English for Tourism and Hospitality - Bài 9: Chỉ đường

Quỳnh Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Hôm nay, QL sẽmời quí bạn theo

dõi Bài Học 9 trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ.

Đây là chương trình giảng dạy tiếng Anh gồm 26 bài, được biên soạn đểgiúp các bạn giao tiếp dễdàng với

khách nói tiếng Anh.

Mỗi cuộc đối thoại đềcập đến một đềtài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng khi thấy

mình không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong

bài này hay trong những bài sau. Cứcuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộcuộc đối thoại.và các

bạn có lẽsẽcảm thấy ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thểhiểu được rất nhiều mà còn tự

nói được nhiều câu tương tự đến nhưthế.

pdf7 trang | Chia sẻ: EngLishProTLS | Ngày: 10/09/2014 | Lượt xem: 1043 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu English for Tourism and Hospitality - Bài 9: Chỉ đường, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Liên và toàn Ban Tiếng Việt, Đài Úc Châu, xin thân chào quí bạn. Hôm nay, QL sẽ mời quí bạn theo 
dõi Bài Học 9 trong loạt bài Tiếng Anh Căn Bản Cho Ngành Du Lịch và Phục Vụ. 
Đây là chương trình giảng dạy tiếng Anh gồm 26 bài, được biên soạn để giúp các bạn giao tiếp dễ dàng với 
khách nói tiếng Anh. 
Mỗi cuộc đối thoại đề cập đến một đề tài quan trọng trong ngành phục vụ. Xin các bạn đừng lo lắng khi thấy 
mình không hiểu bài vào lúc đầu. Hầu hết cuộc đối thoại sẽ được nhắc lại, giải thích và thực hành ngay trong 
bài này hay trong những bài sau. Cứ cuối mỗi hai bài, các bạn sẽ được nghe toàn bộ cuộc đối thoại...và các 
bạn có lẽ sẽ cảm thấy ngạc nhiên không ít khi thấy mình chẳng những có thể hiểu được rất nhiều mà còn tự 
nói được nhiều câu tương tự đến như thế. 
Bài Học 9: Chỉ Đường 
Lesson Nine: Giving Directions 
Trong Bài Học 9, các bạn sẽ học cách chỉ đường. Các bạn cũng sẽ học cách gợi ý, và tìm hiểu xem các bạn 
phải trả lời thế nào khi có người yêu cầu các bạn giải thích rõ hơn. Cuối cùng, các bạn còn được thực tập 
cách ước lượng thời gian. Thế nhưng, trước hết, xin các bạn nghe phần đầu cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh 
lẫn tiếng Việt: cô Mona và cha cô, ông Jack, muốn đi mua sắm. Họ nhờ tiếp viên khách sạn, anh Leo, chỉ 
đường. Nào chúng ta bắt đầu 
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber. 
(Chào cô White và ông Webber.) 
Jack: Good morning, Leo. 
(Chào anh Leo.) 
Mona: Hi, Leo. Is there a major shopping centre nearby? 
(Xin chào anh Leo. Có trung tâm thương mại lớn nào gần đây không, hả anh?)
Leo: The Starlight Mall has over a hundred shops. I'm sure you'll find what you 
want there. 
(Khu thương mại Starlight có tới trên 100 cửa hàng. Tôi tin chắc là cô sẽ tìm 
được món hàng vừa ý ở đó.) 
Mona: How do we get there? 
(Thế phải đi như thế nào để tới đó?) 
Leo: Well, turn right outside the hotel and left at the traffic lights. Go straight up the 
street, cross at the next set of lights and turn right at the pink tower. 
(À, cô cứ rẽ phải khi ra khỏi khách sạn, sau đó rẽ trái tại đèn giao thông. Cứ đi 
thẳng con đường đó, rồi băng qua đường tại đèn giao thông kế tiếp, và rẽ 
phải ngay chỗ có cái tháp màu hồng.) 
2
Mona: Oh dear, that's too hard to remember. 
(Ôi trời, rắc rối như thế thì làm sao nhớ nổi.) 
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel. 
(Vậy thì đi tắc xi được không? Cô có thể đón tắc xi ngay bên ngoài khách 
sạn.) 
Bây giờ, mời các bạn thực tập nhé. Xin các bạn nghe và lập lại những cụm từ chỉ hướng đi. 
Rẽ phải. 
Turn right. 
Rẽ phải bên ngoài khách sạn. 
Turn right outside the hotel. 
Rẽ trái. 
Turn left. 
Rẽ trái tại đèn giao thông. 
Turn left at the traffic lights. 
Qua đường. 
Cross. 
Qua đường tại đèn giao thông kế tiếp. 
Cross at the next set of lights. 
Đi thẳng. 
Walk straight. 
Cứ đi thẳng con đường đó. 
Walk straight up the street. 
Xin các bạn lưu ý: anh Leo chỉ nhắc đến những điểm nổi bật trên đường phố, chẳng hạn như đèn giao thông 
và tháp màu hồng chứ không nói tên đường. Lý do là vì, một số đông du khách nói tiếng Anh sẽ không thể 
đọc tên đường viết bằng ngôn ngữ khác. Bây giờ, mời các bạn để ý xem anh Leo đề nghị khách đi tắc xi như 
thế nào nhé. Trong tiếng Anh, tắc xi được gọi là 'taxi' hay 'cab'. 
Leo: Well then, what about a taxi? 
Các bạn cũng có thể dùng cụm từ "How about…" ("Thế còn…"). Nếu cần phải trang trọng hơn, các bạn cũng 
có thể nói: "May I suggest…" ("Nếu được, tôi xin đề nghị…") Mời các bạn nghe và lập lại. 
What about? 
What about a taxi? 
How about? 
How about a taxi? 
3
May I suggest? 
May I suggest a cab? 
Bây giờ, xin các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu tới giờ, và lập lại từng câu nói của anh Leo. 
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber. 
Jack: Good morning, Leo 
Mona: Hi, Leo. Is there a shopping centre nearby? 
Leo: The Starlight Shopping Centre has over a hundred shops. I'm sure you'll find 
what you want there. 
Mona: And how do we get there?. 
Leo: Well, turn right outside the hotel… and left at the traffic lights. Go straight up 
the street… cross at the next set of lights… and turn right at the pink tower. 
Mona Oh dear, that's too hard to remember. 
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel. 
Quí bạn đang theo dõi ‘Bài Học Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch’ do Đài Úc Châu thực hiện. 
Bài Học 9: Chỉ Đường 
Lesson 9: Giving Directions 
Xin các bạn nghe lại cuộc đối thoại: 
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber. 
Jack: Good morning, Leo. 
Mona: Hi, Leo. Is there a shopping centre nearby? 
Leo: The Starlight Centre has over a hundred shops. I'm sure you'll find what want 
there. 
Mona: And how do we get there?. 
Leo: Well, turn right outside the hotel… and left at the traffic lights. Go straight up 
the street… cross at the next set of lights… and turn right at the pink tower. 
Mona: Oh dear, that's too hard to remember. 
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel. 
4
Xin các bạn tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. 
Jack: I don't mind walking, Mona. We turn right outside the hotel, Leo? 
(Đi bộ cũng được Mona à... Ba không phản đối đâu. Thế chúng tôi phải rẽ phải 
khi ra khỏi khách sạn phải không anh Leo?) 
Leo: Yes, that's right. Then left at the traffic lights. 
(Dạ đúng rồi. Sau đó rẽ trái tại đèn giao thông.) 
Jack: Turn left? 
(Rẽ trái à?) 
Leo: That's right. Then walk straight up the street (and...) 
(Phải rồi. Rồi cứ đi thẳng đường đó (và...)) 
Mona How long does it take to walk there? 
(Vậy phải đi bộ mất bao lâu mới tới đó?) 
Leo: It takes about 10 minutes. 
(Mất khoảng 10 phút.) 
Mona: Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo. 
(Nếu vậy thì đón tắc xi Ba ạ. Cám ơn anh Leo.) 
Leo: My pleasure. 
(Có gì đâu.) 
Anh Leo quả là người hết sức kiên nhẫn. Xin các bạn để ý xem anh Leo trả lời như thế nào khi ông Jack yêu 
cầu anh ấy xác định lại hướng đi. 
Jack: We turn right outside the hotel, Leo? 
Leo: Yes, that's right. 
Jack: Turn left? 
Leo: That's right. 
Mời các bạn nghe và lập lại. 
That's right… That's right. 
Yes, that's right… Yes, that's right. 
Các bạn có để ý là, trong bài này, từ 'right' có tới hai nghĩa. Từ này có thể được dùng để chỉ phương hướng, 
chẳng hạn như "turn right", hay có khi còn có nghĩa là 'đúng vậy' như trong câu "that's right". Bây giờ, xin các 
bạn để ý xem anh Leo nói như thế nào khi anh cho biết thời lượng cần thiết để đi bộ đến khu thương mại. 
5
Leo: It takes about 10 minutes. 
(Mất khoảng 10 phút.) 
Mời các bạn nghe và lập lại những câu tiếng Anh sau đây: 
Mất khoảng 10 phút. 
It takes about 10 minutes. 
Mất một giờ đồng hồ. 
It takes an hour. 
Mất 40 phút. 
It takes 40 minutes. 
Bây giờ, các bạn hãy luyện thử xem nào. Các bạn sẽ nghe câu hỏi bằng tiếng Anh đi kèm sau câu hỏi bằng 
tiếng Việt. Kế tiếp, chúng tôi sẽ đề ra những cụm từ chỉ thời lượng thí dụ như 'five minutes'. Để trả lời câu hỏi, 
các bạn chỉ việc lập lại cụm từ chỉ thời lượng sau khi thêm cụm từ 'It takes...', chẳng hạn như 'It takes five 
minutes'. Sau đó, xin các bạn nghe câu trả lời bằng tiếng Anh, rồi lập lại từng câu đó. 
Lái xe đi thành phố phải mất bao lâu? 
How long is the drive to the city? 
Twenty minutes. 
It takes twenty minutes. 
Đi tàu ngắm cảnh trong cảng thì phải mất bao lâu? 
How long does the harbour cruise take? 
About four hours. 
It takes about four hours. 
Đi tới rặng núi đó thì phải mất bao lâu? 
How long does it take to get to the mountains? 
Two days. 
It takes two days. 
Bây giờ chúng ta hãy nghe lại phần cuối cuộc đối thoại, và lập lại từng câu nói của anh Leo. 
Jack: I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo? 
Leo: Yes, that's right…Then left at the traffic lights. 
Jack: Turn left? 
Leo: That's right… Then walk straight up the street. 
Mona: How long does it take to walk there? 
Leo: It takes about 10 minutes. 
Mona: Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo. 
6
Leo: My pleasure. 
Tới đây, chúng ta hãy nghe lại cuộc đối thoại một lần nữa. 
Leo: Good morning, Ms. White, Mr. Webber 
Jack: Good morning, Leo 
Mona: Hi, Leo. Is there a shopping centre nearby? 
Leo: The Starlight Shopping Centre has over a hundred shops. I'm sure you'll find 
what want there. 
Mona: And how do we get there?. 
Leo: Well, turn right outside the hotel… and left at the traffic lights. Go straight up 
the street… cross at the next set of lights… and turn right at the pink tower. 
Mona: Oh dear, that's too hard to remember. 
Leo: Well then, what about a taxi? You can get one just outside the hotel. 
Jack: I don't mind walking, Mona… We turn right outside the hotel, Leo? 
Leo: Yes, that's right. Then left at the traffic lights. 
Jack: Turn left? 
Leo: That's right. Then walk straight up the street 
Mona: How long does it take to walk there? 
Leo: It takes about 10 minutes. 
Mona: Then let's get a cab, Dad. Thanks anyway, Leo. 
Leo: My pleasure. 
Và sau đây là bài vè để giúp các bạn học và thực tập, với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì 
vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. 
Turn right at the traffic lights 
and left at the tower 
That's right, 
That's right, 
It takes about an hour. 
7
Turn right at the traffic lights 
and left at the tower 
That's right, 
That's right, 
It takes about an hour. 
Thưa quí bạn, Tiếng Anh Cho Ngành Du Lịch là loạt bài do Dịch Vụ Giáo Dục Đa Văn Hóa Dành Cho Người 
Trưởng Thành biên soạn, và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. 
Trong Bài Học 10 vào kỳ tới, chúng tôi sẽ gửi đến quí bạn phần 3 và phần 4 đề tài 'Chỉ Đường', vậy mời các 
bạn nhớ đón nghe. 
Các bạn cũng đừng quên ghé thăm Website của Đài Úc Châu theo địa chỉ www.bayvut.com , hay mở website 
của AMES theo địa chỉ ames.net.au. 
Xin các bạn nhớ ôn tập Bài Học Tiếng Anh cho đến khi QL gặp lại các bạn vào kỳ sau, các bạn nhé. Xin tạm 
biệt quí bạn. 

File đính kèm:

  • pdf9_7168.pdf
Tài liệu liên quan