Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên và sinh viên năm thứ ba khoa tiếng anh, học viện khoa học quân sự

Việc đổi mới phương pháp dạy và học ngoại ngữ

ngày càng được coi trọng. Lối truyền đạt một

chiều khi mà giáo viên đóng vai trò trung tâm

trong giờ học, đang nhường chỗ cho phương

pháp lấy người học làm trung tâm để phát huy

tính chủ động, học tập và sáng tạo cũng như khả

năng tự học của người học. Trên thực tế, ở Học

viện Khoa học Quân sự, hầu hết việc giảng dạy

các kỹ năng ngoại ngữ nói chung, kỹ năng viết nói

riêng cho đối tượng học viên, sinh viên năm thứ

3, Khoa tiếng Anh ngày càng được coi trọng và

kiện toàn. Tuy nhiên, chất lượng dạy và học môn

này vẫn chưa đạt được như mong muốn. Qua kết

quả điều tra cho thấy tỷ lệ học viên, sinh viên thi

lại và học lại kỹ năng này rất cao. Tương tự, đối

tượng này gặp rất nhiều khó khăn trong việc học

môn học này.

pdf8 trang | Chia sẻ: phuthai499 | Ngày: 18/12/2020 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy kỹ năng viết cho học viên và sinh viên năm thứ ba khoa tiếng anh, học viện khoa học quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i viết tiếp theo tốt hơn. Mục 
đích của hoạt động này là kiểm tra khả năng tiếp 
94 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 2 - 7/2016
v NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
thu lý thuyết và vận dụng lý thuyết viết vào thực 
tiễn của từng người học. Bên cạnh đó, giáo viên 
có thể chỉnh sửa phương pháp dạy dựa theo 
những nhận xét và gợi ý mà học viên/sinh viên 
đưa ra. Hơn nữa, giáo viên còn kiểm tra được độ 
nghiêm túc, tinh thần tự học và thái độ học hỏi 
lẫn nhau từ những lỗi sai của chính bản thân từng 
người học. 
Bước thứ tám: Người học được yêu cầu viết bản 
thứ ba hoặc bản cuối nếu như bài viết thứ hai đã 
khá hoàn chỉnh. Hoạt động này cũng được tiến 
hành ở nhà. Sau đó nộp lại cho giáo viên để được 
chấm và sửa lỗi. 
Bước thứ chín: Người học được yêu cầu thực hiện 
hoạt động tự đánh giá cho bài viết của mình dựa 
trên các câu hỏi cho sẵn. Các câu hỏi này được 
thiết kế nhằm giúp họ tự nhìn lại quá trình viết 
của mình để kiểm tra sự tiến bộ cũng như thái 
độ học tập của mình. Hơn nữa, các câu hỏi được 
thiết kế nhằm giúp họ tự học được những lỗi sai 
của chính bản thân mình và đưa ra các giải pháp 
tự hoàn thiện các bài viết của mình. Ngoài ra, các 
câu hỏi này còn tạo cơ hội cho họ nhận xét về 
phương pháp dạy của giáo viên. 
Bước thứ mười: Người học được yêu cầu tự đánh 
giá về những khó khăn và thuận lợi của việc áp 
dụng phương pháp học viết quá trình vào học 
kỹ năng viết vào tờ phản hồi và cho điểm vào tờ 
chấm điểm đã được thiết kế sẵn. Tờ tự chấm điểm 
này được thiết kế dựa trên những yêu cầu cơ bản 
của văn viết hàn lâm theo chuẩn IELTS và mức độ 
hoàn thành từng hoạt động của người học cũng 
như những nhận xét mà giáo viên đưa ra ở từng 
bài viết. Mục đích của tờ chấm điểm này là tạo cơ 
hội cho người học nhìn nhận lại cả quá trình học 
viết một cách hệ thống cũng như tạo nên sự bình 
đẳng trong việc chấm điểm của họ vì số điểm 
của môn học là điểm trung bình chung của họ tự 
chấm và của giáo viên chấm. 
Bước thứ mười một: Giáo viên chấm điểm cho 
người học theo tờ chấm điểm. 
Bước thứ mười hai: Người học được yêu cầu sắp 
xếp tất cả các bài viết và tờ đánh giá hoặc sửa lỗi, 
tờ tự đánh giá, chấm điểm của từng bài một cách 
hệ thống và theo trình tự về mặt thời gian. 
Bước thứ mười ba: Người học được yêu cầu phô tô 
toàn bộ tập bài và nộp cho giáo viên bản phô tô.
2.5. Thiết kế nhiều dạng bài tập thực hành viết 
và các hoạt động phục vụ cho việc dạy viết
Krashen (1982) khẳng định rằng, việc thiết kế tài 
liệu dạy học và các hoạt động dạy học chính là 
một phương tiện quan trọng trong việc tiếp thụ 
ngoại ngữ của người học vì đây là dữ liệu đầu vào 
quan trọng của quá trình tiếp thụ tri thức. Nhờ 
vậy, người học sẽ phát huy tính tích cực, chủ động, 
sáng tạo của mình. Hơn nữa, người học sẽ có 
nhiều cơ hội học tập thông qua các hoạt động đa 
dạng, kích thích sự tìm tòi, khám phá để tiếp cận 
ngày càng sâu trong quá trình học tập của mình.
Để thực hiện tốt giải pháp này, giáo viên cần 
chuẩn bị các hoạt động và các dạng bài tập cho 
một giờ dạy học viết thật kỹ lưỡng. Đây là hoạt 
động xây dựng kế hoạch dạy học cho một bài 
học cụ thể, thể hiện mối quan hệ tương tác giữa 
người dạy và người học, giữa người học với nhau 
nhằm đạt được những mục tiêu của bài giảng.
Giáo viên cần căn cứ vào mục tiêu từng bài giảng, 
nội dung trọng tâm, trọng điểm của mỗi bài, các 
trang thiết bị dạy học sẵn có, trình độ của người 
học, sĩ số lớp học, độ tuổi người học, thời điểm 
dạy viết, thời lượng dành cho mỗi bài dạy viết, 
đặc điểm tâm, sinh lỹ của người học để thiết kế 
những hoạt động học viết, những bài tập dành 
cho từng bài cụ thể một cách phù hợp.
Sau đây là một số bước thiết kế một hoạt động 
dạy và học viết:
+ Bước 1: Xác định mục tiêu của bài học căn cứ 
vào chuẩn kiến thức, kĩ năng, trình độ, năng lực, 
tâm sinh lý của người học và những nội dung 
trọng tâm, trọng điểm của bài. 
+ Bước 2:  Nghiên cứu giáo trình và các tài liệu 
tham khảoliên quan đến bài dạy viết để hiểu 
chính xác, đầy đủ những nội dung của bài học; 
95KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 2 - 7/2016
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI v
xác định những kiến thức, kỹ năng cần giảng 
dạy; xác định trình tự logic của bài học. Bước này 
đòi hỏi giáo viên cần đọc kĩ nội dung bài học và 
hướng dẫn tìm hiểu bài trong giáo trình để hiểu, 
đánh giá đúng nội dung bài học rồi mới chọn 
đọc thêm các tài liệu tham khảo để hiểu sâu, hiểu 
rộng nội dung bài học. 
 + Bước 3: Xác định khả năng đáp ứng các nhiệm 
vụ của người học như: khối lượng kiến thức, kỹ 
năng cần giảng dạy ở từng bài, những kiến thức 
đã giảng dạy, dự kiến những khó khăn, những 
tình huống có thể nảy sinh và các phương án giải 
quyết. Bước này đòi hỏi giáo viên không những 
phải nắm vững nội dung bài học mà còn phải hiểu 
đối tượng người học để lựa chọn phương pháp 
dạy viết phù hợp, phương tiện dạy học, các hình 
thức tổ chức dạy học và các hoạt động cặp nhóm, 
hoạt động sửa lỗi, hoạt động đánh giá bài viết 
của người học sao cho phù hợp với yêu cầu đề ra. 
+ Bước 4:  Lựa chọn phương pháp dạy viết phù 
hợp – thường là phương pháp dạy viết quá trình, 
phương tiện dạy học, hình thức tổ chức dạy học 
và cách thức sửa lỗi thích hợp nhằm giúp người 
học học tập tích cực, chủ động, sáng tạo. Bước 
này đòi hỏi giáo viên cần quan tâm tới việc phát 
huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo, rèn 
luyện thói quen và khả năng tự học, tinh thần 
hợp tác, tinh thần học tập theo cặp, nhóm trong 
những tình huống khác nhau trong học tập và 
trong thực tiễn; tác động đến tư tưởng và tình 
cảm để đem lại niềm vui, hứng thú trong học tập 
cho người học. 
+ Bước 5: Thiết kế bài tập và hoạt động viết. Ở 
bước này, giáo viên thiết kế nội dung, nhiệm vụ, 
cách thức hoạt động, thời gian và mục tiêu, yêu 
cầu cần đạt được cho từng hoạt động dạy của 
giáo viên và hoạt động học tập. Về phân tích nội 
dung các bài trong giáo trình, thường phải phân 
tích về lý thuyết viết. Hơn nữa, cần xác định khối 
kiến thức mới và mối liện hệ với kiến thức đã học. 
Cuối cùng là, giáo viên cần xác định hệ thống các 
bài luyện tập vận dụng tri thức tại lớp và ở nhà; 
cách hướng dẫn người học giải quyết thông qua 
biện pháp liên hệ nội nội dung tài liệu học tập với 
cuộc sống, với thực tiễn xây dựng đất nước, với 
tri thức của các bộ môn khác, những cơ sở hình 
thành thế giới quan khoa học. 
Tóm lại, việc thiết kế bài tập viết cho học viên, 
sinh viên là vô cũng cần thiết. Tuy nhiên, giáo viên 
cần cân nhắc những yếu tố trên đây khi thiết kế 
bài tập hợp lý và phù hợp với đối tượng nghiên 
cứu trên đây.
3. KẾT LUẬN
Trên đây là một số giải pháp chính nhằm nâng 
cao kỹ năng viết cho học viên, sinh viên năm thứ 
ba Khoa tiếng Anh, Học viện Khoa học Quân sự. 
Hy vọng rằng những giải pháp trên đây góp phần 
nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho 
đối tượng người học này tại Học viện Khoa học 
Quân sự.
Tài liệu tham khảo:
1. Chaudron, C. (2001). Second language 
classrooms: Research on teaching and learning. 
Cambridge: Cambridge University Press. In 
Celce-Murcia, M. (Ed.), (2001). Teaching English as 
a second or foreign Language (3rd ed.). New York: 
Heinle & Heinle. 
2. Cheung, M. (1999). The process of innovation 
adoption and teacher development, Education 
and Research in Education, 13, 2, pp.55-75, 
3. Ferris, D. (1999). The Case for Grammar 
Correction in L2 Writing Classes: A Response 
to Truscott. (1996). Journal of Second Language 
Writing, 8(1), pp.1-11.
4. Flower, L., & Hayes, J. (1981). A cognitive 
process theory of writing. College Composition 
and Communication, 32(4), pp. 365-387.
5. Harmer J. (2004). How to Teach English. London: 
Longman. 
6. Hedgcock, J. and Lefkowitz, N. (1996). Some 
Input on Input: Two Analysis on Student 
Response to Expert Feedback in L2 Writing. The 
Modern Language Journal, 80(3), pp. 287 – 308.
96 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 2 - 7/2016
v NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
7. Hyland, K. (2003). Second Language Writing. 
CUP.
8. Jarvis, D. J. (2002). The Process Writing Method. 
The Internet TESL Journal, 8(7). Available at 
Retrieved on September, 26th 2006.
9. Krashen, S. (1982). Principles and practice in 
second language acquisition. Oxford: Pergamon 
Press.
10. Leki, I. (1991). Teaching Second Language 
Writing: Where We Seem to Be. English Teacher 
Forum. April, 8(11).
11. Long, M., & Porter, P. (1985). Group work, 
interlanguage talk and second language 
acquisition. TESOL Quarterly, 19(2), pp. 207-227.
12. Paulus, T. M. (1999). The Effect of Peer and 
Teacher Feedback on Student Writing. Journal of 
Second Language Writing, 8(3), pp. 265 – 289. 
13. Ur, P. (1999). A Course in Language Teaching. 
Cambridge: CUP.
14. Zamel, V. (1983). The composing process of 
advanced ESL students: Six case studies. TESOL 
Quarterly, 17, pp.165–187.
MAJOR SOLUTIONS TO IMPROVING THE 
QUALITY OF TEACHING AND LEARNING 
WRITING SKILLS FOR THIRD-YEAR STUDENTS 
OF THE ENGLISH DEPARTMENT AT MILITARY 
SCIENCE ACADEMY
 Abstract: Improving the quality of teaching and 
learning of the 4 English skills in general, writing 
skills in particular has been considered one of the 
first priorities at the Military Science Academy. 
This study focuses on seeking major solutions to 
improving the quality of teaching writing skills for 
the third-year students at the English Department 
– Military Science Academy (MSA). The paper 
also points out that the solutions depend mainly 
on three major groups of factors: the teaching 
staff, learners and education managers. All the 
findings are based on the results of surveys, 
questionnaires, interview and experiments. 
Hence, they hopefully serve as useful references 
for deeper studies related to teaching and writing 
skills at MSA.
Keywords: solution, writing skills, error correction, 
teaching methodology
Ngày nhận: 15/7/2016
Ngày phản biện: 25/7/2016
Ngày duyệt đăng: 28/7/2016

File đính kèm:

  • pdf10_1047_2137195.pdf
Tài liệu liên quan