? 
2.Complete the following dialogs: 
 Hoàn thành các bài hội thoại sau: 
1.G:Have you got any traditional Chinese paintings here? 
 Sa:.? 
 G:Figures ,especially ancient ladies. 
 Sa:..”Lady Zhaojun Crossing the 
Frontier”? 
 G:What a beautiful lady!who is she? 
 Sa:Wang Zhaojun.She is honoured 
as. 
.. 
 G:That‟s the very thing I want .By the way ,is it an original 
 or not ?you see,I don‟t like the reproduction. 
 Sa: 
 G:If so ,I‟ll take it .How much do you sell it ? 
 Sa:.. 
 G:My ,that‟s too dear! 
 Sa:I should say ,.you see,it is 
done .. 
 ..quite a lot of time. 
 G:however,I can give you no more than 1,500 yuan RMD. 
 Can you sell it for that? 
 Sa:.10%.....................................? 
 G:what you mean is 1,800 yuan RMB.No, I can‟t afford to 
 spend so much money for this painting. 
 Sa:..I‟ll discuss with my boss 
.. 
 .20%off. 
 G:1,600 yuan RMB?well,I‟ll take it at your price. 
3.Make situational dialogs: 
 Hãy làm bài hội thoại với tình huống cho sẵn 
Situation A: A guest wants to buy some pictures with Chinese 
 characteristics.The shop-assistant suggests he buy 
 spring .Festival pictures. 
Situation B:A Japanese guest would like to have something 
 done buy contemporary Chinese calligraphers,The 
 shop –assistant recommends Hu Wensui‟s works 
 to him 
Situation C:A foreign student majoring in Chinese ink-wash 
 painting comes to buy a inkslab.The shop-assistant 
 show her a Duan inkslab but she can‟t afford to buy 
it.She wants something cheaper. 
166 
4.True or false: 
 Đúng hoặc sai 
 ( )1.There are few kinds of traditional Chinese paintings at 
 the couter 
 ( )2.Mr Black likes neither human figures nor landscape 
 ( )3.Seal engraving art is closely related to Chinese 
 Calligraphy. 
 ( )4.Some Chinese paintings are placed on scrolls or in 
 albums.Others are mouted on fans 
( )5.Most Western oil paintings are painted on silk or on 
 Absorbent paper. 
( )6.Generally speaking , Western oil paintings are created 
 by colours and brush touches while traditional Chinese 
 paintings are by lines and strokes 
( )7.Tri-colour glazed pottery wares patterned after the 
 Tang model can not be taken out of the country . 
( )8.Miss Green is a foreign student of Central Academy 
 of Fine Arts 
( )9.So-called mixture consists of two different kinds of 
 wool or hair 
( )10.Among the Four Treasure of the Study ,Duan inkslab 
 Is the most expensive. 
Appdix: Restaurant terms 
Từ dùng trong nhà hàng 
1.Tableware dụng cụ phục vụ ăn uống 
Plate :cái nĩa 
Under plate :đồ lót đĩa 
Dinner plae :đĩa ăn tối 
Relish plate :đĩa đựng đồ gia vị 
Entre dish : đĩa đựng món khai vị 
Meat dish :đĩa đựng thịt 
Vegetable dish :đĩa rau 
cake dish :đĩa trái cây 
rice bowl :chén ăn cơm 
soup bowl :tô đựng súp 
covered bowl :chén có nắp đậy 
earthen pot :bình làm bằng đất nung 
finger bowl :tô đựng nƣớc rửa tay trong khi ăn 
egg cup :tách nhỏ dùng để đựng trứng 
tea pot :bình trà 
coffee pot :bình cà phê 
cream jug :bình đựng kem 
saltcellar :lọ đựng muối 
pepper shaker :lọ đựng tiêu 
mustard pot :bình đựng nƣớc nóng 
toothpick :tăm xỉa răng 
table knife :dao sử dụng trên bàn ăn 
167 
carving knife :dao cắt thịt 
fruit knife :dao cắt bơ 
dessert knife :dao cắt đồ tráng miệng 
table fork :nĩa 
fish fork :nĩa ăn cá 
oyster fork :nĩa ăn ốc 
dessert fork :nĩa ăn tráng miệng 
tablespoon :thìa súp 
teaspoon :thìa cà phê 
soup ladle :cái môi để múc súp 
pastry server :đĩa đĩa đựng bánh 
gobled :ly có chân 
pilsner :ly cao có chân dùng để uống bia 
beer glass :ly uống bia 
beer mug :vại uống bia (có quai cầm) 
champagne glass :ly uống rƣợu sâm banh 
shallow-bowled glass :ly cạn 
cocktail glass :ly uống cocktail 
juice glass :ly ống nƣớc ép trái cây 
carafe ;bình thủy tinh đựng nƣớc hay rƣợu 
 hay bàn ăn 
2.Beverage thức uống 
Vermouth :rƣợu vermouth 
Vodka :rƣợu vodka 
Hocks :rƣợu hocks 
Sandeman Three Star :rƣợu Sandeman Three Star 
Special Fine Brandy :rƣợu Special Fine Brandy 
Hennessy :rƣợu Hennessy 
Martell :rƣợu Martell 
Napoleon :rƣợu napoleon 
J.W.Black Label :rƣợu j.W Black Label 
J.W.Red label :rƣợu J.W Red Label 
White Horse :rƣợu White Horse 
Cherry Brandy :rƣợu Cherry Brandy 
Blackberry Brandy :rƣợu Blackberry Brandy 
Peppermit :kẹo bạc hà 
Grape juice :nƣớc nho 
Tomato juice :nƣớc cà chua 
Sugar cane juice :nƣớc mía 
Syrup of figs ;siro trái sung 
Syrup of almond :sirô trái hạnh đào 
Lemon syrup :sirô chanh 
Lemonade :nƣớc chanh 
Orangeade :nƣớc cam 
Ginger ale :đồ uống ƣớp gừng 
Soda water :nƣớc soda 
Mineral water :nƣớc khoáng 
3.Menu Thực Đơn 
1.Sichuan Cuisine Cách nấu ăn Tứ Xuyên 
-Shredded chicken with :thịt gà sắt lát với nƣớc 
168 
sesame sauce sốt mè 
-Sliced beef tangering flavour :thịt bò xắt miếng có ƣớp 
 gia vị 
-Sauteed scallops with hot and :sò áp chảo với tỏi và ớt 
garlic sauce 
-Madarin fish with spicy sauce :cá nhỏ có gia vị 
-fillet of fish with hot bean :cá nấu với đậu 
Paste 
-fried sliced eel with hot pepper :lƣơn chiên với tiêu 
-sauteed diced chicken with nuts :gà áp chảo nấu đậu và tiêu 
And hot pepper 
-double cooked sliced pork with :thit heo kho tiêu 
hot garlic pepper 
-braised eggplant with hot galic :cà tím ham với tỏi mặn 
sauce 
-sweet and sour cabbage :cải xào chua ngọt 
Hot and sour soup :canh chua 
2.Guangdong Cuisine :Cách nấu ăn Quảng 
 Đông 
Barbecued suckling pig :heo sữa quay 
Barbecued pork :thịt heo quay 
Birds crest with eggs :nƣớc yến nấu với trứng 
Braised fresh abalone :ham ốc với rau 
with vegetable 
Fried slice pigeon with vegetable :bồ câu chiên với rau 
Fried squid with vegetable :bồ câu chiên với rau 
Fried fillet of beef in oyster sauce:thịt bò chiên với nƣớc sốt sò 
Fried dice pork with cashew nut :thịt heo chiên với hột điều 
Sweet and sour pork with pineapple: thit heo nấu chua ngọt 
 với thơm 
 sesame sauce 

File đính kèm:

  • pdftieng_anh_can_ban_cho_nguoi_ban_hang_p2_6504_2148488.pdf
Tài liệu liên quan