Jlpt test N5 grammar exercise

1. まいにちしんぶん _______ 読みます。

Aへ

Bを

Cに

Dが"

2. どの人 _______ たなださんですか?

A

Bを

Cが

Dか"

 

xlsxChia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 421 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Jlpt test N5 grammar exercise, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

File đính kèm:

  • xlsxjlpt_test_n5_grammar_exercise_6584.xlsx
Tài liệu liên quan