Nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên trường đại học ngoại thương

Kiểm tra đánh giá là công việc quan trọng đối với mọi hoạt động dạy học nhằm đo lường hiệu quả

của quá trình dạy học so với mục tiêu đã đặt ra ban đầu và phản ánh khách quan chất lượng đào

tạo. Do vậy hoạt động kiểm tra-đánh giá cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và song

song với nhiệm vụ nâng cao chất lượng dạy và học tại mỗi cơ sở đào tạo. Từ việc nghiên cứu khái

niệm tiếng Pháp chuyên ngành, kiểm tra đánh giá trong giảng dạy ngoại ngữ và thực trạng hoạt

động kiểm tra đánh giá trình độ sinh viên tiếng Pháp chuyên ngành hiện nay tại trường ĐH Ngoại

thương, bài viết tập trung đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra đánh giá

tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương.

pdf10 trang | Chia sẻ: phuthai499 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 250 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nâng cao hiệu quả kiểm tra, đánh giá trình độ tiếng Pháp chuyên ngành của sinh viên trường đại học ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 động, công 
cụ marketing cụ thể, làm mất thời gian, thậm chí 
làm sai lệch mục tiêu và đặc thù giảng dạy tiếng 
Pháp chuyên ngành dựa trên phân tích và khai thác 
các diễn ngôn chứa thông tin chuyên ngành của 
lĩnh vực chuyên môn. 
Các khoa cần có các buổi họp chuyên đề về 
chương trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá trình 
độ sinh viên nhằm tạo tính thống nhất và liên hoàn 
trong nội dung giảng dạy và hình thức đánh giá 
sinh viên phù hợp với mục tiêu đào tạo của mỗi 
chuyên ngành, giúp các giảng viên cập nhật được 
các kiến thức và yêu cầu mỗi cho mỗi môn tiếng 
Pháp chuyên ngành được giảng dạy trong trường. 
Hoạt động kiểm tra đánh giá có ý nghĩa vô cùng 
to lớn đối với chất lượng đầu ra của sinh viên, nên 
nhà trường cần nhìn nhận và đánh giá cao hơn tầm 
quan trọng của hoạt động kiểm tra đánh giá của 
giảng viên trên lớp. Trọng số các điểm thành phần 
cấu thành nên điểm tổng kết cần được linh động 
hơn. Ngoài ra việc khuyến khích và tính thù lao 
kiểm tra đánh giá cho cả giảng viên đứng lớp và 
giảng viên chủ nhiệm lớp, chủ nhiệm khóa được 
cải thiện hơn cũng sẽ giúp giảng viên chuyên tâm 
làm việc có hiệu quả cao.
Về phía giảng viên
Để hoạt động kiểm tra đánh giá đạt được hiệu 
quả tối ưu, chính giảng viên cần nâng cao ý thức, 
trách nhiệm của bản thân trong việc nghiêm túc 
nhìn nhận kết quả học tập của sinh viên, đầu tư thời 
gian và công sức thiết kế và đề xuất các phương 
thức và công cụ đánh giá sinh viên phù hợp với 
đặc thù của môn học.
Kiểm tra đánh giá có mối quan hệ biện chứng 
với chất lượng bài giảng: khi hoạt động kiểm tra 
đánh giá nghiêm túc, sát sao sẽ buộc sinh viên phải 
học tập và nghiên cứu cẩn thận hơn, bài giảng do 
vậy sẽ đạt được hiệu quả cao do nhận được sự tập 
trung và chú tâm của toàn thể sinh viên; Và ngược 
lại khi bài giảng được đầu tư xây dựng với nhiều 
hoạt động ngôn ngữ tích cực và được phân định 
mục tiêu của từng bài học cụ thể sẽ giúp giảng viên 
đánh giá và phân loại sinh viên chuẩn xác hơn. Vì 
vậy, giảng viên cần: 
Hướng dẫn sinh viên tự học trước khi đến lớp 
dự học để đánh giá tính nghiêm túc, sự chuyên cần 
và khả năng chủ động trong công việc của sinh 
viên nhằm tránh việc sinh viên đến trường học mỗi 
tiết học bắt đầu từ “mốc số không”, tránh việc sinh 
viên vào giờ mới bắt đầu khởi động, học thụ động. 
63KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 18 (3/2019)
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v
Để rèn luyện kỹ năng tự học, rèn luyện phong 
cách học tập tích cực, chủ động, giảng viên cần 
hướng dẫn sinh viên cách tìm và đọc các tài liệu, 
chuẩn bị bài, học trước bài ở nhà, đến lớp sẽ học 
tập trong tâm thế chủ động, không phải mất thời 
gian vào “làm quen” với bài học mới, để đến lớp 
không phải mất thời gian làm quen với bài học 
mới. Buổi học sẽ trở thành buổi sinh hoạt chung 
cởi mở giữa sinh viên và giảng viên. Sinh viên 
có thể trình bày, thảo luận, thể hiện sự hiểu biết, 
giới thiệu các vấn đề mình quan tâm, hay các quan 
điểm, nhận định của mình trước đám đông - đây là 
kỹ năng mềm mà hầu hết các bạn trẻ còn thiếu và 
yếu khi bước vào môi trường làm việc xã hội. Qua 
đó, giảng viên có thể đánh giá được sự chuyên cần, 
khả năng học tập, nghiên cứu và ứng dụng của sinh 
viên trong mỗi môn học.
Ngoài ra, để kiểm tra đánh giá được tính 
chuyên cần và khả năng tự học, tự nghiên cứu của 
sinh viên chính xác hơn, giảng viên nên yêu cầu 
mỗi sinh viên lần lượt các tuần sẽ phải dành thời 
gian để giải quyết các vấn đề có liên quan đến học 
phần và ghi chép tóm tắt chi tiết các ý chính của 
các vấn đề. Sau đó, kết quả ghi chép khi đọc giáo 
trình, tài liệu tham khảo liên quan đến học phần 
cần được tập hợp lại làm thành “Hồ sơ tự học học 
phần”, lưu trữ lâu dài, làm hành trang cho sinh 
viên khi ra trường, làm việc. Giảng viên sẽ kiểm 
tra việc tự học của sinh viên qua “Hồ sơ tự học học 
phần” và đánh giá bằng cột điểm tự nghiên cứu. 
Hướng dẫn sinh viên tham gia tích cực vào giờ 
học trên lớp và đánh giá, tự đánh giá chất lượng 
nghiên cứu và thực hành ngay tại lớp. Theo mô 
hình giảng dạy mới lấy người học là trung tâm, 
giờ dạy học được đánh giá là tích cực khi giảng 
viên giảng dạy trên cơ sở sự chuẩn bị chủ động 
của sinh viên, tương tác giữa sinh viên với nhau 
và tương tác giữa thầy và trò. Do vậy, khi dạy học 
bài mới, giảng viên sẽ có những bài tập, câu hỏi để 
sinh viên cùng thảo luận, thực hành theo cặp, hoặc 
nhóm để làm rõ những vấn đề mà sinh viên đã tự 
nghiên cứu ở nhà và giải đáp các thắc mắc của sinh 
viên. Giảng viên chủ trì các cuộc thảo luận hoặc để 
một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên trình bày 
ý kiến quan điểm và chủ trì cuộc thảo luận và có 
phiếu đánh giá về chất lượng nghiên cứu và tính 
tích cực tham gia bài học của sinh viên. 
Hướng dẫn sinh viên tự học ở nhà. Đặc điểm 
của giai đoạn này là sinh viên đã có kiến thức và kỹ 
năng bước đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là củng cố, mở 
rộng kiến thức, nâng cao kỹ năng (kỹ năng gắn với 
bài học) cho sinh viên. Do vậy câu hỏi và bài tập 
ở giai đoạn này cần chú trọng hướng sinh viên vào 
các năng lực: hệ thống hóa, khái quát tổng hợp, kết 
nối, tổng thuật nhiều tài liệu, tiếp tục giải quyết các 
bài tập, tình huống gắn với thực tế chuyên ngành. 
Ví dụ giảng viên yêu cầu sinh viên ghi âm lại bài 
hội thoại do sinh viên tự xây dựng, đọc diễn cảm 
một đoạn văn hay hát một bài hát theo chủ đề bài 
học và nộp lại cho giảng viên vào buổi học sau. Từ 
đó giảng viên cũng có thể giám sát được việc rèn 
luyện và thực hành của sinh viên tại nhà và đánh 
giá được sự phát triển của từng sinh viên trong mỗi 
kỹ năng ngôn ngữ riêng biệt.
Về phía sinh viên
Cần ý thức được tầm quan trọng của việc tự 
đánh giá trình độ và vai trò của các đánh giá đối 
với hoạt động nghề nghiệp sau khi ra trường. 
Chủ động liên lạc hỏi các giảng viên trên lớp 
và các bạn sinh viên trong trường các cách tự học 
và tự đánh giá trình độ ngôn ngữ chuyên ngành để 
rèn luyện và nâng cao chất lượng học tập và thực 
hành của bản thân. 
Tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa do 
Khoa tiếng Pháp và Nhà trường tổ chức, các chương 
trình Expédition, các buổi tọa đàm chuyên môn 
bằng tiếng Pháp do Câu lạc bộ Tiếng Pháp trường 
Đại học Ngoại thương tổ chức hàng quý, hàng năm 
để tự tạo cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học 
tập bằng tiếng Pháp và tự nhìn nhận, đánh giá được 
chất lượng ngoại ngữ chuyên ngành của bản thân. 
Từ đó có thể đưa ra được phương án và lộ trình 
tự học tập nâng cao trình độ của bản thân dưới sự 
hướng dẫn và giúp đỡ của giảng viên chủ nhiệm. 
64 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 18 (3/2019)
v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
Cùng với các bạn sinh viên trong lớp, trong 
khóa, trong trường, có các sáng kiến đánh giá chéo 
lẫn nhau để cùng giúp nhau tiến bộ trong học tập.
3. KẾT LUẬN 
Đẩy mạnh công tác kiểm tra đánh giá kết quả 
học tập của sinh viên sẽ góp phần quan trọng trong 
việc nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường 
và đảm bảo chất lượng đầu ra của sinh viên. Giảng 
dạy tiếng Pháp chuyên ngành vốn mang các đặc 
thù và yêu cầu riêng biệt nên hoạt động kiểm tra 
đánh giá cần thực hiện song song với các hoạt động 
dạy và học trên lớp. Do vậy, giảng viên cần đầu tư 
thời gian xây dựng và thực hiện các tiêu chí đánh 
giá sát với mục tiêu của từng môn học và điểm số 
phản ánh khách quan, trung thực về trình độ sinh 
viên. Để làm tốt việc này đòi hỏi sự tận tâm, trách 
nhiệm của giảng viên, tính tự giác và ý thức của 
sinh viên và sự quan tâm, hỗ trợ rất lớn từ các cấp 
quản lý thuộc trường Đại học Ngoại thương./. 
Tài liệu tham khảo:
Gardner, R.C., and W.E. Lambert (1972), Attitude 
and Motivation in Second Langue Learning, MA: 
Newbury House, Rowley, Boston.
Nilson, Linda, B. (2003), Improving student peer 
feedback, College teaching, 34-38.
Bensalem D. (2010), “En quoi la pédagogie de projet 
permet–elle du sens à l’enseignement du français?”, 
Synergies Algérie, 9, 75-82, Algérie.
Cuq J-P (2007), Dictionnaire de didactique du 
français langue étrangère et seconde (CLE 
international), 109.
Dugal M. (2008), “La pédagogie de projet”, notes de 
cours, mis en ligne sur le site: 
ca/nobel/k34005/pedagogie_%20projet.htm, 
truy cập ngày 8/11/2018.
Galisson (Robert) et Coste (Daniel) (1976), Dictionnaire 
de didactique des langues, Revue belge de 
Phisologie et d’Histoire, Belge.
Marc Romainville (2002) “L’évaluation des acquis 
des étudiants dans l’enseignement universitaire”, 
Rapport établis à la demande du Haut Conseil de 
l’évaluation de l’école, 12/2002, Paris. 
Sylviane Bachy, Marcel Lebrun et Denis Smidts 
(2010), “Un modèle-outil pour fonder l’évaluation 
en pédagogie active: impact d’une formation sur 
le développement professionnel des enseignants”, 
Revue internationale de Pédagogique et 
l’Enseignement Supérieur, Paris, France.
le-monde/, truy cập ngày 10/11/2018.
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF TESTING AND ASSESSMENT
OF STUDENTS’ FRENCH FOR SPECIFIC PURPOSES
AT THE FOREIGN TRADE UNIVERSITY 
NGUYEN THI HUONG THAO
Abstract: Testing and assessment are of vital significance to all teaching activities. Testing and 
assessment are of vital significance to all teaching activities for measuring the quality of teaching 
in comparison to the already-set goals and objectively evaluating the overall education quality. 
Therefore, the improvement of teaching and training quality should be implemented parallel to 
the innovation and betterment of testing and assessing methods. By studying the definitions of 
testing and assessment, analyzing the features of French teaching, and highlighting limitations 
in the current testing and assessment situation at the Foreign Trade University, the article puts 
forward a number of solutions to enhance the overall accuracy and effectiveness of the work.
Keywords: assessement, testing, French for Specific Purposes 
Received: 16/12/2018; Revised: 02/01/2019; Accepted for publication: 25/02/2019

File đính kèm:

  • pdfkhnnqs_18_3_2019_55_64_nguyen_t_huong_thao_6122_2136259.pdf
Tài liệu liên quan