Những thành ngữ trái nghĩa nhau

Bất cứ sự việc gì, luôn luôn tồn tại hai mặt của cùng một vấn đề. Và trong tiếng

Anh cũng không ngoại lệ. Một số câu thành ngữ sẽ có câu thành ngữ tương đương

và câu trái nghĩa.

* All good things come to those who wait.

BUT

Time and tide wait for no man.

Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi.

pdf9 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 07/09/2016 | Lượt xem: 849 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những thành ngữ trái nghĩa nhau, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Những thành ngữ trái nghĩa nhau 
 Bất cứ sự việc gì, luôn luôn tồn tại hai mặt của cùng một vấn đề. Và trong tiếng 
Anh cũng không ngoại lệ. Một số câu thành ngữ sẽ có câu thành ngữ tương đương 
và câu trái nghĩa. 
* All good things come to those who wait. 
BUT 
Time and tide wait for no man. 
Những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. 
NHƯNG 
Thời gian không chờ đợi bất kì ai. 
* The pen is mightier than the sword. 
BUT 
Actions speak louder than words. 
Ngòi bút sắc hơn bảo kiếm. 
NHƯNG 
Hành động có giá trị hơn lời nói. 
* Wise men think alike. 
BUT 
Fools seldom differ. 
Những người khôn ngoan thì suy nghĩ giống nhau. 
NHƯNG 
Những kẻ ngu ngốc hiếm khi suy nghĩ khác người. 
* The best things in life are free things. 
BUT 
There's no such thing as a free lunch. 
Những gì cho không là những thứ đáng quý nhất trên cuộc đời. 
NHƯNG 
Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho. 
* Slow and steady wins the race. 
BUT 
Time waits for no man. 
Chậm mà chắc. 
NHƯNG 
Thời gian chẳng chờ đợi ai. 
* Look before you leap. 
BUT 
Strike while the iron is hot. 
Cẩn tắc vô áy náy. 
NHƯNG 
Do dự thì thua thiệt. 
* Do it well, or not at all. 
BUT 
Half a loaf is better than none. 
Được ăn cả, ngã về không. 
NHƯNG 
Thà có còn hơn không. 
* Birds of a feather flock together. 
BUT 
Opposites attract. 
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. 
NHƯNG 
Nam châm trái cực thì hút nhau. 
* Don't cross your bridges before you come to them. 
BUT 
Forewarned is forearmed. 
Đừng nên nói trước kẻo bước không qua./Đừng cầm đèn chạy trước ô tô/Đừng có 
lo bò trắng răng. 
NHƯNG 
Biết trước là sẵn sàng trước. 
* Doubt is the beginning of wisdom. 
BUT 
Faith will move mountains. 
Nghi ngờ là khởi đầu của sự thông thái. 
NHƯNG 
Lòng tin sẽ di chuyển được cả núi non. 
* Great starts make great finishes. 
BUT 
It ain't over 'till it's over. 
Đầu xuôi đuôi lọt. 
NHƯNG 
Còn nước còn tát. 
* Practice makes perfect. 
BUT 
All work and no play makes Jack a dull boy. 
Khổ luyện thành tài, miệt mài thành giỏi. 
NHƯNG 
Làm mà không chơi khiến con người ta mụ người. 
* Silence is golden. 
BUT 
The squeaky wheel gets the grease. 
Im lặng là vàng. 
NHƯNG 
Con có khóc mẹ mới cho bú. 
* You're never too old to learn. 
BUT 
You can't teach an old dog new tricks 
Học không bao giờ là muộn. 
NHƯNG 
Tre già khó uốn. 
* What's good for the goose is good for the gander. 
BUT 
One man's food is another man's poison. 
Ai cũng như ai. 
NHƯNG 
Thức ăn của người này là thuốc độc với người khác. 
* Absence makes the heart grow fonder. 
BUT 
Out of sight, out of mind. 
Sự xa cách làm nên sự trìu mến/nuông chiều trong tình yêu. 
NHƯNG 
Xa mặt cách lòng. 
* Too many cooks spoil the broth. 
BUT 
Many hands make light work. 
Lắm thầy thối ma. 
NHƯNG 
Đoàn kết là sức mạnh. 
* Hold fast to the words of your ancestors. 
BUT 
Wise men make proverbs and fools repeat. 
Nên tuân thủ lời dạy của tổ tiên. 
NHƯNG 
Người khôn làm nên lời dạy còn kẻ khờ thì làm theo. 

File đính kèm:

  • pdfdoc4_7506.pdf
Tài liệu liên quan