Hƣớng dẫn tự học ielts từ 0 lên 8.0 cho dân khối A

MỤC LỤC

GIỚI THIỆU .3

PHẦN 1: TỰ HỌC IELTS TỪ CON SỐ 0 LÊN 4.5~5.5.4

I. TỰ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH .4

II. PHƢƠNG PHÁP TỰ HỌC.5

PHẦN 2: TỰ HỌC IELTS TỪ 5.0~5.5 LÊN 8.0 .11

I. LISTENING.11

1. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN ĐỂ LÊN TRÌNH LISTENING NÓI CHUNG .11

2. NGUỒN NGHE CÓ TRANSCRIPT ĐỂ NGHE CHÉP CHÍNH TẢ.14

3. PHƢƠNG PHÁP LUYỆN LISTENING CHO IELTS .15

II. READING.17

1. PHƢƠNG PHÁP ĐỂ LÊN TRÌNH ĐỌC TIẾNG ANH NÓI CHUNG .17

2. LUYỆN READING SKILLS CHO IELTS.20

III. SPEAKING .23

IV. WRITING.25

1. TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG IELTS WRITING_NGỌC BÁCH .25

2. IELTS-SIMON.COM.28

3. CHỮA IELTS WRITING .28

PHẦN 3.DANH SÁCH CÁC GROUP, PAGE HỌC IELTS HAY.29

LỜI KẾT.30

pdf30 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 709 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Hƣớng dẫn tự học ielts từ 0 lên 8.0 cho dân khối A, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
planet 
https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%99i-luy%E1%BB%87n-thi-ielts-tr%C3%AAn-
scholarship-planet/b%E1%BB%99-longman-ielts-practice-tests-plus-b%E1%BA%A3n-t%E1%BB%91t-
nh%E1%BA%A5t/737783886309962 
Trên đây là toàn bộ bí kíp và bài tập cần thiết giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS Reading. Rất nhiều học 
sinh mình đi thi áp dụng đã đạt kết quả tốt (R: 8.0,8.5) với trình độ trƣớc đó chỉ tầm 4.5,5.0 cho kỹ năng 
này (học trong tầm 3 tháng). 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 23 
III. SPEAKING 
Sau khi luyện xong ngữ âm ở chƣơng I, bạn có thể bắt tay vào luyện IELTS Speaking. 
Để đạt điểm cao trong IELTS speaking bạn không cần nói hay, nói điệu, accent nhƣ ngƣời bản xứ (đƣơng 
nhiên bạn nói giọng hay thì càng tốt) quan trọng là nói rõ ràng, đúng ngữ pháp, có sử dụng các “good 
vocabulary” (bạn có thể tìm thấy các từ này trong 2 quyển sách mình kê ở dƣới). Đây là phƣơng pháp 
giúp nhiều bạn học sinh khối A của mình (band 4.5) học lên 6.5~7.5. Cụ thể: 
+ Bƣớc 1: Nghe, chép chính tả + nhái lại giọng đọc của ngƣời bản xứ 
Xem phƣơng pháp chép chính tả phần “LISTENING”. Đây là bƣớc đau khổ nhƣng rất quan trọng giúp 
bạn phát âm chuẩn, và có ngữ điệu giống ngƣời bản xứ 
+ Bƣớc 2: Học kỹ năng cho IELTS Speaking 
1) Xem tips của Simon cho IELTS Speaking 
Tips của Simon thì hay khỏi nói rồi. Nếu bạn lƣời không muốn vào lại web xem từng tháng một thì có thể 
down file tổng hợp tips của Simon phía dƣới. 
https://www.mediafire.com/?t4hjd2zzo4d8m1t 
2) Học các “good vocabulary” trong sách 31 formulas ielts speaking 
Các từ trong sách trên mình giới thiệu rất hay và tự nhiên, có thể giúp bạn đạt điểm cao trong IELTS 
Speaking. Ví dụ bạn nói “he has a good sense of humour” (band 7) thay vì “he is funny”( band 5.0) thì 
trong sách toàn các cụm từ hay ho nhƣ vậy. Link down bản đẹp không có tiếng Trung (chƣa có ở đâu, bản 
trên mạng thƣờng là bản tiếng Trung). Link do bạn Horizon Tran scan tặng cho page TuhocIELTS8.0. 
Chỉ có một yêu cầu là các bạn down để học chứ đừng mang đi bán lại. 
https://www.mediafire.com/?tv9z9fd8xgpt25q 
PASS: ngocbach 
3) File tổng hợp từ vựng, trả lời mẫu theo chủ đề trong ielts trên trang:  
 Link download tại đây: 
https://www.mediafire.com/?kqjn4rvq4423vum 
4 ) Kênh youtube dạy IELTS Speaking của người bản xứ rất hay và chi tiết: 
Bài hƣớng dẫn của các giáo viên bản xứ trong này nói rất chậm và dễ hiểu. Số lƣợng video phong phú. 
Bạn hoàn toàn có thể nghe và học đƣợc. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4BA6C1AD8454AF76 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 24 
+ Bƣớc 3: record, transcribe, analyse 
Chọn lấy 1 đề bất kỳ trong bộ Cam và trả lời tất cả các phần trong đề Speaking. Thu âm lại và chép chính 
tả những gì bạn nói. 
Nghe lại và đánh giá xem bạn nói sai ở đâu, câu của bạn có thể improve đƣợc không (bằng cách thay các 
từ easy bằng các từ trong sách 31 formulas.., áp dụng thêm các cách triển khai của Simon nhƣ: idea, 
explain, example cho bài nói đƣợc mạch lạc, rõ ràng hơn).Tiếp tục, lặp lại quá trình trên 1,2 lần nữa 
Nếu bạn hoàn thành đúng các bƣớc trên thì việc còn lại chỉ là -> tận hƣởng thành quả khi thấy trình 
Speaking của bạn tiến bộ một cách nhanh chóng :D 
UPDATE (20/08/15) : 
Mình không khuyến khích học tủ, nhƣng trƣờng hợp gấp quá bạn có thể xem trƣớc cho mình các chủ đề 
trong list dự đoán này. Tỷ lệ trúng khá cao và đúng đến hết tháng 8 và đầu tháng 9/2015 
https://www.fshare.vn/file/U5UJVJRX5LDP 
Để đƣợc update khi mình có các dự đoán mới, các bạn có thể follow nick facebook của mình. Mình sẽ 
post khi có dự đoán mới về đề speaking: (Các bạn follow nhé vì nick mình đã đủ 5000 friends ko add 
thêm đƣợc) 
https://www.facebook.com/nguyenngoc.bach.77?fref=ts 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 25 
IV. WRITING 
Writing theo mình nghĩ là kỹ năng khó tự luyện nhất trong 4 kỹ năng. Nhƣng yên tâm, mình sẽ hƣớng 
dẫn các bạn phƣơng pháp tự học để vƣợt qua môn khó nhằn này. Mình tổng hợp tất cả các bài giảng 
video và ebook hƣớng dẫn Writing của mình ở đây: 
1. TỔNG HỢP CÁC BÀI GIẢNG IELTS WRITING_NGỌC BÁCH 
1.1.Tổng hợp các bài giảng IELTS Writing task 1_Ngoc Bach 
1) Chiến thuật chung làm Writing task 1 
https://www.youtube.com/watch?v=KVdjYXRc4x8 
2) Hƣớng dẫn viết dạng Line graph 
https://www.youtube.com/watch?v=BxtpounRDx8 
3) Hƣớng dẫn viết dạng Pie chart 
https://www.youtube.com/watch?v=kmrC10ct1AU 
Thêm một bài hƣớng dẫn viết pie chart 
https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0/photos/a.181164402077575.1073741827.181151958745486/393
990910794922/?type=1&theater 
4) Hƣớng dẫn viết dạng Bar chart 
https://www.youtube.com/watch?v=R67l5N0f_Ss 
5) Hƣớng dẫn cách viết dạng Table 
https://www.fshare.vn/file/R4WYV872FMMY 
1.2.Tổng hợp các bài giảng IELTS Writing task 2_Ngoc Bach 
1) Chiến thuật chung làm Writing task 2 
Phần 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ez3t0QQs3P0 
Phân 2: 
https://www.youtube.com/watch?v=WDHK_TikDQg 
Phần 3: 
https://www.youtube.com/watch?v=wSnD5KRglyg 
2) Hƣớng dẫn viết bài dạng Discuss 
3) Hƣớng dẫn viết dạng Discuss + Opinion 
https://www.youtube.com/watch?v=6Xa5LNt0NxI 
4) Hƣớng dẫn cách viết dang Opinion 
H.pdf 
5) Hƣớng dẫn cách viết dạng 2-part question 
https://drive.google.com/file/d/0B-99WfA7uKpcanFJa1hfNWZuUkU/view?pli=1 
6) Tổng hợp essay mẫu by Ngoc Bach (đã đƣợc rw bởi giảm khảo ielts. Các bài đều đạt band 8.0+) 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 26 
Đây là kết quả của 1 số bạn báo về page, chỉ nhờ theo dõi các bài giảng Writing của mình ở các 
nguồn trên :D 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 27 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 28 
2. IELTS-SIMON.COM 
Vào mục task 1, task 2 có vô số các mẹo, bài mẫu hay do thầy Simon-cựu giám khảo IELTS viết. Thầy 
Simon viết theo phong cách đơn giản, mạch lạc nhƣng vẫn đủ tốt để band 9.0. Mình đã tổng hợp sẵn các 
bài mẫu thầy Simon viết để các bạn tự luyện đƣợc dễ dàng hơn: 
Tổng hợp các bài mẫu tip, task 1 của Simon 
https://www.mediafire.com/?bwwgpmn68c3kcls 
Tổng hợp các bài mẫu task 2 của Simon 
3. CHỮA IELTS WRITING 
Vấn đề muôn thuở của luyện viết. Có mấy cách sau: 
Thứ nhất, các bạn có thể tự sửa cho mình. Các bạn có thể xem các video dạy IELTS Writing của mình, 
xem các bài ví dụ mình phân tích 4 tiêu chí chấm thi thế nào, nghiền ngẫm thật kỹ -> tự chữa cho mình. 
https://www.youtube.com/user/ngocbach2014/feed 
Ví dụ: Hôm nay bạn viết 1 bài task 1, 1 bài task 2. Sau đó, ngày kia bạn giở ra check lại tự sửa lỗi cho 
mình -> chắc chắn các bạn sẽ nhận ra rất nhiều lỗi bạn gặp phải lúc viết 
Thứ hai, các bạn có thể sử dụng dịch vụ correct essay giá rẻ của ngƣời nƣớc ngoài nhƣ: 
(Khoảng 50k/1 bài nếu chữa 8 bài) 
Dịch vụ chữa của giám khảo IELTS (30$/4 bài) 
Thứ ba, chữa cho nhau. Group đang thực hiện hoạt động này khá hiệu quả là group “Hội luyện thi IELTS 
trên scholarshipplanet. Bạn xem link ở đây: 
Luyện IELTS WRITING bằng 3 nguồn trên -> đã đủ để bạn đạt Writing lên tầm 6.5~7.5. 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 29 
PHẦN 3.DANH SÁCH CÁC GROUP, PAGE HỌC IELTS HAY 
Mình liệt kê một số group và page học IELTS hay mà mình biết. Còn nhiều page, group bổ ích khác 
nhƣng mình chƣa biết nên không liệt kê ở đây. Sẽ update trong phiên bản sau  
1. Page Hướng dẫn IELTS Writing từ cơ bản đến nâng cao – Thầy Vinh IELTS 
Page có lƣợt like nhiều nhất mà mình biết về học IELTS ~385k likes. Page do thầy Vinh quản lý. Page 
nhiều mẹo học Writing cực chất, tài liệu học các kỹ năng khác cũng có thể tìm thấy ở đây 
https://www.facebook.com/hocvietielts 
2. Group IELTS Việt – Group do các thầy cô luyện thi IELTS nổi tiếng làm Admin. Rất nhiều kiến thức 
bổ ích đƣợc chia sẻ tại đây: 
https://www.facebook.com/groups/874583782615153/ 
3. Hội luyện thi IELTS Scholarship Planet – Một trong những group đầu tiên về học IELTS. Ngƣời học 
IELTS ít ai không biết 
https://www.facebook.com/groups/hoi.ielts.scholarshipplanet/ 
4. Group review các trung tâm, cơ sở học IELTS. Admin là Mr Andy English Nova 
(https://www.facebook.com/andyenglish.nova) 
https://www.facebook.com/groups/reviewtienganh/ 
5. IELTS Quang Thắng. Quang Thắng theo phong cách học đơn giản cho cả 4 kỹ năng. Website và page 
đều có những tài liệu rất chất do Thắng tự soạn 
https://www.facebook.com/ieltsquangthang 
6. IELTS Trang bui. Page có nhiều bài speaking mẫu và hƣớng dẫn học Speaking rât hay. Admin Trang 
bui IELTS 8.5, giọng Anh Mỹ 
https://www.facebook.com/ieltstrangbui?fref=ts 
7. Thư viện bài chữa của Tu Pham 
https://www.facebook.com/thuvienbaichuaIELTS?fref=ts 
8. Chinh phục IELTS của Duc thang bui (https://www.facebook.com/ieltsducthangbui) 
https://www.facebook.com/beatielts?fref=ts 
8. Page tu hoc ielts 8.0 của mình :D 
https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Written by Ngoc Bach 
Page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 
Website: www.ngocbach.com Page 30 
LỜI KẾT 
Các bạn đã đọc đến trang cuối cùng của ebook. Kiến thức thì rất nhiều nhƣng mình cố gắng cô đọng, chỉ 
ra cho mọi ngƣời những phƣơng pháp tài liệu cần thiết, hiệu quả nhất, tránh viết dông dài mà không giải 
quyết đƣợc gì nhiều, làm mọi ngƣời nặng đầu. 
Mình viết book này hy vọng cung cấp cho các bạn trình độ tiếng anh nhƣ mình hồi trƣớc một tài liệu học 
IELTS cụ thể, rõ ràng nhất. Hy vọng nếu các bạn đọc ebook này mà thấy có ích, thi IELTS đạt kết quả tốt 
thì có thể mes lại cho mình vào page: https://www.facebook.com/tuhocIelts8.0 để mình biết là những gì 
mình viết có ích với các bạn. Vậy là ok lắm rồi, không mong gì hơn :D 
Cám ơn các bạn ! 
-Ngọc Bách- 

File đính kèm:

  • pdfngoc_bach_ielts_handbook_5765.pdf
Tài liệu liên quan