Hoạt động trò chơi trong các giờ học Tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học ngoại thương

Trò chơi ngôn ngữ mang lại nhiều lợi ích tích cực cho việc dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt là trong

việc dạy học tiếng Pháp chuyên ngành như: tạo không khí học tập sôi nổi, phát huy tính tích cực,

chủ động, sáng tạo và nâng cao khả năng thực hành ngoại ngữ của sinh viên, giúp sinh viên phát

triển được các kỹ năng học tập và làm việc cần thiết. Bài viết không chỉ giới thiệu định nghĩa trò

chơi ngôn ngữ, chỉ ra lợi ích và tiêu chí lựa chọn trò chơi phù hợp, mà còn nêu lên thực trạng áp

dụng trò chơi ngôn ngữ trong các lớp tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương.

Từ đó có các đề xuất lựa chọn trò chơi ngôn ngữ phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy

tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học Ngoại thương.

pdf9 trang | Chia sẻ: phuthai499 | Ngày: 19/12/2020 | Lượt xem: 212 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động trò chơi trong các giờ học Tiếng Pháp chuyên ngành tại trường Đại học ngoại thương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phần lớn các giờ học trên lớp vẫn 
đang thụ động tuân theo các giáo trình soạn sẵn 
của Pháp chứ chưa có giáo trình riêng hay có các 
chương trình giảng dạy riêng áp dụng cho lớp học 
có trình độ ngoại ngữ của sinh viên chênh nhau 
khá lớn. Các giờ học trên lớp chủ yếu sử dụng các 
bài khóa, các hoạt động ngôn ngữ dựng sẵn theo 
giáo trình Pháp, thiếu các trò chơi giúp sinh viên 
khá không cảm thấy nhàm chán và sinh viên trình 
độ thấp hơn không cảm thấy mệt mỏi khi lên lớp. 
Mặc dù đã ý thức và trải nghiệm được lợi ích 
của các hoạt động trò chơi ngôn ngữ trên lớp, các 
trò chơi vẫn chưa được đầu tư, quan tâm nghiên 
cứu thích đáng để đưa vào từng buổi học. Các 
giảng viên đưa trò chơi vào lớp tự phát và chưa 
có phiếu điều tra về chất lượng và lợi ích trò chơi 
mang lại cho sinh viên, chưa có đánh giá về khả 
năng phát triển ngôn ngữ của sinh viên qua các trò 
chơi trong một khoảng thời gian cụ thể. 
Sinh viên Pháp ngữ tại trường Đại học Ngoại 
thương được đánh giá có chất lượng đầu vào dẫn 
đầu trong cả nước, sinh viên năng động, có chí 
tiến thủ, có tư duy tốt song trình độ ngôn ngữ đầu 
vào có sự chênh lệch khá lớn, nhất là đối với các 
kỹ năng nghe nói. Khi bước vào môi trường đào 
tạo đại học với phương pháp dạy và học hoàn toàn 
51KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 17 (01/2019)
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v
mới nhiều sinh viên dễ bị nản vì không theo kịp 
lớp. Vai trò của giảng viên đứng lớp do vậy vô 
cùng quan trọng để hài hòa không khí lớp học 
cho tất cả sinh viên. Và việc áp dụng các trò chơi 
ngôn ngữ vào các giờ học đòi hỏi sự đầu tư cả về 
thời gian và trí lực. Đây vừa là thách thức đối với 
các giảng viên vừa là nhiệm vụ của Nhà trường 
và Khoa trong việc quan tâm đổi mới các phương 
pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất 
lượng đào tạo.
3.2. Đề xuất một số trò chơi ngôn ngữ trong 
các giờ Tiếng Pháp chuyên ngành tại trường 
Đại học Ngoại thương
Bên cạnh các dạng trò chơi phát triển kỹ năng 
ngôn ngữ mà chúng ta thường áp dụng cho các 
lớp tiếng Pháp cơ sở, đối với các lớp tiếng Pháp 
chuyên ngành, giảng viên cần phải sử dụng những 
trò chơi có độ khó khác nhau để phát triển đồng 
thời cả năng lực ngôn ngữ và kiến thức chuyên 
ngành đồng thời khắc phục được vấn đề trình độ 
ngôn ngữ chưa đồng đều trong các lớp học. Theo 
đó các trò chơi nhập vai và trò chơi lập luận đề 
xuất sau đây sẽ phần nào giảm bớt căng thẳng cho 
các sinh viên có trình độ yếu hơn và các sinh viên 
có thể giúp đỡ nhau cải thiện ngôn ngữ trong từng 
trò chơi cụ thể. Các loại hình trò chơi này không 
chỉ rất gần gũi với công việc tương lai của sinh 
viên sau khi tốt nghiệp mà còn rất phù hợp với việc 
ôn tập và phát triển các kiến thức chuyên ngành 
sinh viên tích lũy bằng tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ. 
3.2.1. Trò chơi nhập vai (jeu de rôle)
Hiện nay, trò chơi nhập vai đang là một sự lựa 
chọn khá phổ biến. Tuy nhiên, đối với đối tượng 
người học các lớp tiếng Pháp chuyên ngành, cần 
lựa chọn các tình huống phù hợp với mục tiêu cần 
hướng tới. Ví dụ: Nhập vai các đối tác đàm phán 
hợp đồng kinh tế. Trong tình huống này, giảng 
viên có thể tổ chức lớp học thành nhiều nhóm nhỏ, 
cung cấp thông tin cho các bên và yêu cầu người 
chơi phải giữ bí mật về thông tin mình có bởi đó 
là cơ sở để người chơi đàm phán với đối tác nhằm 
đạt được mục đích đàm phán; đề ra mục tiêu đàm 
phán cho các bên; giới hạn thời gian đàm phán và 
cuối cùng cho các nhóm tiến hành trò chơi. Quá 
trình học viên tham gia trò chơi, giảng viên có thể 
đến từng nhóm để quan sát tiến trình đàm phán. 
Kết thúc trò chơi, giảng viên có thể chọn nhóm bất 
kỳ để giải thích về tiến trình và kết quả đàm phán. 
Cuối cùng, cho các bên đối tác trao đổi thông tin 
và nhận xét trò chơi (từ vựng, lý lẽ, ứng xử, kỹ 
năng xử lý tình huống,)
Bên cạnh đó, giảng viên cũng có thể chuẩn bị 
nhiều trò chơi có độ khó khác nhau, đòi hỏi nhiều 
kỹ năng thực hành hơn để huy động sự tham gia 
đồng thời của nhiều học viên như tổ chức cuộc 
họp hội đồng quản trị của một công ty; phỏng vấn 
tuyển dụng nhân sự hay tham gia các cuộc đàm 
phán thương mại song phương hoặc đa phương. 
Đây là những tình huống gắn liền với nội dung 
giảng dạy của nhà trường, giúp sinh viên có cái 
nhìn thực tế về cuộc sống việc làm và hình thành 
tư duy rèn luyện kỹ năng làm việc. Do vậy, giảng 
viên có thể cho sinh viên xem các tình huống mô 
phỏng, giải thích tình huống và tiến hành phân 
vai. Các tình huống như vậy đều đòi hỏi học viên 
phải phát huy hết khả năng ngôn ngữ và kiến thức 
chuyên ngành để xử lý tình huống. 
3.2.2. Trò chơi lập luận (Apprendre à 
convaincre)
Đây là một dạng hoạt động có độ khó cao đòi 
hỏi người học không chỉ biết cách tư duy lôgic, có 
khả năng ngôn ngữ tốt, trau dồi kiến thức văn hóa 
phong phú mà còn thông hiểu các kỹ năng cần thiết 
khác như kỹ năng thuyết trình, kỹ năng vận dụng 
ngôn ngữ cơ thể Mục đích của hoạt động này 
đúng như tên gọi của nó, nhằm trang bị cho sinh 
viên năng lực lập luận bằng ngoại ngữ để thuyết 
phục người nghe. Đối với dạng trò chơi này, giảng 
viên sẽ trang bị cho sinh viên các kỹ năng lập luận 
và tổ chức theo độ khó tăng dần:
Mức độ 1: Trình bày quan điểm.
Sinh viên tự trình bày một vấn đề mà họ lựa 
chọn (được chuẩn bị trước)
52 KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 17 (01/2019)
v PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY 
Mức độ 2: Bảo vệ quan điểm
Mỗi sinh viên sẽ lựa chọn một quan điểm và có 
thời gian 10 phút để bảo vệ quan điểm của mình 
trước hội đồng phản biện (có thể là tất cả các sinh 
viên khác hoặc một hội đồng luân phiên)
Mức độ 3: Tranh luận
Giảng viên chuẩn bị các ý kiến đánh giá khác 
nhau liên quan đến các lĩnh vực chuyên ngành mà 
sinh viên đang học. Tổ chức lớp học thành các cặp/
nhóm: một cặp/nhóm ủng hộ, một cặp/nhóm phản 
đối (các cặp tự thỏa thuận). Sinh viên sẽ có thời 
gian chuẩn bị, sau đó từng cặp sẽ tranh luận với 
nhau để bảo vệ quan điểm của mình trước lớp. 
Đây là hai dạng hoạt động phổ biến mà giảng 
viên có thể áp dụng trong các giờ học tiếng Pháp 
chuyên ngành. Mỗi dạng trò chơi đều có những 
ưu điểm khác nhau đòi hỏi giảng viên phải có sự 
chuẩn bị chu đáo và biết vận dụng linh hoạt theo 
từng giai đoạn cụ thể để có thể đạt được hiệu quả 
cao nhất.
Thông qua hai dạng trò chơi giới thiệu trên đây, 
hy vọng các giảng viên có sự lựa chọn trò chơi hợp 
lý, vừa đảm bảo được tính giải trí vừa hướng người 
học đến mục tiêu kiến thức đề ra, phát huy được 
hết giá trị của các trò chơi ngôn ngữ trong các giờ 
tiếng Pháp. Ngoài ra, sau những buổi thực hiện trò 
chơi, giảng viên cần tổng kết lại những kiến thức 
mà sinh viên đã vận dụng, đánh giá lại chất lượng 
buổi học trước sinh viên về những điểm đạt được 
và chưa đạt được khi so sánh với mục tiêu và yêu 
cầu đối với sinh viên của mỗi trò chơi. Đồng thời 
cần có các động thái khích lệ, động viên kịp thời 
để sinh viên ngày càng yêu thích, gắn bó và nuôi 
dưỡng tình yêu nhiều hơn với môn tiếng Pháp. 
4. KẾT LUẬN
Chúng ta thấy rằng trò chơi ngôn ngữ ngày 
các đóng vai trò quan trọng trong các giờ học 
ngoại ngữ nói chung và tiếng Pháp chuyên ngành 
nói riêng. Nó là một công cụ hiệu quả giúp giáo 
viên thay đổi được phương pháp giảng dạy truyền 
thống, tạo không khí học tập vui vẻ, khuyến khích 
sinh viên tích cực tham gia, từ đó không chỉ cải 
thiện được khả năng ngôn ngữ mà còn thúc đẩy 
tính năng động của người học đặc biệt là cải thiện 
kỹ năng làm việc nhóm, ứng xử trong môi trường 
tập thể.
Các giảng viên ngày càng chú trọng hơn đến 
việc đầu tư lựa chọn trò chơi gắn liền với nội dung 
kiến thức nhằm hiện thực hóa phương pháp giảng 
dạy “lấy người học làm trung tâm”, cải thiện môi 
trường học tập và thực hành tiếng Pháp cho sinh 
viên, giúp sinh viên được đào tạo và rèn luyện 
đồng đều cả về lý thuyết và thực tiễn, nắm bắt 
được các kiến thức cần thiết và rèn luyện các kỹ 
năng khác nhau phục vụ cho cuộc sống công việc, 
đáp ứng yêu cầu chất lượng lao động ngày càng 
cao của thị trường trong và ngoài nước. Tuy nhiên, 
do vẫn còn nhiều khó khăn còn tồn đọng, nên để 
thực tế được các mục tiêu và vai trò của hoạt động 
trò chơi ngôn ngữ trong các lớp học đòi hỏi sự nỗ 
lực, tích cực và quan tâm của cả giảng viên, sinh 
viên và nhà trường./.
Tài liệu tham khảo: 
Benhammoud Mohamed (2010), Une classification des 
jeux dans une perpective d’apprentissage de FLE, 
Université de Jijel, Algérie. 
Cuq Jean-Pierre (2007), Dictionnaire de didactique 
du français langue étrangère et seconde, CLE 
International, Paris.
Francois Weiss (2002), Jouer, communiquer, apprendre, 
Hachette, Paris.
Helme Ludovic, Jourdan Romain và Tortissier Kevin 
(2014), Le jeu de la classe FLE: intérêts et pratique, 
Rencontres pédagogiques du Kansaî 2014, Institut 
Français du Japon, Kansaî, 60-67.
Javier Suso López (2014), Jeux communicatifs 
et enseignement/apprentissage des langues 
étrangères, Université de Granada, Grenade.
Mangiante Jean-Marc. Mangiante, Parpette Chantal 
(2004), Le Francais sur objectif spécifique: de 
l’analyse des besoins à l’élaboration d’un cours, 
Hachette, Paris.
53KHOA HỌC NGOẠI NGỮ QUÂN SỰSố 17 (01/2019)
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY v
LANGUAGE GAMES IN FRENCH COURSES ON SPECIFIC PURPOSES 
AT THE UNIVERSITY OF FOREIGN TRADE
NGUYEN THI HUONG THAO
Abstract: Language games bring several effective results in teaching and learning French such 
as helping learners entertain and relax, promoting the positive, active and creative actions, better 
acquiring the language and studying and working skills. The article defines the language games, 
the appropriate benefits and criteria for game selection and depicts the current situations of 
application at Foreign Trade University. Also, some major solutions will be proposed to improving 
the quality of teaching French on purposes objectives at the University.
Keywords: language game, french on specific purposes
Received: 05/9/2018; Revised: 01/11/2018; Accepted: 20/12/2018

File đính kèm:

  • pdfkhnnqs_17_01_2019_45_53_nguyen_t_huong_thao_8181_2136245.pdf
Tài liệu liên quan