Present Continuous (2)

a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau:

Ann đang ở trong xe. Cô ấy đang trên đường đi làm

- She is driving to work

(Cô ấy đang lái xe đi làm)

Điều này có nghĩa là vào lúc này, ngay tại thời điểm chúng ta nói,

cô ấy đang lái xe.

Sau đây là thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous)

I am (= I’m)

pdf5 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 12/09/2016 | Lượt xem: 484 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Present Continuous (2), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PRESENT CONTINUOUS 
 a) Hãy xem xét tình huống mẫu sau: 
Ann đang ở trong xe. Cô ấy đang trên đường đi làm 
- She is driving to work 
(Cô ấy đang lái xe đi làm) 
Điều này có nghĩa là vào lúc này, ngay tại thời điểm chúng ta nói, 
cô ấy đang lái xe. 
Sau đây là thì Hiện tại tiếp diễn (Present Continuous) 
I am (= I’m) 
He/she/it is (=He’s,..v.v....) + driving 
We/they/you are (=we’re,..v.v..) 
Chúng ta dùng thì Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) 
khi nói về một việc nào đó đang diễn ra ngay lúc nói: 
- Please don’t make so much noise. I’m studying. 
(Xin đừng làm ồn quá như thế. Tôi đang học.) (Không dùng “I study”) 
- Where is Margeret? ‘She is having a bath’ 
(“Margeret đâu rồi?” “Cô ấy đang tắm”) (Không dùng “she has”) 
- Let’s go out now. It isn’t raining any more. 
(Bây giờ chúng ta hãy ra ngoài. Trời hết mưa rồi) 
- (At a party) Hello, Ann. Are you enjoying the party? 
(Tại một bữa tiệc) Chào Ann. Bạn thích bữa tiệc này chứ? (Không dùng “Do you 
enjoy”) 
b) Chúng ta cũng dùng Present Continuous khi nói về một việc nào đó diễn ra 
trong khoảng thời gian của lúc nói, nhưng không nhất thiết chính xác ngay lúc 
nói. 
Hãy xem tình huống mẫu sau: 
- Tom and Ann are talking and drinking in a cafe’. Tom say: “I’m reading an 
interesting book at the moment. I’ll lend it to you when I’ve finished it” 
(Tom và Ann đang nói chuyện và đang uống nước tại một quán cà phê. Tom nói: 
“Hiện thời tôi đang đọc một cuốn sách hay lắm. Tôi sẽ cho bạn mượn cuốn sách đó 
khi nào tôi đọc xong”) 
Tom không đọc cuốn sách đó vào lúc anh ta nói. Anh ấy có ý rằng anh ấy đã bắt 
đầu đọc trước đó và hiện thời thì chưa đọc xong. Anh ấy đang đọc nửa chừng. Sau 
đây là một số ví dụ khác: 
- Silvia is learning English at the moment. 
(Hiện thời Silvia đang học tiếng Anh) (Không dùng “learns”) 
- Have you heard about Tom? He is building his own house. 
(Bạn đã nghe tin gì về Tom chưa? Anh ấy đang xây nhà riêng cho anh ta) (Không 
dùng “Builds”) 
Nhưng có thể là ngay lúc nói Silvia và Tom không đang thực hiện những công việc 
này. 
Chúng ta thường dùng Present Continuous khi nói về khoảng thời gian bao gồm 
cả hiện tại. 
Ví dụ: today (hôm nay), this season (mùa này)....... 
- “You’re working hard today”. “Yes, I have a lot to do” 
“Hôm nay bạn làm việc mệt nhọc quá”. “Vâng, tôi có nhiều việc phải làm” 
- Tom isn’t playing football this season. He wants to concentrate on his studies. 
(Mùa này Tom không chơi bóng đá. Cậu ta muốn tập trung vào việc học của mình) 
Chúng ta dùng Present Continuous khi nói về những tình huống đang thay đổi 
- The population of the world is rising very fast 
(Dân số thế giới đang gia tăng rất nhanh) (Không dùng “rises”) 
- Is your English getting better? 
(Vốn tiếng Anh của bạn có khá hơn không?) (Không dùng “Does....get..?”) 

File đính kèm:

  • pdfpresent_continuous_989.pdf
Tài liệu liên quan