Những điều nên làm và không nên làm trong bài thi ielts

Quản lý thời gian

Nên nhớ bạn chỉ có 60 phút để trả lời câu hỏi và viết đáp án vào bảng trả lời

Đọc lời chỉ dẫn một cách cẩn thận

Làm chính xác những gì mà bạn được yêu cầu.

pdf3 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 15/09/2016 | Lượt xem: 791 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Những điều nên làm và không nên làm trong bài thi ielts, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHỮNG ĐIỀU NÊN 
LÀM VÀ KHÔNG NÊN 
LÀM TRONG BÀI THI 
IELTS 
 Bài viết đưa ra những điều khuyên bạn nên làm hay không nên làm trong khi 
làm bài thi IELTS 
Nên làm Không nên làm 
Quản lý thời gian 
Nên nhớ bạn chỉ có 60 phút để trả lời 
câu hỏi và viết đáp án vào bảng trả 
lời 
Đọc lời chỉ dẫn một cách cẩn thận 
Làm chính xác những gì mà bạn 
được yêu cầu. 
Chú ý vào những ví dụ 
Những ví dụ thường cung cấp cho 
bạn những thông tin có giá trị 
Sử dụng bảng thuật ngữ 
Nên sử dụng bản thuật ngữ (nếu có) 
vì nó sẽ giúp bạn hiểu nghĩa các từ 
chuyên ngành. 
Đọc trước các câu hỏi 
Lãng phí thời gian 
Nên học cách đọc lướt để tìm ý trong 
bài một cách hiểu quả 
Quay về điểm xuất phát 
Đối với hầu hết các câu hỏi, hầu hết 
các câu trả lời nằm theo thứ tự các 
thông tin của bài đọc. 
Quên 
Nhiều câu hỏi có thể sẽ được hỏi 
trước hoặc sau bài đọc 
Quá lo lắng 
Đối với câu hỏi mà bạn không thể trả 
lời thì để nó qua một bên. Bạn có thể 
trả lời nó sau. 
Cố gắng hiểu nghĩa từng từ 
Khi đọc trước các câu hỏi, bạn có thể 
nắm được ý mà bạn đang tìm. 
Không trả lời quá số lượng từ cho 
phép 
Nếu bạn được yêu cầu “không được 
trả lời quá 3 từ”, khi trả lời chỉ nên 
điền 3 hoặc ít hơn 3 từ. 
Chú ý lỗi chính tả 
Đừng làm mất điểm vì sai lỗi chính 
tả. 
Chú ý các điểm ngữ pháp 
Một số câu hỏi ngắn yêu cầu bạn viết 
một đoạn văn. Hãy nhớ rằng yếu tố 
ngữ pháp cũng sẽ đựợc tính khi 
chấm điểm. 
Đừng cố gắng hiểu hết từng từ mà 
đọc tổng thể câu hỏi. 
Quên điền trên bảng trả lời câu 
hỏi 
Nếu bạn đang trả lời trên bài kiểm 
tra, bạn nên chuyển đáp án của mình 
sang bảng trả lời. 
Viết nhiều hơn cần thiết 
Ngay cả khi bạn sử dụng đúng từ 
trong câu trả lời, nó vẫn sẽ tính là sai 
nếu đề yêu cầu chỉ được sử dụng một 
từ 
Hốt hoảng 
Học cách sử dụng mẹo làm bài thi 
IELTS bạn sẽ làm bài tốt hơn. 

File đính kèm:

  • pdfnhung_dieu_nen_lam_va_khong_nen_lam_trong_bai_thi_ielts_525.pdf
Tài liệu liên quan