Mẹo hỏi đường bằng tiếng Anh

Trong một số trường hợp bạn đi du lịch hay thăm quan ở nước ngoài bạn phải sử

dụng tiếng Anh nhưng không biết phải làm sao với vốn kiến thức không được

nhiều. Dưới đây là những chỉ dẫn giúp bạn hỏi đường dễ dàn hơn.

pdf10 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 09/09/2016 | Lượt xem: 660 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Mẹo hỏi đường bằng tiếng Anh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẹo hỏi đường bằng tiếng Anh 
 Trong một số trường hợp bạn đi du lịch hay thăm quan ở nước ngoài bạn phải sử 
dụng tiếng Anh nhưng không biết phải làm sao với vốn kiến thức không được 
nhiều. Dưới đây là những chỉ dẫn giúp bạn hỏi đường dễ dàn hơn. 
Bạn đã bao giờ trong một tình huống dở khóc dở cười như thế này chưa? 
A: Stop the car and ask that person for directions. 
B: No. I’ll look at the map and then the GPS. 
A: But you got us lost 
Sau đây là những đoạn hội thoại có thể giúp bạn tránh được tình huống đó và đặc 
biệt hơn là có thể tự tìm đường khi bạn đang ở một nước nói tiếng Anh. 
Hội thoại mẫu về cách hỏi và chỉ đường 
Bạn: Do you know where is the central bus station? 
A: Yes. Turn right at the next traffic light. It’s near the post office. 
Bạn: How can I get to the train station? 
A: Take this road until you see the shopping center. The train station is across from 
the park. 
Bạn: Where is the Supermarket? 
A: It is in the mall. 
Bạn: How far is it from here? 
A: About 5 minutes drive. At the next junction make a U-turn on the one-way 
street. The mall will be on your left. 
Bạn: Is this the direction to the beach? 
A: You are going in the wrong direction. Turn around. Go back that way you came 
and turn left at the lights. 
Bạn: Is there a pharmacy nearby? 
A: Yes, it is just up the walkway, after the stop sign on your right. 
Bạn: Is there a Church nearby? 
A: Yes, drive straight, through the roundabout. You will see a Church along the 
boulevard. You can park in the adjacent parking lot. 
Bạn: Where is the museum? 
A: Next to the Synagogue on the boardwalk. 
Bạn: How can I get to the airport from here? 
A: To get there, take the freeway north. Turn off at the 3rd exit. You will see signs 
from there. 
 * Những mẹo khác 
Nếu bạn đưa ra chỉ dẫn đường qua điện thoại, nhớ nói chuyện từ từ để người tiếp 
nhận thông tin kịp viết lại các chỉ dẫn một cách chính xác. Sau đó kiểm tra lại xem 
người tiếp nhận thông tin có hiểu đúng các chỉ dẫn không. 
Nếu nói chuyện trực tiếp với người tiếp nhận thông tin, thì dùng tay của bạn để chỉ 
rõ hướng trái, phải hoặc đi thẳng. 
Dùng "please" khi muốn hỏi ai đó về đường đi. Vì đó là phép lịch sự và bạn sẽ có 
được sự chỉ dẫn tận tình từ phía người được hỏi. 
* Hỏi đường 
Can you tell me the best way of getting to your office? 
Anh có thể chỉ tôi cách tốt nhất để đến văn phòng của anh không? 
How do I get to your office? 
Làm sao tôi đến được văn phòng của anh? 
What's the quickest way of getting to your office? 
Cách nào đến được văn phòng của anh nhanh nhất? 
Where are you exactly? 
Chính xác là anh ở đâu? 
* Tiếp nhận thông tin 
Will you be coming by car or by train? 
Anh sẽ đến bằng xe hơi hay bằng xe lửa? 
It's much easier if you take the train. 
Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh đi xe lửa. 
Which hotel are you staying at? 
Anh định ở lại khách sạn nào? 
* Thông tin chung 
We're not far from / We're quite close to 
Chúng tôi không ở xa... / Chúng tôi đang rất gần... 
It's about a mile / kilometre / two blocks from 
Khoảng một dặm / km / hai dãy nhà từ... 
We're opposite / next to / in front of / across the road from / round the corner from 
the supermarket. 
Chúng tôi đang ở đối diện / cạnh / trước / bên kia đường / khúc quanh từ siêu thị. 
* Đưa ra chỉ dẫn 
Come off the motorway / highway at Junction / Exit 12. 
Ra khỏi xa lộ / đường cao tốc tại Junction / Lối ra 12. 
It's signposted "Manchester". 
Đó là biển hiệu "Manchester". 
Follow the signs to 
Đi theo các ký hiệu đến... 
There's a one-way system in the centre of town. 
Có một hệ thống một chiều ở trung tâm của thành phố. 
Take the "A12" to "Chelmsford". 
Đi theo "A12" đến "Chelmsford". 
Go straight on / left / right at the lights / at the roundabout /at the junction of  
and  
Đi thẳng trên/ trái / phải chỗ đèn (giao thông)/ ở bùng binh / ở ngã ba của... và... 
Go past the supermarket. 
Đi qua siêu thị. 
You'll come to / see  
Bạn sẽ đến / nhìn thấy... 
It's the first turning on the right after the bank. 
Đó là con đường rẽ đầu tiên ngay sau ngân hàng. 
* Sử dụng các điểm mốc để ra chỉ dẫn 
You'll see a large sign / roundabout. 
Bạn sẽ thấy một biển hiệu lớn / bùng binh. 
On your left you'll see an industrial centre / a hospital / the police station. 
Anh sẽ thấy một trung tâm công nghiệp / bệnh viện / trạm cảnh sát ở phía bên trái. 
Just after the level crossing / shopping centre (or mall). 
Chỉ ngay sau cổng xe lửa/ trung tâm mua sắm. 
 Go past the petrol station / the garage. 
Đi qua trạm xăng / nhà xe. 
....have fun ! ^^ 

File đính kèm:

  • pdfdoc56_0588.pdf
Tài liệu liên quan