Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp P.O.W.E.R

Từ Power ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên

gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert

Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV,

đặc biệt là SV năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất.

pdf6 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Ngày: 11/09/2014 | Lượt xem: 1015 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp P.O.W.E.R, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Học Tiếng Anh Theo Phương Pháp 
P.O.W.E.R 
Từ Power ở đây vừa có nghĩa là sức mạnh, năng lực, vừa là tên 
gọi của một phương pháp học tập ở bậc đại học do GS Robert 
Feldman (ĐH Massachusetts) đề xướng nhằm hướng dẫn SV, 
đặc biệt là SV năm 1, cách học tập có hiệu quả nhất. 
Phương pháp Power bao gồm 5 yếu tố cơ bản: 
1. Prepare (chuẩn bị sửa soạn): 
Quá trình học tập ở đại học không phải chỉ bắt đầu ở giảng 
đường khi SV nghe thầy giáo giảng bài hoặc trao đổi, tranh luận 
với các bạn đồng học. Quá trình này chỉ thật sự bắt đầu khi SV 
chuẩn bị một cách tích cực các điều kiện cần thiết để tiếp cận 
môn học như: đọc trước giáo trình, tìm tài liệu có liên quan. Sự 
chuẩn bị tư liệu này càng trở nên hiệu quả hơn khi đi liền với nó 
là một sự chuẩn bị về mặt tâm thế để có thể tiếp cận kiến thức 
một cách chủ động và sáng tạo. Với sự chuẩn bị tâm thế này, SV 
có thể chủ động tự đặt trước cho mình một số câu hỏi liên quan 
đến nội dung sẽ được đặt trên lớp, thậm chí có thể tự tạo cho 
mình một cái “khung tri thức” để trên cơ sở đó có thể tiếp nhận 
bài học một cách có hệ thống. Với cách chuẩn bị tích cực này, tri 
thức mà SV có được không phải là một tri thức được truyền đạt 
một chiều từ phía người dạy mà còn do chính SV tự tạo ra bằng 
cách chuẩn bị các điều kiện thực thể và tâm thể thuận lợi cho sự 
tiếp nhận tri thức. Nói “học là quá trình hợp tác giữa người dạy 
và người học” có nghĩa là như vậy. 
2. Organize (tổ chức): 
Sự chuẩn bị nói trên sẽ được nâng cao hơn nữa khi SV bước 
vào giai đoạn thứ hai, giai đoạn người SV biết tự tổ chức, sắp 
xếp quá trình học tập của mình một cách có mục đích và hệ 
thống. 
3. Work (làm việc): 
Một trong những sai lầm của việc học tập cũ là tách rời việc học 
tập ra khỏi lao động trong khi lao động(làm việc) chính là một 
quá trình học tập có hiệu quả nhất. Trong giai đoạn này SV phải 
biết cách làm việc một cách có ý thức và có phương pháp ở 
trong lớp và trong phòng thí nghiệm, thực hành. Các hình thưcs 
lao động trong môi trường đại học rất đa dạng, phong phú: lắng 
nghe và ghi chép bài giảng, thuyết trình hoặc thảo luận, truy cập 
thông tin, xử lí các dữ liệu, bài tập, thực tập các thí nghiệm, tất 
cả đều đòi hỏi phải làm việc thật nghiêm túc, có hiệu quả. 
4. Evaluate (đánh giá): 
Ngoài hệ thống đánh giá của nhà trường, SV còn phải biết tự 
đánh giá chính bản thân mình cũng như sản phẩm do mình tạo 
ra trong quá trình học tập. Chỉ có qua đánh giá một cách trung 
thực,SV mới biết mình đang đứng ở vị trí, thứ bậc nào và cần 
phải làm thế nào để có thể cải thiện vị trí, thứ bậc đó. Tự đánh 
giá cũng là một hình thức phản tỉnh để qua đó nâng cao trình độ 
và ý thức học tập. 
5. Rethink (suy nghĩ lại): 
Khả năng suy nghĩ lại này giúp SV luôn biết cách cải thiện điều 
kiện, phương pháp và kết quả học tập của mình. Về bản chất, tư 
duy đại học không phải là một thứ tư duy đơn tuyển, một chiều 
mà đó chính là hình thức tư duy đa tuyển, phức hợp đòi hỏi 
người học, người dạy, người nghiên cứu phải có tính sáng tạo 
cao, luôn biết cachs lạt ngược vấn đề theo một cách khác, soi 
sáng vấn đề từ những khía cạnh chưa ai đề cập đến. Khả năng 
suy nghĩ lại này cũng gắn liền với khả năng làm lại (redo) và tái 
tạo quá trình học tập trên can bản nhận thức mới đối với vấn 
đề và kết quả đã đặt ra. 
Cuối cùng, chữ R của giai đoạn thứ năm này cũng có nghĩa là 
Recreate (giải lao, giải trí, tiêu khiển), một hoạt động cũng quan 
trọng không kém so với các hoạt động học tập chính khóa. Ở 
đây cần nhớ rằng ai không biết cách nghỉ ngơi, giải trí, tiêu khiển 
thì người đó cũng không biết cách học tập hoặc học tập không 
có kết quả cao. 

File đính kèm:

  • pdfhoc_tieng_anh_theo_phuong_phap_p_1275.pdf
Tài liệu liên quan