"Such as" và "as such"

Nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn cách dùng của "such as" và "as such". Để sử

dụng cho đúng, mời các em cùng tham khảo bài sau.

As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta

hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói:- I'm an English teacher, and

because I'm an English teacher I hate to see grammar mistakes.

Một cách khác diễn đạt câu này văn với nghĩa như vậy là:

- I'm an English teacher, and as an English teacher I hate to see grammar mistakes.

pdf6 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 775 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu "Such as" và "as such", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
"Such as" và "as such" 
 Nhiều người học tiếng Anh nhầm lẫn cách dùng của "such as" và "as such". Để sử 
dụng cho đúng, mời các em cùng tham khảo bài sau. 
As such có hai nghĩa. Nghĩa đầu tiên tương đối khó giải thích, vì thế chúng ta 
hãy thử nhìn vào ví dụ sau. Tôi có thể nói:- I'm an English teacher, and 
because I'm an English teacher I hate to see grammar mistakes. 
Một cách khác diễn đạt câu này văn với nghĩa như vậy là: 
- I'm an English teacher, and as an English teacher I hate to see grammar 
mistakes. 
Tuy nhiên, trong câu này, tôi đã nhắc lại hai lần cụm từ 'an English teacher', vì 
thế cách dễ nhất để nói câu này mà không phải nhắc lại cụm từ đó hai lần là: 
- I'm an English teacher, and as such I hate to see grammar mistakes. 
Trong ví dụ này, chúng ta dùng từ such để thay cho 'an English teacher', để 
không phải nhắc lại lần thứ hai. Đây là một ví dụ khác tương tự. Bạn có thể nói: 
- She's an athlete, and as such she has to train very hard. 
The film was a romance, and as such it had the usual happy ending. 
Chúng ta cũng có thể dùng as such để diễn tả ý một cái gì đó giống hệt, đúng, 
chính xác như trong câu sau: 
- The shop doesn't sell books as such, but it does sell magazines and newspapers. 
Tạp chí và báo cũng là mặt hàng tương tự như sách, nhưng chúng không phải là 
sách. 
- He isn't American as such, but he's spent most of his life there. 
Sống phần lớn cuộc đời mình tại Mỹ không hoàn toàn đồng nghĩa với là người Mỹ. 
Cách dùng Such as dễ hơn. Nó có nghĩa giống như 'like'hay 'for example' (nhưng 
về mặt ngữ pháp thì không hoàn toàn giống như vì thế nên chú ý!). Chúng ta có thể 
dùng such astrong câu sau: 
- There are lots of things to see in London, such asthe Tower of London, the 
London Eye and St. Paul's Cathedral. 
Hay như trong ví dụ sau: 
- Many countries in Europe, such as France and Germany, use Euros. 

File đính kèm:

  • pdfdoc16_8837.pdf
Tài liệu liên quan