Exercises colors

Bài 1: Hãy ghi nghĩa tiếng Anh của những từ sau:

Màu sắc

Màu vàng

Màu đỏ

Màu xanh lá

Màu xah da trời

Màu hồng

Màu đen

Màu trắng

Màu cam

Cây nĩa

Cây

Bông hoa

Cái túi

Điện thoại

Nhìn

Nghe

Nói chuyện

Cục gôm

 

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: việt anh | Ngày: 21/09/2016 | Lượt xem: 1824 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Exercises colors, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Name: ...
EXERCISES
Bài 1: Hãy ghi nghĩa tiếng Anh của những từ sau:
Màu sắc	
Màu vàng	
Màu đỏ	
Màu xanh lá	
Màu xah da trời	
Màu hồng	
Màu đen	
Màu trắng	
Màu cam	
Cây nĩa	
Cây 	
Bông hoa	
Cái túi	
Điện thoại	
Nhìn	
Nghe	
Nói chuyện	
Cục gôm	
Bài 2: Trả lời câu hỏi với những từ sau rồi dịch nghĩa sang tiếng Việt
1. Yellow	2. red	3. black	4. white	
5. pink	6. blue	7. green	8. Orange
What color is it? It’s yellow
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
What color is it? ......................................................................................................
Bài 3: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt
Eleven/ cars	There are eleven cars: Có 11 chiếc xe ô tô
Twelve/ fishs	...............................................................................................
Thirteen/ eggs	...............................................................................................
Fourteen/ donkeys .................................................................................................
Fifteen/ telephones ................................................................................................
Sixteen/ balck pens ...............................................................................................
Seventeen/ yellow flowers ....................................................................................
Eighteen/ white forks ............................................................................................
Nineteen/ red bags ................................................................................................
10. Twenty/ green trees .............................................................................................
Bài 4: Sắp xếp các từ sau thành câu hoàn chỉnh rồi dịch nghĩ sang tiếng Việt
I/ Hoa/ am	............................................................................
Name/ is/ Minh/ My	..........................................................
You/ are/ How/ ?	.................................................................
It/ cat/ is/ a	.............................................................................
Color/ it/ is/ what/ ?	..........................................................
How/ donkeys/ many/ ? ..

File đính kèm:

  • doccolors_941.doc
Tài liệu liên quan